Muco

Muco (მუცო) - kaimas Andaki upės tarpeklyje, 1700-1850 m aukštyje, 11 km nuo Šatili, 121 km nuo Dušeti. 49 gyventojai (2002). Kaime gyvenama tik vasarą.
Iš Šatili į Muco veda neblogas gruntinis kelias pravažiuojamas ir lengvąja mašina. Nuo Šatili iki Arguni ir Andaki upių santakos apie 3 km, čia kelias išsišakoja. Kairysis kelias eina Arguni upės slėniu, jis pertvertas šlagbaumu, nuo santakos iki Gruzijos-Rusijos sienos apie 800 m. Toliau šis kelias Argun upės tarpekliu veda į Čečėnijos kaimą Itum-Kale.

Dešinysis kelias eina Andaki upės tarpekliu, vietomis prie kelio stovi piemenų nameliai, tvartai, pašiūrės ir kitokie ūkiniai pastatai. Apie 3 km prieš Muco, prie kelio, stovi kažkokie nameliai, greičiausiai turistams.

Muco žemėlapis Muco Muco
Muco žemėlapis Muco Muco
Spustelėjus žemėlapis padidėja iki 800x734 px Author:caucasica Author:Wowo Manipulations

Muco - apleistas kaimas, kodėl ir kada žmonės apleido šį kaimą nežinoma. Jau 1931 metais kaimas buvo negyvenamas, jis minimas kaip "miręs miestas". Muco vadinamas tai kaimu, tai tvirtove, netgi miestu, jis mažesnis už Šatili, jame mažiau turistų. Dabar žmonės tik vasarą gyvena apleisto kaimo apačioje, prie Andaki upės ir jos intako santakos.

Gruzija

Muco - gynybinių ir gyvenamųjų bokštų su rūsiais kompleksas stovintis ant aukštų, apaugusių samanomis, uolų, aukštai virš Andakisckali upės. Iš Muco gerai matomas kelias į Argun upės tarpeklį, kitoje pusėje matosi Ardoti kaimas. Muco stovi kalno šlaite, ant trijų terasų stovi trys bokštai, apie kuriuos susigrupavę trys gynybinių įtvirtinimų kompleksai, anksčiau priklausę Daiauri, Čolokošvili ir Torgva ir kitoms giminėms. Kiekviena giminė turėjo savo atskirą koplyčią - chati.

Muco Muco Muco
Muco Muco Muco. Torgva bokštas
Author:AlashaTour Author:Wowo Manipulations Author:Вадим Туркин

Kai nėra sniego, takeliais užlipti į Muco nėra labai sudėtinga. Prie kelio, žemiau pirmosios terasos, yra kaimo kapinių rūsiai-kriptos. Kiek aukščiau laidojimo rūsių prasideda pirmieji 2-3 aukštų namai.
Koškiani namas-tvirtovė stovi vidurinėje terasos apačioje, pastatytas iš akmens gabalų vėlyvaisiais viduramžiais, bokšto ir namo-tvirtovės stogai įgriuvę.
Namas-tvirtovė( 6,25x6,4 m) yra trijų aukštų, šalia jo prisišliejęs 12,8 m aukščio, 4 aukštų bokštas (3,8x3.8 m).
Čolokaant bokštas stovi vidurinėje terasoje, ant stataus skardžio viršaus. Trijų aukštų bokštas (4,9x3,4 m, 11,7 m aukščio) pastatytas vėlyvaisiais viduramžiais iš akmens gabalų.
Borčašvili namas-tvirtovė yra viršutinės terasos apatinėje dalyje. Trijų aukštų namas (7,3 x 7,75 m) pastatytas iš akmens gabalų vėlyvaisiais viduramžiais.

Muco Muco Muco
Muco Muco Muco. Broliskalo Šv.Giorgi chati
Author:Вадим Туркин Author:Вадим Туркин Author:aleko89

Broliskalo Šv.Giorgi chati (koplyčia) yra viršutinės terasos aukščiausioje dalyje. Chati pastatyta iš akmens gabalų vėlyvaisiais viduramžiais.
Iki aukščiausiai esančio Torgva namo-tvirtovės užlipti gana sudėtinga - pagrindinį taką pertveria akmenų nuobyrynas, reikia eiti aplinkiniu taku. Trijų aukštų namas-tvirtovė (5,7x4,7 m) stovi ant uolos viršutinės terasos viršuje, kiek aukščiau Broliskalo Šv.Giorgi chati. Namas pastatytas iš akmens gabalų, išlikusių jo sienų aukštis apie 7 m.
Torgva bokštas, kartais vadinamas Torgva tvirtove, stovi atokiau nuo kaimo, ant stataus kalno šlaito, 250 m virš Andaki upės. Keturių aukštų bokštas (3,9x3,4 m, 11,7 m aukščio) pastatytas iš akmens gabalų vėlyvaisiais viduramžiais. Kaip pasiekti bokštą - neaišku, tako iki jo nematyti.

© 2016 J.D.Endriukaitis