Zestafoni municipalitetas

Zestafoni žemėlapis

Zestafoni municipalitetas (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი) yra Imeretijos rytuose, jo plotas 423 km², iš jų 173 km² apaugę miškais ir krūmais. Dalis rajono yra Imeretijos žemumoje, kita dalis - miškingas Lichi kalnagūbris, skiriantis Imeretiją nuo Centrinės Gruzijos. Didžioji municipaliteto dalis yra 90-200 m aukštyje, pietinėje ir rytinėje dalyje - iki 1088 m. Didžiausios upės: Kvirila, Dzirula, Čolaburi, Čcherimela, Budža.
Klimatas žemumose subtropinis. Vidutinė metinė temperatūra 14 °C, sausio - 3,7-4,3 °C, rugpjūčio - 24 °C. Vidutinis metinis kritulių kiekis 1190 mm. Kalnuotose vietovėse klimatas šaltesnis, kritulių iškrenta daugiau.
Municipalitete gyvena 75 400 žmonių, 99.4% iš jų gruzinai. Municipaliteto administracinis centras - Zestafoni miestas, be jo, municipalitete yra vienas miestelis ir 58 kaimai.
Pagrindinis kelias kertantis municipalitetą - Tbilisi-Batumi (A1). Jeigu važiuojame nuo Tbilisio pusės, čia baigiasi Lichi kalnai ir prasideda Imeretijos žemuma. Iš Zestafoni į šiaurę eina kelias į Čiatura ir Sačchere. Dzirula kaime prasideda kelias į pietus, į Charagauli. Nuo Zestafoni prasideda dar vienas įdomus kelias, einantis per Bagdati ir Vani, už jo susiliejantis su keliu A1. Tai trumpesnis, gal būt, įdomesnis kelias į Batumi, aplenkiant Kutaisį.

Rajonas garsus savo vynuogėmis. Čia augina Ciccha ir Colikauri rūšių vynuoges, nors čia ir nėra kaimų su "firminiais" vyno pavadinimais kaip Kachetijoje. Vyno turų į šį rajoną niekas neorganizuoja, Imeretijos vyndarystė dar mažai žinoma. Nemaža dalis vynuogių auginama brendžio gamybai.
Senovėje ši sritis vadinosi Argveti, čia yra keletas kaimų šiuo pavadinimu.
Municipalitete yra 23 istoriniai paminklai: keletas dešimčių viduramžiais pastatytų cerkvių, apie dešimtį įvairaus apgriuvimo laipsnio tvirtovių, viduramžių tiltas. Įdomesni objektai: Šoropani tvirtovė, Tabakini vienuolynas, Sazano, Šimšilakedi, Dilikauri tvirtovės, Kveda Ilemi, Zeda Ceva ir Zeda Sakara cerkvės, Čalatke tiltas.

Alaverdi kaimas Čalatke tiltas Čalatke tiltas
Alaverdi kaimas Čalatke tiltas Čalatke tiltas
Author:G.N Author:merab khuchua Author:Zhora Katamadze

Zestafoni (ზესტაფონი) - nemažas pramoninis miestas Imeretijos žemumos rytuose, prie Kvirila upės, kelio Tbilisi-Kutaisi ir geležinkelio linijos Tbilisi-Poti. Mieste yra didelė Ferolydynių gamykla, ir keletas mažesnių pramonės objektų. Miesto centras gana tvarkingas, bet pakraščiai apleisti, yra nemažai apleistų pastatų. Plačiau Zestafoni miestas
Alaverdi (ალავერდი) - kaimas priekalnėse, Turna upės slėnyje, 9 km į pietus-pietryčius nuo Zestafoni. 387 gyventojai (2002). Kaimo apylinkėse yra XVII amžiaus Šv.Giorgi cerkvė ir VIII amžiaus Mckeri tvirtovė.
Mckeri tvirtovė (მწყერის ციხე) - VII amžiaus tvirtovės griuvėsiai prie Borimela ir Truna upių santakos. Pilis pastatyta aukštesnėje vietoje iš akmenų surištų kalkių skiediniu. Tvirtovė buvo pastatyta ginti kelią į Šoropani, apie 100-200 m nuo pilies rasta antikos laikų kermikos šukių.
Iki XVII amžiaus pabaigos turkai užėmė beveik visas Imeretijos tvirtoves, jų tarpe ir Šoropani. Kadangi Šoropani tvirtovė yra tik 6 km į šiaurę nuo Mckeri tvirtovės, neabejotina, kad ir ji buvo turkų rankose. XVIII amžiaus antrojoje pusėje Imeretijos karalius Solomon I tvirtovę iš turkų atkovojo.

Gruzija

Čalatke (ჭალატყე) - kaimas prie Dzusa ir Budža upių santakos, 240 m aukštyje, 10 km į šiaurę nuo Zestafoni. 541 gyventojas (2002).
Čalatke viduramžiais buvo miestelis stovėjęs prie vieno iš kelių į Rytų Gruziją. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minimas 1646 metais, kai Čalatke apiplėšė Megrelijos kunigaikštis Levan II Dadiani. 1703 metais turkai sudegino tris Čalatke bokštus, sugriovė Nukryžiavimo cerkvę, kurią XVIII amžiuje atstatė Imeretijos karalius Solomon I. XVIII amžiuje Čalatke dar buvo viena iš svarbių prekybos vietų.
Netoli kaimo yra viduramžiais pastatytas tiltas per Dzusa upę, vadinamas "Tamaros tiltu". Pagal legendą, keliaudama pro šią vietą karalienė įsakė pastatyti čia tiltą ir tiltas buvo pastatytas naudojant tik akmenis, kalkes ir kiaušinių baltymus.
Tiltas stovi ir dabar, šalia jo - naujas kelio tiltas.
Dilikauri (დილიკაურში) - kaimas Lichi kalnagūbrio priekalnėse, 440 m aukštyje, 10 km į šiaurės rytus nuo Zestafoni. 2471 gyventojas (2002).​​ Kaimas išsimėtęs 2655 ha plote.
Istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XV amžiaus. Kaimo apylinkėse yra VI amžiaus Šv.Marijos cerkvė, V amžiaus tvirtovės, ir taip vadinamos "sudegintos pilies" griuvėsiai.
Dzirula (ძირულა) (anksčiau Šertuli) - kaimas Čkerimela ir Dzirula upių santakoje, 320 m aukštyje, prie kelio Tbilisi-Kutaisi, 15 km į rytus nuo Zestafoni. 228 gyventojai (2002). Kaime nuo kelio Tbilisi-Kutaisi atsišakoja kelias į Charagauli.
Kveda Ilemi (ქვედა ილემი) - kaimas kairiojo Dzirula upės intako slėnyje, 300 m aukštyje, 10 km į pietryčius nuo Zestafoni. 1074 gyventojai (2002).
Kaime yra Šv.Jurgio XIX amžiaus cerkvė ir XI-XII amžiaus "Kūrėjo" cerkvė.
"Kūrėjo" cerkvė yra bazilikos tipo, pastatyta iš tašytų akmenų surištų kalkių skiediniu. Vakarinė cerkvės siena pakeista 1899 metais, prie cerkvės pristačius priestatą. Cerkvės vidus ištapytas. Cerkvė restauruota 1993-98 metais.

Sazano tvirtovė Kveda Sazano kaimas Meore Sviri kaimas
Sazano tvirtovė Kveda Sazano kaimas Meore Sviri kaimas
Author:FUSTELI.G Author:qeti bucxrikidze Author:Besiki

Kveda Sazano (ქვედა საზანო) - kaimas Dzusa upės slėnyje, 280 m aukštyje, 15 km į šiaurę nuo Zestafoni. 2834 gyventojai (2002).
Kaimo apylinkėse yra 9 cerkvės ir I amžiaus Sadžavare ir Kvincihi piliakalniai, ant kurių išlikę įtvirtinimų pėdsakai. Į pieryčius nuo kaimo yra Sazano tvirtovė.
Sazano tvirtovė (საზანოს ციხე) pastatyta XII amžiuje ant stačios raudonos uolos, prie Budža ir Gadzarula upių santakos. Nuo Budža ir Gadzarula upių pilį saugo statūs skardžiai, iš pietų ją supa stora siena su dviem šaudymo angomis. Viduje tvirtovė padalinta į dvi dalis: pietinė santykinai nedidelė, šiaurinėje - didelės salės. Grindys išgrįstos tašytais akmenimis. Vietomis salių stogas nugriuvęs. Rytinėje tvirtovės dalyje yra apgriuvusi, be stogo, bazilika. Iš tvirtovės prie Budža upės vedė slaptas tunelis, dabar užverstas akmenimis. Tvirtovės teritorijoje galima pamatyti į žemę įkastų kvevri (ąsočių). Tvirtovė apgriuvusi.
Meore Sviri (მეორე სვირი) - kaimas kairiajame Kvirila upės krante, 230 m aukštyje, 13 km į vakarus nuo Zestafoni. 4569 gyventojai (2002).
Kaime yra trys cerkvės - VIII amžiaus Šv.Giorgi cerkvė ir vėliau pastatytos Šv.Tomo ir Archangelo cerkvės. Kaimo apylinkėse yra Napuradevi tvirtovės griuvėsiai.
Napuradevi tvirtovė (ნაპურადევის ციხე) yra prie kaimo ribos su Pirveli Sviri kaimu. Rašytinių šaltinių apie ją nėra, išliko tik legenda, kad ją pastatė karalius Vachtang Gorgasali. Tvirtovė vidutinio dydžio, išliko tik jos fragmentai. Iš tvirtovės vedė slaptas tunelis prie upės, dabar sugriuvęs.
Šimšilakedi (შიმშილაქედი) - kaimas tarp Dzusa ir Chmorodoli upių, 300 m aukštyje, 18 km į šiaurę nuo Zestafoni. 378 gyventojai (2002).
Kaimo apylinkėse yra Šimšilakedi tvirtovės griuvėsiai.
Šoropani (შორაპანი) - miestelis į rytus nuo Zestafoni miesto, praktiškai susijungęs su miestu. Miestelis yra pačiuose Imeretijos žemumos rytuose, prie Kvirila ir Dzirula upių santakos, 170 m aukštyje, prie kelio ir geležinkelio Tbilisi-Kutaisi, 5 km į rytus nuo Zestafoni centro. 1600 gyventojų (2002). Miestelyje buvo nemaža Elektroelementų gamykla. Miestelyje, ant kalvos, prie Kvirila ir Dzirula upių santakos, yra Šoropani tvirtovė.
Šoropani tvirtovė (შორაპნის ციხე) manoma pastatyta ankstyvuosiuose viduramžiuose, dabar gerokai apgriuvusi, jos liekanos nėra labai įspūdingos, išliko iki VI amžiaus statytų ir vėlesnių, viduramžiais statytų tvirtovės fragmentai. Plačiau Šoropani tvirtovė

Prie Šroša kaimo Zovreti cerkvė Dzusa upės užtvanka
Prie Šroša kaimo Zovreti cerkvė Dzusa upės užtvanka
Author:tedogzirishvili Author:zestafoni ge Author:qeti bucxrikidze

Šroša (შროშა) - kaimas prie kelio Tbilisi-Batumi, Dzirula upės slėnyje, 400 m aukštyje, 18 km į rytus nuo Zestafoni. 327 gyventojai (2002).
Prie kaimo yra dideli gero molio klodai, ir kaimo gyventojų pagrindinis užsiėmimas yra įvairių keramikos dirbinių gamyba, kuriais gyvai prekiaujama prie kelio. Kaime yra viduramžių pilies griuvėsiai ir dvi Šv.Giorgi cerkvės (XI-XII ir XIV amžiaus).
Tabakini (ტაბაკინი) - kaimas giliame Adžamuri (kairiojo Kvirila intako) upės slėnyje, 380 m aukštyje, 7 km į pietus nuo Zestafoni. 925 gyventojai. Apie 2 km į pietus nuo kaimo centro, ant neaukštos kalvos, yra Tabakini vienuolynas
Tabakini Šv.Giorgi vienuolynas (ტაბაკინის წმინდა გიორგის მონასტერი) žymus savo architektūra, XVI amžiaus tapyba ir turtinga istorija. Vienuolyno kompleksą sudaro VII-VIII amžiaus bazilika, kripta, XI amžiuje pristatyta galerija, vėlyvųjų viduramžių varpinė, ir po 1992 metų pastatyti gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, 2000 metais pastatyta nauja cerkvė.Plačiau Tabakini vienuolynas
Tvrini (თვრინი) - kaimas kairiojo Kvirila upės intako slėnyje, 220 m aukštyje, 5 km į pietryčius nuo Zestafoni. 874 gyventojai (2002).
Istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XVI amžiaus. Kaime yra XIX amžiaus cerkvė, prie jo - išlikusios viduramžių tvirtovės apgriuvusios sienos ir pastatų griuvėsiai jos teritorijoje.
Zeda Ceva (ზედა წევა) - kaimas dešiniojo Dzirula upės intako slėnyje, 580 m aukštyje, 16 km į rytus nuo Zestafoni. 132 gyventojai (2002).
Virš kaimo, 547 m aukštyje, stovi Šv.Giorgi cerkvė. Vietiniai, kaip dažnokai įprasta Gruzijoje, cerkvę sieja su karaliene Tamara. 1863 metais cerkvė perstatyta.
Bazilikos tipo cerkvė pastatyta iš tašytų akmenų surištų kalkių skiediniu. Jos viduje išliko XVI-XVII amžių freskos.
Zeda Sakara (ზედა საქარა) - kaimas 300 m aukštyje, 4 km į šiaurę nuo Zestafoni. 2858 gyventojai (2002).
Kaimo apylinkėse yra VIII amžiaus Išganytojo, XI amžiaus Šv.Giorgi, XVI-XVII amžiaus Išganytojo, XIX amžiaus Nukryžiavimo ir IX-X amžiaus Šv.Giorgi cerkvės.
IX-X amžiaus Šv.Giorgi cerkvė yra kupolo-kryžiaus tipo, pastatyta iš tašytų akmenų surištų kalkių skiediniu. Kupolas viduje apvalus, išorėje - kampuotas, turi 8 langus. Cerkvės viduje yra dalinai išlikusios freskos, kupolas tapyba labai pažeista. cerkvės išorė papuošta raižytais gruziniškais ornamentais. Cerkvė restauruota 1951 ir 2005 metais.
Zovreti (ზოვრეთი) - kaimas Dzusa upės slėnyje, 240 m aukštyje, 13 km į šiaurę nuo Zestafoni. 2097 gyventojai (2002).
Kaime yra nedidelės tvirtovės griuvėsiai vadinami Macaberidze pilimi. Iš jos matėsi Sazano tvirtovė, gali būti, kad karo metu, iš pilies į pilį šviesomis buvo perduodamas pranešimas apie artėjantį priešą.
Taip pat kaime yra XVIII amžiaus Šv.Giorgi ir 2007 metais pastatyta Šv.Marijos cerkvės.

© 2014 J.D.Endriukaitis