Čcheri tvirtovė

Čcheri tvirtovė (ჩხერის ციხე) (Varinė tvirtovė, Meliskari) - viduramžių tvirtovė prie Čcheri kaimo, keletas kilometrų į pietryčius nuo Charagauli. Ji gerai matoma nuo kelio Charagauli-Chašuri ir pro traukinio langą. Tvirtovė stovi ant aukšto, uolėto kalno. Istoriniuose šaltiniuose minima nuo XVII amžiaus. Tvirtovė pastatyta XV-XVII amžiuose.
Dabar tvirtovė pusiau sugriuvusi, ją sudaro dvi, apatinė ir viršutinė dalys. Viršutinėje dalyje išliko tvirtovės infrastruktūros, kvevri ir vandens saugyklos likučiai.

Čcheri tvirtovė Čcheri tvirtovė Čcheri tvirtovė
Čcheri tvirtovė Čcheri tvirtovė Čcheri tvirtovė
Author:Lasha_Gabelia Author:levanipurcel Author:arqiteqtor


Pagal legendą tvirtovę pastatė karalius Davidas Statytojas, bet ji pastatyta vėliau.
Sunkiai prieinama Čcheri tvirtovė priklausė kunigaikščiams Abašidze. 1762 metais Imeretijos karalius Solomonas I privertė Abašidzę parduoti tvirtovę, nuo tada ji priklausė valstybei.
1774 metais prie Čcheri tvirtovės (Čcherimela upės slėnyje) įvyko mūšis tarp Imeretijos karaliaus Solomono ir turkų kariuomenių. Imeretiečiai nugalėjo turkų kariuomenę. Apie 1000 turkų žuvo mūšyje, 600 - paimta į nelaisvę, dar apie 1400 turkų žuvo juos persekiojant Imeretijos kariuomenei.

1810 metais, priešindamasis Imeretijos aneksijai, karalius Solomonas II sukilo prieš Rusijos imperiją. Rusų kariuomenės įgula stovėjo Čcheri tvirtovėje, gindamiesi jie sudegino Čcheri kaimą. Imeretiečiams tvirtovės užimti nepavyko. Nugalėjus Rusijai Čcheri tvirtovė neteko savo strateginės reikšmės.

© 2015 J.D.Endriukaitis