Šoropani tvirtovė

Šoropani tvirtovė (შორაპნის ციხე) yra ant aukštos kalvos Kvirila ir Dzirula upių santakoje, prie Šoropani kaimo, 3 km į rytus nuo Zestafoni (apie 500 m iki rytinio jo pakraščio), netoli kelio E60 Tbilisi-Kutaisi.
Jeigu važiuoti keliu nuo Tbilisio pusės, reikia pastebėti rodyklę į Šoropani, kelias suka į šiaurę, už 200 m atveda prie geležinkelio linijos, prieš ją pasukti į kairę. Už 300 m kelias tiltu kerta geležinkelį, už jo eina tvirtovės papėdėje. Pervažiavus tiltą galima kilti į tvirtovę, kalva nestati. Tvirtovė, palaipsniui aukštėdama, iš pietų į šiaurę tęsiasi apie 200 m.

Šoropani tvirtovė Šoropani tvirtovė Šoropani tvirtovė
Šoropani tvirtovė Šoropani tvirtovė Šoropani tvirtovė
Author:fjk8 Author:a.kukuladze Author:zestafoni ge

Negausiai lankoma turistų tvirtovė yra 100 m aukštyje, jos ilgis apie 200 m, ji užima daugiau kaip 6000 kvadratinių metrų plotą. Yra nemažai išlikusių iki VI amžiaus statytų ir vėlesnių, viduramžiais statytų tvirtovės fragmentų. Griuvėsiai nėra labai įspūdingi.
Iš tvirtovės prie Kvirila upės veda VI amžiuje pastatytas tunelis, atstatytas vėlyvaisiais viduramžiais. 60 m ilgio tunelis prasidėjo prie vakarinės tvirtovės sienos ir ėjo į šiaurės vakarus prie Kvirila upės, kur stovėjo kvadratinis bokštas. Iš šio tunelio išliko nedaug. Yra žinoma, kad į tvirtovę vanduo buvo tiekiamas 2 skirtingo diametro keraminiais vamzdžiais.

Tvirtovė turėjo 2 vartus: vienus šiaurės vakarų pusėje, ir kitus pietvakarių pusėje, išliko jų arkos griuvėsiai.
Manoma, kad Šoropani yra tas pats Sarapanis, paminėtas I amžiuje Strabono geografijoje ir VI amžiuje Prokopijaus iš Cezarėjos. Leonti Mroveli XI amžiuje rašė, kad tvirtovę III amžiuje p.m.e. pastatė karalius Parnavaz I.
Senovėje Kvirila upė žemiau Šoropani buvo laivybinė, ja apie 40 km iki Rioni upės. Šoropani buvo nemaža gyvenvietė Kolchidos karalystės rytuose, prie svarbaus prekybinio kelio iš vakarų į rytus. Šoropani buvo nemažas miestas, nuo jo prekės iš laivų toliau buvo gabenamos sausuma. Čia buvo dokai, karavansarajai, prekyvietės, maisto ir metalo dirbinių parduotuvės ir kt.

Nuo Šoropani tvirtovės Šoropani tvirtovė Šoropani tvirtovė
Nuo Šoropani tvirtovės Šoropani tvirtovė Šoropani tvirtovė
Author:a.kukuladze Author:G.N. Author:niko87

VI amžiuje, tvirtovė buvo pačiame rytiniame Bizantijos pakraštyje, todėl strategiškai buvo labai svarbi, ir Bizantijos-Persijos karų metu tvirtovė ėjo iš rankų į rankas.
Vėliau čia atsirado Argveti kunigaikštystė, kurios sostinė buvo Šoropani. VIII amžiuje Argveti gana sėkmingai gynėsi nuo arabų, po to pateko į Abchazijos karalystės sudėtį, IX-XII amžiuje sritį valdė kunigaikščiai Lipartidi (Bagvaši), kurie buvo antikarališkosios opozicijos lyderiai. Gruzijos karalius Davidas Statytojas juos nugalėjo, ir dalį Argveti žemių atidavė Gelati vienuolynui, dalį - kunigaikščiams Amanelidze.

Gruzija

Vėlyvaisiais viduramžiais Šoropani irgi buvo strategiškai svarbi tvirtovė. 1730 metais tvirtovę užėmė turkai, 1769 metais, gruzinų-rusų karo prieš turkus metu, tvirtovę nesėkmingai bandė užimti rusų kariuomenė, 1770 metais tvirtovę išvadavo Imeretijos karalius Solomonas I.

© 2015 J.D.Endriukaitis