Chrami baseino upės

Chrami upės baseinas

Chrami (ხრამი) - upė Gruzijoje, Kvemo Kartli ir Azerbaidžane, dešinysis Kuros intakas (kartais Chrami yra laikomas Debeda upės intaku). Upės ilgis 201 km (Gruzijoje 196 km), baseino plotas - 8340 km². Vidutinis debitas žiotyse 51,7 m³/s, maksimalus - 1260 m³/s. Aukštupyje vadinama Kcia, prasideda Trialeti kalnagūbryje, žemiau Calka teka giliame tarpeklyje, žemupyje kerta Gruzijos-Azerbaidžano sieną, įteka į Kura upę prie Il Sichli. Upė maitinama lietaus, sniego tirpsmo ir gruntiniais vandenimis. Didžiausi intakai: Kizilkilisi, Nardevani, Kičudinzor, Gumbati, Murzaglischrami, Čili-Čili, Egričai, Beiuk-Deresi, Čočiani, Kldeisisckali, Šavtckarosckali (Karabulach), Kor-Chrami, Čivčava, Getisckali, Mašavera, Šachzaganičai, Šulaveri, Debeda, Chan-Archi. Ant upės yra 3 hidroelektrinės ir didžiausias Gruzijoje Calka tvenkinys (1500 m aukštyje, plotas - 33,7 km²).
Upėje vandens kiekis priklauso nuo hidroelektrinių darbo. Hidroelektrinėms dirbant upės debitas prie Šavtckarosckali upės žiočių yra apie 35 m³/s. Plaukiant reikėtų saugotis užvartų, vagą pertvėrusių medžių.

Starto vietą galima pasiekti keliu į hidroelektrinę iš Bediani kaimo.
Nuo starto vietos iki Šavtckarosckali upės 2 km, keletas nesudėtingų rėvų, srovės greitis nedidelis.
Šavtckarosckali žiotys - Tvirtovės griuvėsiai kairiajame krante. Atkarpos ilgis - 11,3 km. Iš kart už Šavtckarosckali žiočių du slenksčiai WW 3/3+ sudėtingumo, žemiau rėvos, greitsrovio tarpai - WW 2. 1,5 km iki tvirtovės, prie kairiojo upės kranto nusileidžia kelias, vedantis prie tvirtovės griuvėsių. Iki tvirtovės 3 nesudėtingi (apie WW 2+) slenksčiai.
Tvirtovės griuvėsiai - kairysis intakas Kor-Chrami. Atkarpos ilgis - 14,1 km. Upė paprastesnė, vietomis teka protakomis, salos. Sudėtingimas - iki WW 2.
Intakas Kor-Chrami - kelio Bolnisi-Dageti tiltas. Atkarpos ilgis - 7,6 km. Iš karto už intako sudėtingas (apie WW 4) slenkstis. Slenksčio ilgis apie 500 m, jo viduryje stati, apie 1,5-2 m aukščio nuopyla, už jos "katilas". Žemiau, iki kairiojo intako Čivčana (atstumas nuo Kor-Chrami 5,3 km) keturi akmenuoti rėvos-slenksčiai nuo WW 3- iki 3+. Porą šimtų metrų žemiau intako didelio kritimo slenkstis, užgriozdintas įvairaus dydžio rieduliais. Sudėtingumas WW 4-. Žemiau slenksčio tiltukas. Iki kelio Bolnisi-Dageti tilto keletas galingų rėvų.
Kelio Bolnisi-Dageti tiltas - kairysis intakas Getisckali. Atkarpos ilgis - 7,6 km. Žemiau tilto upė nesudėtinga, antrojoje atkarpos dalyje rėvos iki WW 2+. Kairysis intakas Getisckali - Kosalari kaimas (kairiajame krante). Atkarpos ilgis - 3 km. 200 m žemiau intako, už staigaus posūkio į dešinę, trumpas, didelio kritimo, sudėtingas (apie WW 4) slenkstis, už 600 m nuo jo pabaigos, už posūkio į dešinę, panašaus pobūdžio (WW 4-) dar vienas trumpas slenkstis. Slenksčio orientyras - status kairysis krantas prieš jį. Už 200 m - dar vienas trumpas slenkstis. Upė slenkstyje išplatėja, slenkstyje daug chaotiškai išsimėčiusių almenų. Sudėtingumas - WW 4-. Toliau, iki Kosalari kaimo, upėje stipri srovė, chaotiškai išsimėtę akmenys, lokalios nuopylos. Sudėtingumas apie WW 3+.
Kosalari kaimas - užtvanka prieš Nachiduri. Atkarpos ilgis - 10,1 km. Žemiau upė nesudėtinga. Apytiksliai už 3,5 prasideda kliūčių kaskadas, lokaliniai slenkstukai, galingos rėvos. Kaskade trys ryškiau išreikšti slenksčiai apie WW 3/3+ sudėtingumo. Prie užtvankos plaukimą reikėtų baigti, žemiau jos upėje mažokai vandens.

Chrami upės kanjonas Chrami upės kanjonas Chrami upė
Chrami upės kanjonas Chrami upės kanjonas Chrami upė
Author:komladze Author:Sandrik Bocharnikov Author:mate sulkhanishvili

Mašavera (მაშავერა) - upė Gruzijoje, Kvemo Kartli, dešinyssis Chrami upės intakas. Upės ilgis 66 km, baseino plotas - 1390 km². Vidutinis debitas žiotyse 7,78 m³/s. Prasideda rytiniuose Džavacheti kalnagūbrio šlaituose, 2125 m aukštyje. Aukštupyje teka į rytus, per Dmanisi, prie Patara Dmanisi pasuka į šiaurės rytus, prieš Bolnisi vėl pasuka į rytus, įteka į Chrami upę prie Nachiduri. Upė maitinama lietaus, sniego tirpsmo ir gruntiniais vandenimis. Upė patvinsta pavasarį, kalnuose tirpstant sniegui, kartais vasarą-rudenį būna potvyniai po ilgalaikio lietaus. Didžiausi intakai: Mamutlischevi, Geta, Bolnisickali. Upės vandenys naudojami irigacijai, drėkinama 7400 ha žemių.

Gruzija

Upe galima plaukti pavasarį, esant aukštam vandens lygiui. Iki Bolnisi upė teka tarpekliu daugumoje viena vaga, bet atrodo sudėtingesnių kliūčių joje nėra. Nuo Bolnisi upės slėnis išplatėja, upė vietomis teka protakomis, nuolydis nedidelis.

Mašavera upė prie Kazreti Mašavera upė prie Kazreti Mašavera upė prie Kazreti
Mašavera upė prie Kazreti Mašavera upė prie Kazreti Mašavera upė prie Kazreti
Author:Asif Qasımov Author:geo.alex Author:geo.alex

Debeda (დებედა), armėniškai - Debed (Դեբեդ) - upė Armėnijoje ir Gruzijoje (Kvemo Kartli), Chrami upės dešinysis intakas (kartais Chrami yra laikoma Debeda intaku). Upės ilgis (su Pambak upe) 178 km, baseino plotas - 4050 km². Vidutinis debitas žiotyse 29,7 m³/s. Prasideda Armėnijoje, sutekėjus Pambak ir Dzoraget upėms, teka į šiaurę, prie Alaverdi pasuka į šiaurės rytus, žemiau pasuka į šiaurės vakarus ir 16 km teka Gruzijos-Armėnijos siena. Gruzijoje (18 km) Debeda teka į šiaurės rytus, įteka į Chrami 17 km nuo jos žiočių, prie Didi Muganlo, 3 km į šiaurę nuo Tekali. Upė maitinama lietaus, sniego tirpsmo ir gruntiniais vandenimis. Aukščiausias vandens lygis upėje būna pavasarį.
Gruzijoje upė teka plačiu slėniu, protakomis. Upė nesudėtinga.

Debeda upė Debeda upė Debeda upė
Debeda upė Debeda upė Debeda upė
Author:peace-on-earth.org Author:David1010 Author:Yakovlev Sergey
© 2014 J.D.Endriukaitis