Dzalisi senovinis miestas

Dzalisi (ძალისი) - kaimas Saguramo lygumose, prei Narekavi upės, 590 m aukštyje, 5 km į šiaurės rytus nuo Muchrani. 2309 gyventojai (2002).
Kaimo vakaruose yra apgriuvusi, vienos navos, viduramžių Kviracchoveli cerkvė.
Kaimo rytinėje dalyje, prie kelio į Natachtari, yra archeologų atkastas antikos laikų Dzalisa miestas. Šį miestą pavadinimu Zalissa (Ζάλισσα) II amžiuje mini graikų geografas Klaudijus Ptolomėjus.

Antikos laikų termos Antikos laikų termos Antikos laikų termos
Antikos laikų termos Senovinė šildymo sistema Termų baseino liekanos
Author:levan japoshvili Author:levan japoshvili Author:Giorgi Kiladze

Miestas gyvavo nuo II amžiaus p.m.e. iki VIII amžiaus, pro jį ėjo prekybinis kelias. Miestas buvo didžiausias I-III amžiuje, IV amžiuje miestas buvo sugriautas, sunyko. VI-VII amžiuose miestas dar egzistavo, kol VIII amžiaus 30-aisiais jo nesugriovė arabai, vadovaujami Mervano Kurčiojo. Po to miestas jau neatsigavo.

Dabar senovinio miesto teritorija yra archeologinė zona, ji aptverta. Dalis atkasto miesto yra po stikliniu paviljonu.
Dabartinis kelias Natachtari-Dzalisi egzistavo jau antikos laikais. 1971 metais, kelio tvarkymo darbų metu buvo surastos senovinio miesto liekanos. Norėdami išsaugoti senovinį miestą kelią nutiesė piečiau, per upę pastatė naują tiltą. Senasis tiltas stovi iki šiol. 1971-1982 metais čia dirbo pirmoji archeologų ekspedicija.

Antikos laikų termos Antikos laikų termos Antikos laikų termos
Termų baseino liekanos Senovinė šildymo sistema Senovinė šildymo sistema
Author:AKH Author:AKH Author:AKH

Senovinis miestas užima apie 70 ha teritoriją. Archeologinė zona yra kvadrato formos, iš vakarų ją riboja Narekavi upė, iš pietų - kelias Dzalisi-Natachtari, iš rytų ir šiaurės - juosia kaimo kelias. Zonos šiaurėje stovi apie 40 m ilgio stiklinis paviljonas, saugantis atkastas mozaikines grindis, šventyklos ir termų liekanas.

Gruzija

Kai kur šių grindų fragmentus galima rasti ir už paviljono ribų, žolėje.
Į dešinę nuo pagrindinio įėjimo yra statinys archeologų vadinamas "hipokaustu". Tai sudėtinga konstrukcija iš keraminių stulpų, kažkada buvusi šildomomis grindimis. Aplinkui žolėje mėtosi daugybė antikinio vandentiekio keraminių nuolaužų.

Antikos laikų termos Antikos laikų termos Antikos laikų termos
Mozaikinės grindys Grindų mozaika Dzalisi Kviracchoveli cerkvė
Author:Giorgi Kiladze Author:AKH Author:levan japoshvili

Archeologai čia atkasė rūmų, kulto, visuomeninių ir gyvenamųjų pastatų liekanas. Labai įdomios II amžiaus termos su šildomomis mozaikinėmis grindimis. Mozaika sudėta iš nedidelių įvairiaspalvių akmenų gabaliukų. Mozaika vaizduoja įvairias figūras, pakraščiuose - ornamentinė. Termų sienos pastatytos iš degintų plytų, surištų kalkių skiediniu. Sienose įmontuoti keraminiai vamzdžiai, kuriais iš kūryklos kilo karštas oras šildantis patalpas. Taip pat atkasti ir didesnių miesto termų, su baseinu ir fontanais, su hipokaustu su stulpais iš apvalių ir stačiakampių plytų, likučiai. Baseinas gana didelis, į jį leidžiasi laipteliai.

© 2016 J.D.Endriukaitis