Dmanisi municipalitetas

Dmanisi municipaliteto žemėlapis

Dmanisi municipalitetas (დმანისის მუნიციპალიტეტი) - municipalitetas Kvemo Kartli srities vakaruose, administracinis centras - Dmanisi miestas. Municipaliteto plotas - 1198,8 km².
Rajono klimatas vidutiniškai drėgnas, su šaltomis žiemomis ir šiltomis vasaromis. Šalčiausio sausio mėnesio vidutinė temperatūra -10° C, šilčiausio - liepos vidutinė temperatūra (priklausomai nuo aukščio) nuo 15° C iki 25° C. Vidutinis metinis kritulių kiekis 650-800 mm, būna sausros. Daugiausiai kritulių iškrenta gegužės, mažiausiai - gruodžio mėnesiais. Vasarą dažnos liūtys, kartais su kruša.
Didžiausia municipaliteto upė - Mašavera, rajono šiaurine riba teka Chrami upė. Rajone yra keliolika nedidelių ežerų ir keletas nemažų vandens saugyklų.
2012 metais municipalitete gyveno 27 600 žmonių, - 74,4% azerų ir 24,2% gruzinų, nedaug graikų, armėnų, rusų. Municipalitete yra 56 gyvenvietės - 1 miestas ir 55 kaimai. Vakarinė rajono dalis beveik negyvenama ir be kelių. Damanisi municipalitetas - vienas iš mažiausią gyventojų tankumą turintis municipalitetas Gruzijoje.

Municipaliteto vakaruose - beveik negyvenamas, sudarytas iš vulkaninių bazalto ir andezito uolienų, Džavacheti kalnagūbris. Aukščiausia viršūnė - Legli (3157 m). Rajono pietryčiuose, prie Armėnijos sienos - Loki kalnagūbris, sudarytas iš kreidinių ir granito uolienų. Aukščiausia viršūnė - Beiukčukeki (1930 m). Didesniąją rajono dalį užima 1000-1500 m aukščio Gomareti ir Dmanisi plokštikalniai. Rajone yra nemažai, beveik nežinomų, olų.
Pagrindinis rajono turistinis objektas - Dmanisi senovinio miesto ir archeologinių kasinėjimų kompleksas, čia yra keletas viduramžių vienuolynų, ir keliolika, įvairios būklės, viduramžiais pastatytų cerkvių.
Pagrindinis municipaliteto kelias - Bolnisi-Guguti-Godovan-Stepanavan (Armėnija). Nuo šio kelio, prie Didi Dmanisi kaimo, yra geros kokybės, asfaltuota atšaka į Dmanisi miestą. Iš Dmanisi, per kaimus, eina žvyrkelis į rajono šiaurę, kuriuo, Chrami upės tarpeklio pakraščiu, galima patekti į Calką ir Tetrickaro.

Gantiadi cerkvė Megalito statinys netoli Gomareti Megalito statinys netoli Gomareti
Gantiadi cerkvė Megalito statinys netoli Gomareti Megalito statinys netoli Gomareti
Author:Badri Khelashvili Author:Zurab Tskvitinidze Author:Zurab Tskvitinidze

Dmanisi (დმანისი) - nedidelis miestas, Dmanisi municipaliteto administracinis centras, 35 km nuo Bolnisi, 95 km nuo Tbilisio. Plačiau Dmanisi miestas
Dmanisi senovinis miestas (დმანისის ნაქალაქარი) - pagrindinis municipaliteto istorijos-architektūros paminklas, garsus senovine tvirtove, VII amžiaus Dmanisi Sioni katedra ir archeologine zona, kurioje rasti seniausieji hominidų kaulai Euroazijoje. Plačiau Dmanisi senovinis miestas
Amamlo, Hamamlo (ამამლო, ჰამამლო) - didelis kaimas Šavckarockli upės (Mašavera intako) kairiajame krante, 1160 m aukštyje. 2002 metais kaime gyveno 1596 žmonės.

Gruzija

Į pietus nuo kaimo, 1 km nuo senosios gyvenvietės, yra fortifikuota XII amžiaus cerkvė ir nedidelės senovinės kapinės.
Bediani vienuolynas (ბედიანის მონასტერი) - nedidelis moterų vienuolynas prie Chrami upės. Dvi gražios viduramžių cerkvės. Plačiau Bediani vienuolynas
Boslebi (ბოსლები) - kaimas dešiniajame Kakliani upės (Mašavera kairysis intakas) krante, 1020 m virš jūros lygio, 8 km į rytus nuo Dmanisi.
Prie kaimo ant kalvos yra XII-XIII amžiaus Boslebi cerkvės griuvėsiai. Iš kažkada buvusios didelės cerkvės išliko keletas sienų, įėjimo arkos fragmentai. Aplink langą išlikę nuostabūs, aukšto meninio lygio, ornamentiniai raižiniai.

Didi Gomareti kaimas Guguti. Gruzijos-Armėnijos siena Krioklys netoli Karabulagi kaimo
Didi Gomareti kaimas Guguti. Gruzijos-Armėnijos siena Krioklys netoli Karabulagi kaimo
Author:Zephyrr Author:Gabriel A Author:Davit Berishvili

Gantiadi (განთიადი) - didelis kaimas prie Mašavera upės, 1060 m aukštyje, 5 km į rytus nuo Dmanisi. 2002 metais kaime gyveno 816 žmonių.
Kaime yra X-XI amžiuje pastatyta cerkvė, vėliau keletą kartų perstatyta ir atnaujinta. Yra išlikę išraižyti akmenyse užrašai, vienas iš cerkvės statybos laikotarpio, kitas - XIII-IV amžiaus.
Gomareti (გომარეთი ) - didelis kaimas, atsirado sujungus du kaimus - Didi ir Patara Gomareti. Kaimas yra 1380 m aukštyje, 19 km į šiaurę nuo Dmanisi. 2002 metais kaime gyveno 976 žmonės.
Kaimas stovi senovinio, dar XVIII amžiuje nemažo, miestelio Zurtaket vietoje. Čia yra ankstyvųjų viduramžių stela, 5 viduramžių cerkvės su išraižytais užrašais, akmeniniai kryžiai (Didi Gomareti), XV amžiaus cerkvė (Patara Gomareti). Už keleto km nuo kaimo, pietvakariuose, ant kalno yra megalito statinys - menhyras. Kaime ir šalia jo tikrai yra ką pažiūrėti.
Guguti (გუგუთი) (anksčiau Muganlo) - kaimas šiauriniame Loki kalnagūbrio šlaite, 1410 m virš jūros lygio, prie kelio Bolnisi-Stepanavan (Armėnija), 17 km į pietryčius nuo Dmanisi. 2002 metais kaime gyveno 178 žmonės.
Apie 1 km į pietus nuo kaimo yra tarptautinis Gruzijos-Armėnijos sienos perėjimo punktas Guguti-Godovan. Tarp turistų šis sienos perėjimo punktas nėra populiarus.

Sakire cerkvė Sakire cerkvė Didi Sarkineti ežeras
Sakire cerkvė Sakire cerkvė Didi Sarkineti ežeras
Author:David Galegashvili Author:David Galegashvili Author:Archil Guchmanidze

Kcia vienuolynas (ქციის მონასტერი) - nuošalokas vienuolynas apie 1 km nuo Chrami upės ir Dmanisi-Calka kelio. Vienuolynas veikiantis, gražiai sutvarkytas, jame yra VIII-IX amžiaus cerkvė ir kiti seni pastatai. Turint laiko, tikrai verta aplankyti. Plačiau Kcia vienuolynas
Revazašeni (რევაზაშენი) - senas, apleistas kaimas netoli Gomareti kaimo, prie kelio Dmanisi-Calka, 15 km į šiaurę nuo Dmanisi.
Kaime yra dvi senos apgriuvusios cerkvės - viena iš jų VIII-IX amžiuje iš žalsvo akmens pastatyta bazilika. Yra akmenyje iškalti užrašai, kuriuose minimas Katalikosas Maruska.
Sakire (საკირე) - kaimas šiaurinėse Loki kalnagūbrio priekalnėse, prie Pinezauri upės (Mašavera dešiniojo intako), 1400 m aukštyje, prie kelio Bolnisi-Tašir (Armėnija), 11 km į pietryčius nuo Dmanisi.
Kaime yra ankstyvųjų viduramžių, nedidelė Citeli (Raudonoji) cerkvė ir Šv.Elijas (XVII-XVIII amžiai) cerkvė. Citeli cerkvė konservuota, joje yra išlikusių nuostabių senovinių raižinių ir užrašų akmenyse fragmentų.
Sarkineti (სარკინეთი) - kaimas Gomareti plokštikalnėje, 1400 m aukštyje, prie kelio Dmanisi-Calka, 20 km į šiaurę nuo Dmanisi.
Į šiaurės vakarus nuo kaimo yra 5 nedideli ežerai - Karagoli, Lailagioli, Tambulgioli, Čamligoli ir Kainegioli.
Kaime yra Gruzijos viduramžių architektūros paminklai - Šv.Barbare ir VIII-IX amžiaus Šv.Basil kiek apgriuvusios cerkvės. Abiejų cerkvių akmenyse puošniomis didžiosiomis gruzinų raidėmis iškalti užrašai.
© 2015 J.D.Endriukaitis