Giorgi XI Afganistane

Afganistanas XVIII amžiaus pradžioje

XVIII amžiaus pradžioje Afganistane daugumoje gyveno tadžikai. Tarp jų kaip atskira karinė kasta gyveno afganai kurie daugiausiai vertėsi prekybinių karavanų apsauga ir jų plėšimu. Per Afganistaną ėjo du pagrindiniai karavanų keliai: vienas iš Indijos per Kandagarą į Iraną ir antras - iš Indijos per Kabulą į Centrinę Aziją. Iraną valdant Sefevidams pavyko išplėsti savo sienas iki Indo upės, išlaikyti Beludžistaną ir Kandagarą. Kabulą ir jo apylinkes valdė Didieji Mogolai. Kandagaras buvos svarbus miestas ant karavano kelio ir tranzitinė prekyba buvo didžiulių pajamų šaltinis.
Apie 1700 metus Irano valdžia Afganistane labai susilpnėjo. Beludžistanas tapo beveik nepriklausomas. Prie Kandagaro plėšikavo afganų gentys abdali ir gilzajai. Irano vietininkas turėjo bėgti į Isfachaną. Irano valdžia Afganistane tapo beveik nominali.

Gruzija
Irano šacho gvardija

Tuo metu Irano šacho gvardiją sudarė beveik išimtinai gruzinų kilmės asmenys. Tai buvo deportuoti iš persų antpuolių metu iš Gruzijos žmonės arba jų palikuonys. Irane gyveno garbingoje tremtyje ir gruzinų aristokratija. Reikia paminėti, kad Irane gyveno nemažai armėnų, kurie daugumoje vertėsi komercija. Gruzinai prekiauti nemokėjo ir nenorėjo, liko į karinę tarnybą, net ir svetimai valstybei.
Tuo laikotarpiu Irane buvo du karybai gerai pasirengę kontingentai: lezginų ir gruzinų. Sefevidų iraniečių kariuomenės dalis vis prastėjo ir prastėjo. 1715 metais rusų pasiuntinys ir šnipas Artemijus Volynskis pranešė, kad Irane "geriausia kariuomenė - gruzinai", ir tik ant jų laikosi valstybė.
1699 metų lapkričio 20 šachas įsakė Giorgi XI atvykti ir suteikė jam Kirmano miesto beglarbego titulą. Giorgi XI tapo kariniu-administraciniu Kirmano valdytoju tiesiogiai pavaldžiu šachui. Gruzinų gvardija išvyko į Kirmaną sekančių metų vasario mėnesį, o pats Giorgi XI atvyko gegužės 5. Per 4 metus jam pavyko atsiginti nuo beludžių ir afganų antpuolių, vėl regione įvesti tvarką, vėl priversti beludžius mokėti duoklę.

Žygis į Kandagarą

Atrodo, tai persams paliko gerą įspūdį ir šachas 1703 metais gražino Kartli karaliaus titulą Giorgi XI, bet neleido grįžti į Gruziją. 1704 metais šachas įsakė žygiuoti į Kandagarą ir įvesti ten tvarką, suteikė jam Gurginchano, Irano sipasalaro, Kandagaro ir Giriško beglarbego titulus.
Žygį į Kandagarą vaizdžiai aprašo Sechnija Čcheidze:
Tais pačiais metais, gegužės 2 dieną, karalius Giorgi išžygiavo iš Kirmano į Kandaarą, papuolėme mes į Gorgi dykumą. Bet su kuo palyginti gruzinų ištvermę tokiame karštyje. Prisiekiu saulės dievu ir savo valdovo galva, stovėjo patranka prieš Sevaną, suspaudė kulką ir padėjo ją ant patrankos ir per dvi valandas po vidudienio kulka išsilydė. Pats karalius sėdėjo Sevane ir viduje stovėjo šilkinė palapinė, šalia gulėjo plunksna ir rašalas, ištiesė ranką ir paėmė žirkles, tokios buvo karštos, prisiekiu jo galva, negalėjo prakišti pirštų, kad atkirptų popierių. Taip karalius įveikinėjo karštį, kad prisiekiu visagaliu dievu ir jo saule, tas liūto panašumo žmogus veide nesikeitė. Jo taisyklėse buvo: kuo reikalas darėsi sunkesnis, tuo daugiau jis linksmesnis buvo.
Gurginui (Giorgi XI) pavyko numalšinti Afganistano genčių sukilimus ir jis valdė Kandaharą bekompromisiškai griežtai. Jis suėmė daugumą genčių vadų, tarp jų galingą Mirvais Chan Kotak, vieną iš galingiausių Gildži afganų (puštunų) vadų, kurį sukaustytą grandinėmis išsiuntė į Isfahaną. Tačiau Mirvais Chan Kotak sugebėjo įgyti šacho palankumą ir netgi sukelti įtarimų prieš Giorgi XI. Mirvais Chan Kotak parengė kruopščiai suplanuotą perversmą. 1709 metų balandžio 21 dieną, kai dauguma gruzinų karių vadovaujami Giorgi sūnėno Aleksandro buvo išvykę iš Kandaharo kovoti prieš sukilėlius, Mirvais Chan Kotak pakvietė Giorgi į pokylį jo dvare netoli Kandaharo, kur jį ir nužudė. Nedidelė Giorgi palyda irgi buvo išžudyta ir Mirvais Chan Kotak užgrobė valdžią Kandahare.

© 2015 J.D.Endriukaitis