Bodbe cerkvės, vienuolynas

Zemo Bodbe (ზემო ბოდბე) - kaimas ant Gombori kalnagūbrio, 900 m aukštyje, 4 km į pietus nuo Signaghi. 2002 metais kaime gyveno 739 žmonės. Kaimo šiauriniame pakraštyje, arčiau Signaghi, yra Šv.Nino vienuolynas,
Senieji Gruzijos istoriniai šaltinai ir šventųjų gyvenimo šaltinai mini čia buvus senovinį miestą Bodi (ბოდი). Šaltiniuose yra daug šio miesto vardo variantų:Bodi (Budi), Bode, Bodini, Bodisi (Budisi).

Šventosios Nino vienuolynas, dar vadinamas Bodbe vienuolynu yra tik 2 km į pietryčius nuo Signaghi centro. Didžiausia vienuolyno vertybė - Šv.Nino kapas (nors dabar mokslininkai tuo abejoja). Vienuolynas aptvertas tvora, jame lankytis galima tik iki 19 valandos. Vienuolyne yra Šv.Giorgi cerkvė - bazilika be kupolo, Signaghi vyskupijos centras. Cerkvės pietiniame priestate yra Šv.Nino kapas. Čia beveik visada užveža ekskursijas vykstančias į Signaghi.

Bodbe vienuolynas Bodbe vienuolyno vartai Bodbe vienuolynas
Bodbe vienuolynas Bodbe vienuolyno vartai Bodbe vienuolynas
Author:Manuchar GHavtadze Author:besik nibladze Author:Manuchar GHavtadze

Kaip žinome iš "Šv.Nino gyvenimo", kuris parašytas jai diktuojant, karaliui Mirianui priėmus krikščionybę ir po pirmųjų cerkvių pastatymo, Nino patraukė į rytus, į Tianeti ir Udžarma, iš ten pasuko į pietus, į Budi, kur apsigyveno palapinėje. Pagal "Šv.Nino gyvenimą" Bodi priklausė Kachetijos karalystei, nors ši sritis vadinosi Kiziki, ir tuo metu galėjo dar būti nepriklausoma. Nino atėjo į Bodi ne šiaip sau - kažkada karalius Mirijanas susapnavo 4 žvaigždes, kurios nuskrido link skirtingų kalnų. Vėliau ant tų kalnų pastatė kryžius. Ketvirtąjį kryžių norėjo pastatyti prie Bodi, bet jo pastatymą atidėjo iki tol, kol Nino aplankys šią vietą. Ar kryžius buvo pastatytas - neaišku.

Gruzija

Bodi Nino pragyveno kurį laiką, ten ir numirė 342 ar 347 metais. Buvo nuspręsta ją palaidoti čia, kad vietiniai krikščionys turėtų šventą vietą. Karalius Mirijanas norėjo kūną pervežti į Mccheta, bet įkinkyti jaučiai neįstengė išjudinti vežimo su kūnu iš vietos. Nino palaidojo toje vietoje kur stovėjo jos palapinė, ant kapo buvo pastatyta cerkvė, neišlikusi iki dabar.
Vėliau prie cerkvės atsirado vienuolynas, kuris greitai tapo kultūros centru, laikoma, kad jis tapo svarbiu faktoriumi konsoliduojantis vietinėms heretų ir kachų gentimis su kartvelais. Gana neužilgo vienuolynas tapo Bodi vyskupijos centru, pirmuoju jo vyskupu tapo Lazare, jis dalyvavo Dvinos visuotiniame bažnyčios susirinkime 505 metais.
Įsiveržus mongolams nelabai žinoma kas atsitiko - vienuolynas neminimas iki XV amžiaus. Nuo to laiko, susikūrus nepriklausomai Kachetijos karalystei, jis tapo vėl garsus - čia karūnavo kai kuriuos Kachetijos karalius. Šaltiniuose rašoma, kad Persijos šachas Abbas čia dalyvavo karūnuojant Teimurazą I, nors tai jam nesutrukdė vėliau Bodbe vienuolyną sugriauti.
1837 metais rusams likvidavus autokefalinę Gruzijos cerkvę, Bodbe liko tik keletas vienuolių, iš vienuolyno atėmė žemes. 1888 metais caras Aleksandras III apsilankė Signaghi ir įsakė vienuolyną atstatyti. Bodbe vienuolyną suremontavo, davė jam žemių, jame apgyvendino rusų vienuolius ir greitai jis tapo didžiausiu Kachetijos vienuolynu.

Bodbe vienuolynas. Šv.Giorgi cerkvė Bodbe vienuolynas. Šv.Giorgi cerkvė Bodbe vienuolynas
Bodbe vienuolynas. Šv.Giorgi cerkvė Bodbe vienuolynas. Šv.Giorgi cerkvė Bodbe vienuolynas
Author:PlamenB Author:Kober Author:PlamenB

Dabar vienuolynas sutvarkytas, gražus, švarus. Prie jo yra automobilių stovėjimo aikštelė, prie jos kavinukė. Vieta tyli, bet labai didelio įspūdžio nepalieka.
Vienuolyne yra Šv.Giorgi cerkvė, visai neseniai pastatyta Šv.Nino cerkvė, Šv.Nino šaltinis, ūkiniai pastatai ir parkas. Vienuolynas aptvertas neaukšta tvora.
Šv.Giorgi cerkvė - klasikinė XI amžiaus trijų nefų bazilika, pastatyta iš plytų. Jos vidus gražus, bet ne visai gruziniško stiliaus. Freskos vėlyvos, o altorius sukurtas valdant rusams. Vietoje įprasto gruzinams asketizmo čia rusiškas "ryškus" dizainas. 1823 metais rusai buvo pastatę ant cerkvės kupolą, kuris nugriautas sovietiniais laikais.
Šv.Nino kapas yra dešinioje altoriaus dalyje. Jį pažiūrėti galima laisvai, tik draudžiama fotografuoti. Cerkvėje dar palaidotas rusų generolas Guliakovas.
Į rytus nuo cerkvės - gera apžvalgos aikštelė, nuo jos laiptai leidžiasi žemyn prie Šv.Nino šaltinio.
Antroji cerkvė - Šv.Nino soboras pastatytas visai neseniai, atrodo gana įspūdingai. Varpinė prie Šv.Giorgi cerkvės pastatyta rusų laikais ir suteikia kompleksui dar truputį rusiško stiliaus.
Šventosios Nino šaltinis - svarbi vienuolyno įžymybė, čia dažnai atvažiuoja prisipilti jo vandens, ar netgi jame išsimaudyti. Gana ilgas nusileidimas laiptais prasideda prie apžvalgos aikštelės, lipimas atgal gali būti varginantis. Iki šaltinio eina labai blogas kelias, ne visi automobiliai iki jo privažiuos. Virš šaltinio stovi statinys iš plytų - Zavulono ir Sosanos (Nino tėvų) cerkvė, po ja šaltinio baseinas. Prie baseino galima patekti per arką uždengtą užuolaida. Iš eilės įleidžia tai tik moteris, tai tik vyrus. Dažnai būna nedidelė eilė (apie 10 žmonių).

Laiptai į Šv.Nino šaltinį Šv.Nino šaltinis Šv.Nino šaltinis
Laiptai į Šv.Nino šaltinį Šv.Nino šaltinis Šv.Nino šaltinis
Author:Badri Nadaraia Author:Badri Nadaraia Author:Badri Nadaraia

Pasiekti Bodbe nėra sudėtinga, iki čia galima atvažiuoti "maršrutke" Tbilisi-Signaghi, ir išlipti prieš Signaghi, prie posūkio į Bodbe. Nuo Tbilisio pusės posūkis matosi labai blogai, ir jį nesunkiai galima pravažiuoti, netgi tiems, kas ne kartą buvo čia anksčiau. Geriau iš anksto paprašyti vairuotojo sustoti prie posūkio. Netgi jei jūs pravažiavote posūkį ir įvažiavote į Signaghi - nieko baisaus. Nuo miesto iki vienuolyno nepilni 2 km - pirmiausiai eikite keliu į Tbilisį, po to prie rodyklės pasukite į kairę.
© 2015 J.D.Endriukaitis