Nikozi

Zemo Nikozi (ზემო ნიქოზი) - kaimas Gori lygumoje, 850 m aukštyje, prie kelio Gori-Cchinvali, 29 km į šiaurę nuo Gori miesto centro. Kaimas nukentėjo 2008 metų karo metu. Šiauriniame kaimo pakraštyje, prie kapinių - pasienio blokpostas. Už posto - kelias į Pietų Osetiją, iki jos tik 0,4 km. Su savimi būtina turėti dokumentus, nes kaime jus gali sulaikyti patikrinimui policija, nors čia ji paslaugi ir adekvati. Kaime yra V-VI amžiaus ir X amžiaus Archangelo cerkvės.

Nikozi soboras Nikozi soboras Nikozi soboras
Nikozi soboras Nikozi soboras Nikozi soboras 2008 metais
Author:GiorGi-S Author:Lat avri Author:tengooo

Zemo Nikozi Dievo cerkvė (ზემო ნიქოზის ღვთაების ეკლესია) - pastatų kompleksas kaimo viduryje, jį sudaro: Dievo cerkvė, varpinė, vyskupų rūmai ir siena.
Dievo cerkvė stovi komplekso viduryje. Seniausi jos sluoksniai yra V-VI amžiaus. Originali cerkvė buvo trijų navų bazilika, daug kartų perstatyta, statybos sluoksnius atsekti gana sunku. Džuanšeri VIII amžiuje rašė, kad cerkvę pastatė karalius Vachtang Gorgasali.
Dabartinė cerkvė yra kryžiaus-kuplo tipo (16,7x11,15 m), išorėje ir viduje padengta apdailos plokštėmis.

Dviejų aukštų varpinė yra komplekso šiaurės vakaruose. Varpinė pastatyta XVI-XVII amžiuje, padengta pilkomis apdailos plokštėmis, po ja yra vartai.
IX-X amžiuje pastatyti vyskupų rūmai yra komplekso pietryčiuose. Dviejų aukštų rūmai (11,2x21 m) pastatyti iš tašytų akmenų ir plytų. 2008 metų karo metu rūmai nukentėjo nuo rusų aviacijos bombardavimo.

Nikozi soboras Nikozi soboras Nikozi soboras
Nikozi soboras Nikozi Archangelo cerkvė Nikozi Archangelo cerkvė
Author:Lasha_Gabelia Author:Lat avri Author:Lasha_Gabelia

Zemo Nikozi Archangelo cerkvė (ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ეკლესია) yra 150 m į pietus nuo Dievo cerkvės komplekso.
Nedidelė cerkvė (8,5x5,3 m) pastatyta iš tašytų akmens blokų X amžiuje, turi tris įėjimus.

Gruzija

Ant šiaurinės cerkvės sienos, į kairę nuo durų, yra bareljefas vaizduojantis Šv.Jurgį ant arklio nuduriantį drakoną. Kupolo apačioje, šiaurinėje pusėje, yra bareljefas su trimis liūtais.

© 2016 J.D.Endriukaitis