Rioni baseino upės

Rioni upės baseinas

Rioni (რიონი) - didžiausia Vakarų Gruzijos upė ir ilgiausia Gruzijos upė visa tekanti jos teritorijoje. Upės ilgis 327 km, baseino plotas - 13 400 km². Rioni prasideda Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio pietinio šlaito ledynuose, prie Geze (Gesetau, 4009 m) kalno, 2960 m aukštyje virš jūros lygio, teka pro Oni, Amlorauri, Kutaisi, Samtredija miestus. Įteka į Juodąją jūrą truputį į vakarus nuo Poti miesto. Prie upės yra Rioni, Kutaisi ir Varciche hidroelektrinės. Prie Alpana kaimo dalis Cchenisckali upės vandens, tuneliu papildo Rioni nuotėkį. Vidutinis debitas žiotyse 405 m³/s.
Senovės graikai Rioni vadino Fasis. Upę pirmą kartą pamini Herodotas, minima ir vėlesnių autorių - Apolonijaus Rodijaus, Virgilijaus ir Aelius Aristides. Sokratas rašė, kad jam žinomas pasaulis tarp Herkuleso stulpų ir Fasis upės. Herodotas Fasis upę laikė riba tarp Europos ir Azijos.

Nuo ištakų iš ledyno iki Čančachi intako upės vidutinis nuolydis viršija 50 m/km, sudėtingumo kategorija iki 5. Nuo Čančachi iki Ucera kaimo upė paprastesnė, nuolydis kiek mažesnis, sudėtingumo kategorija, priklausomai nuo vandens lygio, WW 4-/4. Prie Ucera kaimo yra daugiau kaip 1 km ilgio sudėtingas Ucera slenkstis, priklausomai nuo vandens lygio, WW 4+/5/5+ sudėtingumo kategorijos. Kiek žemiau, prie Nachieti kaimo, ilgas, apie WW 4 sudėtingumo kategorijos slenkstis. Žemiau, iki Oni miesto, upė paprastesnė, vietomis teka protakomis, WW 2+/3+ sudėtingumo kategorijos.

Rioni aukščiau Ucera kaimo Rioni. Slenkstis prie Ucera Rioni kanjonas prie Ačara kaimo
Rioni aukščiau Ucera kaimo Rioni. Slenkstis prie Ucera Rioni kanjonas prie Ačara kaimo
Author:J.Endriukaitis Author:J.Endriukaitis Author:J.Endriukaitis

Nuo Oni iki Muchli kaimo upė dar paprastesnė, vietomis teka protakomis, priklausomai nuo vandens lygio, WW 2/-3 sudėtingumo kategorijos. Prie Muchli kaimo yra beveik 1 km ilgio kanjonas, priklausomai nuo vandens lygio, WW 3+/4-/4+ sudėtingumo kategorijos. Kiek žemiau Luchunisckali intako ir Barakoni cerkvės - trumpas kanjonas, kuriame yra vienas apie WW 3+ sudėtingumo kategorijos slenkstis. Žemiau, upė teka pro Amblorauri miestą, skaidosi į protakas, sudėtingumo kategorija apie WW 2. Žemiau Šaraula intako prasideda apie 3 km ilgio, gilus, įspūdingas, bet nesudėtingas (apie WW 2+) kanjonas, kuris baigiasi prie Ačara kaimo. Kiek žemiau, prie Alpana kaimo, upė pasipildo tuneliu atitekančiais Cchenisckali upės vandenimis. Keletą kilometrų prieš Tviši kaimą, Rioni įteka į saiurą tarpeklį, vietomis kanjoną, kuris baigiasi kiek žemiau Mekvena kaimo. Bendras upės sudėtingumas - apie WW 3 s.k. Tarpeklyje yra du sudėtingesni slenksčiai: pirmasis už tilto Tviši kaime - priklausomai nuo vandens lygio, WW 4-/4+ sudėtingumo kategorijos, ir antrasis prieš tiltą Mekvena kaime, priklausomai nuo vandens lygio, WW 4/4+ sudėtingumo kategorijos. Keletą kilometrų žemiau Mekvena upė aprimsta, sudėtingumas neviršija WW 2+, reikėtų vengti galingų prispaudimų. Už Žoneti kaimo srovė nurimsta - prasideda Rioni hidroelektrinės patvanka. Žemiau Kutaisio upė teka protakomis, pasuka į vakarus, ir palaipsniui upės srovė visai nurimsta.

Gruzija

Upė pagrindinai maitinama tirpstančių ledynų, dalinai lietaus. Įprastai, aukščiausias vandens lygis būna vasaros pradžioje.
Čančachi (ჭანჭახი) upė prasideda Čančaki ledyne, 3025 m aukštyje, netoli Mamisoni perėjos, pietiniuose Didžiojo Kaukazo šlaituose, įteka į Rioni prie Saglogo kaimo. Upės ilgis - 21,6 km, baseino plotas - 185 km², vidutinis debitas žiotyse - 7,77 m³/s. Kajakais galima plaukti nuo Šovi kurorto. Nuolydis labai didelis, sudėtingumo kategorija - prie aukšto vandens gali viršyti WW 5. Upė maitinama ledynų ir sniego tirpsmo, lietaus ir požeminių vandenų. Aukščiausias vandens lygis upėje būna vasaros pradžioje.

Džerdžora upė aukščiau Kverdula Džerdžora upės kanjonas Džerdžora upė prie Pipileti kaimo
Džerdžora upė aukščiau Kverdula Džerdžora upės kanjonas Džerdžora upė prie Pipileti kaimo
Author:amo_bak Author:Lazare Gagnidze

Džerdžora (ჯეჯორა) upė prasideda Pietų Osetijoje, pietvakariniuose Dvaleti Margan kalnagūbrio šlaituose, 2975 m aukštyje, teka pro Kvaisi, įteka į Rioni prie Oni miesto. Upės ilgis - 45 km, baseino plotas - 438 km², vidutinis debitas žiotyse - 12,2 m³/s. Vidutinis debitas gegužės mėnesį apie 30-40 m³/s. Upė maitinama ledynų ir sniego tirpsmo, lietaus ir požeminių vandenų. Pavasarį upe nuteka 65%, rudenį - 21%, žiemą - 17% viso metinio vandens kiekio.
Plaukimą upe galima pradėti nuo tilto esančio 2,5 km aukščiau Kverdula kaimo. Tiltą galima pasiekti gana neblogu gruntiniu keliu. Užvažiuoti aukščiau problematiška dėl Pietų Osetijos artumo.
Upės ilgis nuo tilto iki Džerdžora ir Rioni santakos - 12 km. Atkarpos pradžioje upės sudėtingumas yra WW3, greitai sumažėja iki WW2. Iki kanjono upė teka plačiu slėniu, vietomis dalijasi į protakas, ištisinės rėvos, kelias kartais priartėja prie pat upės. Prieš kanjoną upė teka viena vaga, kelias pakyla į viršų. Kanjono ilgis apie 300 m, krantai - statūs nuobirynai. Apsinešti arba pakilti iki kelio problematiška - krantai statūs ir apaugę dygliuotais augalais. Kanjoną galima pražvalgyti nuo kelio, važiuojant į maršruto pradžią. Kanjone keletas neaukštų nuopylų ir "bačkų", sudėtingumas apie WW3+. Žemiau kanjono ištisinės rėvos, galingesnės kaip aukščiau jo, upės sudėtingumas iki žiočių apie WW3.

Luchunisckali upė prie Licheti Luchunisckali upė žemupyje Luchunisckali upė netoli žiočių
Luchunisckali upė prie Licheti Luchunisckali upė žemupyje Luchunisckali upė netoli žiočių
Author:PlamenB Author:George Kekenadze

Luchunisckali (ლუხუნი) - dešinysis Rioni intakas. Upė prasideda Letčchumi kalnagūbrio pietiniuose šlaituose, 2650 m aukštyje, įteka į Rioni prie Cesi kaimo, šalia Barakoni cerkvės. Luchunisckali ilgis - 39 km, baseino plotas - 239 km², vidutinis debitas žiotyse - 12,1 m³/s. Upė maitinama lietaus, sniego tirpsmo ir požeminių vandenų.
Plaukimą galima pradėti pradėti nuo Licheti kaimo, kurį galima pasiekti neblogu gruntiniu keliu iš Cesi. Atkarpos ilgis upe nuo kaimo iki žiočių - 12 km. Pradžioje upė nėra labai sudėtinga, neviršija WW 3, vagoje ištisinės rėvos, vietomis salos. Apie 2,5 km nuo žiočių, prie pakibusios virš kelio uolos. trumpas, didelio nuolydžio, slenkstis, keletas nuopylų ir "bačkų". Sudėtingumas apie WW 4. Toliau, apie 1 km, slenksčiai, upės krantai nestatūs, sudėtingumas apie WW 4. Žemiau upė teka kanjonu. Krantai statūs, 5-7 m aukščio, išlipti iš jo sudėtinga. Labai didelis nuolydis, upėje beveik ištisiniai slenksčiai, matosi keletas sifonų. Būtina detali žvalgyba. Atkarpos sudėtingumas gali siekti WW 5. Apie 100 m prieš Amblorauri-Oni kelio tiltą upė nurimsta, ir už 200 m žemiau tilto įteka į Rioni.

Ladžanuri upės kanjonas Ladžanuri upės kanjonas Ladžanuri upė
Ladžanuri upės kanjonas Ladžanuri upės kanjonas Ladžanuri upė
Author:nikaloz nemsitsveridze Author:J.Endriukaitis Author:Givi Tkeshelashvili

Ladžanuri, Ladžanura (ლაჯანურა) nedidelis Rioni intakas įtekantis prie Ačara kaimo. Upė prasideda pietiniuose Lečchumi kalnagūbrio šlaituose. Upės ilgis - 32 km, baseino plotas - 296 km², vidutinis debitas žiotyse - 10,5 m³/s. Upė maitinama lietaus, sniego tirpsmo ir požeminių vandenų. Ant upės yra Ladžanuri hidroelektrinės užtvanka.
Palei Ladžanuri eina kelias iš Amblorauri į Cageri. Kada upėje yra pakankamai vandens (praleidžiama pro užtvanką), ja galima plaukti kajakais. Upė beveik ištisai teka kanjonu, vagoje daug stambių riedulių, plotis apie 10 m. Daugumoje vietų išlipti iš upės į kelią nėra sunku. Atkarpos nuo užtvankos iki žiočių ilgis 4 km, sudėtingumas - WW 2+ 4.

Kvirila prie Speti kaimo Kvirila Sačchere mieste Kvirila aukščiau Čiatura miesto
Kvirila prie Speti kaimo Kvirila Sačchere mieste Kvirila aukščiau Čiatura miesto
Author:elisabedi Author:Max Ben Author:Gennady Shkliar

Kvirila (ყვირილა) prasideda Rača kalnagūbrio šlaituose, Pietų Osetijoje. Upės ilgis - 140 km, baseino plotas - 3630 km². Iki Dzirula intako teka kalnuose, žemiau jo - lygumoje. Teka pro Sačchere, Čiatura ir Zestafoni miestus, įteka į Rioni prie Varciche, kiek žemiau Kutaisio. Vidutinis debitas prie Zestafonio, 42 km nuo žiočių, 61 m³/s, žiotyse - apie 90 m³/s.
Upė nėra sudėtinga, neviršija WW 3- sudėtingumo kategorijos. Upė maitinima lietaus ir sniego tirpsmo, todėl ja plaukti geriausiai balandį ir gegužės pirmoje pusėje.

Cchenisckali. Slenkstis prie Babili Cchenisckali upė žemiau Lentechi Cchenisckali upė. Slenkstis Zubi
Cchenisckali. Slenkstis prie Babili Cchenisckali upė žemiau Lentechi Cchenisckali upė. Slenkstis Zubi
Author:J.Endriukaitis Author:J.Endriukaitis Author:J.Endriukaitis

Cchenisckali (ცხენისწყალი) - upė Vakarų Gruzijoje, Rioni dešinysis intakas. Upė prasideda prie Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio Vakarų Pasismti viršūnės, 2710 m aukštyje virš jūros lygio. Teka pro Lentechi ir Cageri miestus, aukštupyje ir vidurupyje - kalnuose, žemupyje - Kolchidos lygumoje. Įteka į Rioni prie Sadžavacho kaimo. Upės ilgis - 176 km, baseino plotas -2120 km², vidutinis debitas žiotyse - 90,4 m³/s. Upė maitinama tirpstančių ledynų ir sniego, lietaus ir požeminių vandenų. Pavasarį ir vasarą upe nuteka 70%, žiemą - 10%, rudenį - 20% viso metinio vandens kiekio. Žemupyje potvynis prasideda vasarį-kovą, aukštupyje - balandį. Didžiausias debitas upėje būna gegužę-birželį, kuris palaipsniui mažėja iki rugpjūčio pabaigos. Didžiausi Cchenisckali intakai: Zescho, Cheledula, Džonouli, Gobišuri, Leušerisckali, Chopuri. Prie Cageri miesto ant upės yra užtvanka, dalis upės vandens požeminiu tuneliu nuteka į Rioni upę.
Žemiau Tekali kaimo, kurį iš Lentechi galima pasiekti gruntiniu keliu (nuo Lentechi apie 15 km), upėje nesudėtingos rėvos. Upės debitas gegužės mėnesį apie 40-50 m³/s. Palaipsniui upės charakteris keičiasi, rėvos galingesnės. Upė įteka į neilgą kanjoną, kuriame yra galinga rėva. Žemiau prasideda Lentechi kanjonas, kuriame 14 sudėtingų slenksčių. Bendras kanjono sudėtingumas WW 4+/5 (5+). Slenksčiai baigiasi prie Babili kaimo, apie 3 km nuo Lentechi centro. Upėje iki Lentechi rėvos.
Nuo Lentechi iki užtvankos prie Cageri upė paprastesnė, galingos rėvos, ryškiai išreikštų slenksčių nėra. Upės sudėtingumas apie WW 3, keletoje vietų, priklausomai nuo vandens lygio siekia WW 4-/4.
Žemiau užtvankos galima plaukti, tik kai pro užtvanką praleidžiamas pakankamas kiekis vandens. Iki Zubi kaimo upė nesudėtinga, teka protakomis. Prie kaimo protakos sueina į vieną vagą, prasideda ilgas, apie 1,5 km ilgio, sudėtingas (apie WW 5) "Zubi" slenkstis. Nuo jo iki Matchodži kaimo dar du panašaus pobūdžio ir sudėtingumo slenksčiai - "Okureši" ir "Katilas". Tarpuose tarp jų upės sudėtingumas neviršija WW 3.
Žemiau Matchodži Cchenisckali nesudėinga, protakomis teka Kolchidos lyguma.

Cheledula upė Cheledula upė Cheledula upė
Cheledula upė Cheledula upė Cheledula upė

Cheledula (ხელედულა) - dešinysis, didžiausias Cchenisckali intakas. Upė prasideda Svaneti kalnagūbrio pietiniuose šlaituose, 2760 aukštyje, teka giliame tarpeklyje, įteka į Cchenisckali upę prie Lentechi miestelio. Upės ilgis - 34 km, baseino plotas - 315 km², vidutinis debitas žiotyse - 14,1 m³/s. Upės debitas gegužės mėnesį apie 20-25 m³/s. Upė maitinama lietaus, sniego tirpsmo ir požeminių vandenų.
Plaukimą upe galima pradėti nuo plieninio tiltuko netoli lentpjūvės, truputį aukščiau Cheledi kaimo, kurį galima pasiekti iš Lentechi blogos kokybės gruntiniu keliu. Plaukimo atkarpos ilgis iki žiočių apie 7 km, sudėtingumas nuo WW 4- iki WW 5. Upės nuolydis labai didelis - apie 25 m/km. Pradžioje upėje galingos rėvos, apytiksliai už 1 km nuo tiltuko prasideda slenksčiai. Jų daug, slenksčiai atskirti trumpais galingų rėvų tarpais. Žvalgyba galima kairiuoju krantu. Už didelio kelio tilto slenksčiai baigiasi, žemiau, iki žiočių galingos, ne per sudėtingiausios rėvos. Vaizdai upės slėnyje labai įspūdingi.

Abaša. Kanjonas aukščiau Martvili Užtvanka kanjono pradžioje Abaša. Kanjonas aukščiau Martvili
Abaša. Kanjonas aukščiau Martvili Užtvanka kanjono pradžioje Abaša. Kanjonas aukščiau Martvili
Author:levan japoshvili Author:J.Endriukaitis Author:levan japoshvili

Abaša (აბაშა) - upė Samegrelo srityje, Techuri upės kairysis intakas. Upės ilgis - 66 km, baseino plotas 370 km². Prasideda Aschi kalkakmenio kalnų masyvo pietiniuose šlaituose, teka pro Martvili, įteka į Techuri upę netoli jos santakos su Rioni. Upė maitinama požeminių vandenų, lietaus ir sniego tirpsmo. Upės nuotėkis yra gana tolygiai pasiskirstęs visus metus.
Aukščiau Martvili miesto Abaša upė išgraužė kelis gilius ir siaurus kanjonus. Dėl jų ir verta ją aplankyti.
Nuo Martvili važiuojame keliu į šiaurę, aukščiau užtvankos, pervažiuojame tiltą per Abašą, nuo kurio matosi gilus ir siauras kanjonas, važiuojame kairiuoju upės krantu kol kelias nusileidžia prie pat upės. Čia galima pradėti plaukimą kajakais. Atstumas nuo Martvili apie 7 km.
Kanjonas labai įspūdingas, ypatingų kliūčių nėra, sudėtingumas - WW 1/2. Upės debitas vasaros pabaigoje - 2-3 m³/s. Plaukimą galima baigti prie tilto iškart už kanjono. Atkarpos ilgis apie 2 km.
Žemiau užtvankos yra dar vienas įspūdingas kanjonas, vietinių mėgstama poilsio vieta. Esant žemam vandens lygiui plaukimui kajakais netinkamas. Jame yra 4 ir 15 m aukščio kriokliai.

Techuri upės aukštupys Techuri upės prie Nokalakevi pabaiga Kanjonas prie Nokalakevi
Techuri upės aukštupys Techuri upės prie Nokalakevi pabaiga Techuri upė. Kanjonas prie Nokalakevi
Author:nmdi1997 Author:J.Endriukaitis

Techuri (ტეხური) upė Samegrelo srityje, Martvili ir Senaki municipalitetuose, dešinysis Rioni intakas. Upės ilgis - 108 km, baseino plotas - 1040 km², vidutinis debitas prie Nokalakevi - 30,2 m³/s. Ištakos - Egrisi kalnagūbrio pietiniuose šlaituose, prie Techurišdud viršūnės (2400 m), nuo Doberazeni kaimo teka Kolchidos lyguma. Didžiausi intakai: Lebarde, Čipegvala, Pakva, Lakulisgele, Čorotcku, Chipagali, Čačchuri, Lebeteva, Gurdzemi, Nachuri ir Abaša. Upė maitinama lietaus, sniego tirpsmo ir požeminių vandenų. Potvyniai upėje būna pavasarį ar po ilgalaikio lietaus.
Plaukimą galime pradėti prie Čorotcku intako, kurį galima pasiekti iš Doberazeni kaimo gruntiniu keliu. Upė teka giliame tarpeklyje, vietomis kanjone, nuolydis didelis, slenksčiai, sudėtingumas, esant žemam vandens lygiui - WW 3+/4, esant aukštam vandens lygiui - WW 4/4+. Prie Doberazeni kaimo upė išteka iš tarpeklio. Atkarpos ilgis - 12 km.
Žemiau Doberazeni upė nesudėtinga - iki WW 2, vietomis skaidosi į protakas.
Prieš Nokalakevi Techuri įteka į neilgą (3 km ilgio) labai gražų kanjoną. Kanjonas prasideda žemiau Gurdzemi intako, baigiasi prieš kelio tiltą prie Nokalakevi. Kanjone yra keletas ne per daug nesudėtingų slenksčių, atkarpos sudėtingumas esant žemam vandens lygiui - WW 1/2+, esant aukštam vandens lygiui - WW 1/3. Žemiau, iki žiočių, upė nesudėtinga - WW 1/1+.

© 2014-18 J.D.Endriukaitis