Šio Mgvime vienuolynas

Šiomgvime (შიომღვიმე) - garsus vienuolynas Schaltba kalnagūbrio šiauriniame šlaite, 11 km į vakarus nuo Mccheta. Naujai asfaltuotas kelias prasideda vakarinėje miesto dalyje, yra rodyklės.
Vienuolynas įkurtas VI amžiaus antroje pusėje asirų vienuolio Šio Mghvimeli (შიო მღვიმელი). Šv.Šio paskutinius savo gyvenimo metus praleido gilioje ir tamsioje oloje, ir pagal paskutinę jo valią ten buvo ir palaidotas. Nuo to ir kilo vienuolyno pavadinimas Šio Mghvime (Mghvime verčiasi - ola). Jo kapas laikomas šventa vieta. Vėliau atsirado nemažai jo pasekėjų kurie išsikasė sau olas smiltainio skardyje. Šios olos iš vienuolyno matomos ir dabar, nors tikslų jų amžių nustatyti sunku.

Pirmasis vienuolyno statinys - Jono Krikštytojo cerkvė pastatyta tarp 560 ir 580 metų, Šio esant dar gyvam. Nežiūrint cerkvės remontų XI ir XVIII amžiuje, cerkvė išlaikė savo originalią išvaizdą. Šalia cerkvės Šv.Šio išsikasė urvą kuriame gyveno iki mirties. Jo palaikai buvo saugomi vienuolyne, tik sovietiniais laikais juos kažkodėl sudegino. Nedidelė jų dalis išliko ir dabar saugomi Mccheta Samtavro vienuolyne.
Antroji, Dievo Motinos cerkvė, taip vadinama Viršutinė cerkvė, pastatyta karaliaus Davido Statytojo XI-XII amžių sandūroje.

Šio Mgvime vienuolynas Šio Mgvime vienuolynas Šio Mgvime vienuolynas
Šio Mgvime vienuolynas Šio Mgvime vienuolynas Šio Mgvime vienuolynas
Author:Giorgi Shermazanashvili Author:toba travel Author:Александр Кольнер

Šiomgvime vienuolynas nuo VI iki XII amžiaus buvo tiesioginiame Gruzijos katalikoso-patriarcho patronaže. Davidas Statytojas vienuolyną padarė karališkuoju. 1123 metais jis išleido specialų įsaką ir vienuolynui padovanojo daug kilnojamo ir nekilnojamo turto. Vienuolynas turėjo parduotuves, skerdyklas ir kt., buvo (nepilnai) atleistas nuo mokesčių. Vienuolynas rėmė karalių jo kovoje su maištaujančiais kunigaikščiais.

Gruzija

XIII-XVIII amžiuose Šiomgvime politinė ir ekonominė padėtis buvo daug blogesnė. XV amžiaus antrojoje pusėje karalius Giorgi VIII vienuolyną perdavė kunigaikščiams Zevdginidze-Amilachvari, jie vienuolyną valdė iki XIX amžiaus. Vienuolyne yra kunigaikščių Zevdginidze-Amilachvari kripta.
Vienuolynas buvo apgriautas 1614-1616 metais Irano šacho Abbas I įsiveržimo metu. 1678 metais vienuolyną atstatė Givi Amilachvari. Vienuolynas daug nukentėjo turkų valdymo metais (1723-1735) ir nuo Dagestano kalniečių antpuolių, 1726 metais visiškai ištuštėjo.

Šio Mgvime vienuolynas Šio Mgvime vienuolynas Šio Mgvime vienuolynas
Šio Mgvime vienuolynas Šio Mgvime vienuolynas Šio Mgvime vienuolynas
Author:T.Baslandze Author:Sergey Brandys Author:Sergey Brandys

1733 metais, kunigaikščio Andukapari Amilachvari pastangomis, vienuolynas atgimė. Kunigaikštis suremontavo cerkves, pastatė naujų pastatų, jų tarpe ir varpinę iš plytų. 1735 metais Šiomgvime užpuolė kalniečiai ir išžudė visus vienuolius. Rusijai aneksavus Gruziją vienuolynas iš feodalinės priklausomybės perėjo Kvatachevi vyskupyjai. 1887 metais vienuolynui buvo suteiktos nepriklausomo vienuolyno teisės. XIX amžiaus 90-aisiais vyskupo iniciatyva Šiomgvime kruopščiai atnaujintas. Iki XX amžiaus pradžios vienuolyne pastatyti nauji pastatai. Šiuo "ištapymo" ir "dekoravimo" laikotarpiu buvo apgadinta senoji cerkvė.

Šio Mgvime vienuolynas Šio Mgvime vienuolynas Šio Mgvime vienuolynas
Šio Mgvime vienuolynas Šio Mgvime vienuolynas Šio Mgvime vienuolynas
Author:Sergey Brandys Author:T.Baslandze Author:T.Baslandze

Vienuolynas stovi kalno šlaite, kaip ir laiptais, pastatai stovi vienas virš kito.
Vienuolyne yra apie dešimtis pastatų, iš kurių seniausias - Jono Krikštytojo cerkvė. Pastatas sudėtingos architektūros, į jį patenkama per varpinę, viduje - keletas tamsių salių. Cerkvė yra viena iš pirmųjų cerkvių su kupolu Gruzijoje ir pirmoji kryžiaus plano cerkvė šalyje.
Dievo Motinos cerkvė pastatyta apie 1100 metus, dabar yra pagrindinė vienuolyno cerkvė. Cerkvė buvo pastatyta su kupolu, bet XVII amžiaus pradžioje persai ją sugriovė. 1678 metais ją atstatė paprastesnę - bazilikos tipo.
Dabar cerkvė neįspūdinga - ji paprasta, neturi jokių papuošimų, bet viduje gražu - išliko freskos ir tapyba. Vaizdą kiek gadina dabartinės ikonos ir paveikslai. Fotografuoti cerkvėje negalima.
Be cerkvių, vienuolyne yra ūkiniai pastatai, tarp jų iš XII amžiaus išlikusi (kiek perstatyta XVIII amžiuje) valgykla (prie įėjimo į Šio olą).
Aukštai virš vienuolyno, ant uolos, stovi XII amžiuje pastatyta koplyčia, viduje ištapyta. Pasiekti ją sunku.
Vienuolynas veikiantis, taisyklės gana griežtos, todėl pavalgyti ar parūkyti geriau išeiti už jo vartų.
Iš vienuolyno gerai matosi olos stačiame kalno skardyje. Uolienos čia minkštos - kalkakmenis ir smiltainis, urvai išrausiami gana nesunkiai. Kaip pasiekti olas - neaišku. Gali būti, tai neskatinama.

© 2016 J.D.Endriukaitis