Džruči vienuolynas

Džruči vienuolynas (ჯრუჭის მონასტერი) yra Džručula upės aukštupyje, prie Cchomareti kaimo, apie 11 km į šiaurę nuo Sačchere. Oficialiai vadinamas Šv.Giorgi vienuolynu.
Manoma, kad vienuolynas įkurtas X amžiuje. XVII amžiuje vienuolynas apleistas ir Vachušti Bagrationi XVIII amžiuje apie jį rašo kaip negyvenamą. XVII amžiuje Rača eristavas ir kunigaikščiai Cereteli ginčijosi dėl Džručula upės tarpeklio priklausomybės. 1760-aisiais Imeretijos karalius Solomonas I vienuolyną paskelbė nepriklausomu, jį atstatė, leido jame laidoti kunigaikščiams Cereteli. 1810 metais, rusams aneksavus Imeretiją, vienuolynas tapo kunigaikščių Cereteli nuosavybe, jis tapo Cereteli giminės vienuolynu. Vienuolyne palaidota daug Cereteli giminės atstovų. 1804-1853 vienuolyno archimandritu buvo Davidas Cereteli, ten jis ir palaidotas.

1921 metais vienuolyną apiplėšė, nužudė daug vienuolių, bolševikų armijos būrys. Vėliau vienuolyną pavertė į mokyklą ir kaimo tarybą.

Džruči vienuolyno griuvėsiai Džruči vienuolyno griuvėsiai Džruči vienuolynas apie 1975 m.
Džurči vienuolyno griuvėsiai Džurči vienuolyno griuvėsiai Džruči vienuolynas apie 1975 m.
Author:Lasha_Gabelia Author:Andro Dekanoidze

Vienuolyno pagrindinė Šv.Giorgi cerkvė buvo pastatyta XI amžiuje. Vienuolynas buvo vienas iš unikalių kultūros ir švietimo centrų Gruzijoje, jame buvo knygų perrašymo centras. Džruči evangelija yra nuostabus gruzinų kaligrafijos pavyzdys, dabar saugoma K.Kekelidze Valstybiniame rankraščių institute.

Gruzija

Gaila, bet vienuolynas sugriuvo per 1991 metų žemės drebėjimą, išliko tik vartai ir dvi pažeistos sienos. Ant vienos iš jų išliko bareljefas su dviem siužetais. Viename iš jų Šv.Jurgis kovoja su slibinu, kitame pavaizduotas Bizantijos imperatorius Diokletianas.
2010 vienuolyno teritorija buvo dalinai sutvarkyta. Nacionalinė Kultūrinio Palikimo Agentūra paruošė vienuolyno atstatymo projektą, artimiausioje ateityje ruošiamasi jį atstatyti.
Vienuolyną iš Sačchere galima pasiekti žvyrkeliu per Sareki kaimą (11-12 km).

© 2015 J.D.Endriukaitis