Geguti rūmai

Geguti (გეგუთი) rūmai - vienas iš mažiau žinomų istorinių pastatų Gruzijoje. Tai buvę karalių rūmai, jie palengva užsimiršo, kaip ir dauguma kitų karalių rūmų Gruzijoje. Iš visų šių rūmų Geguti patys didžiausi ir sąlyginai geriausiai išsilaikę. Jie yra apie 7 km į pietus nuo Kutaisio centro, prie kelio į Geguti kaimą. Prie kelio yra sunkokai pastebima rodyklė. Rūmus galima pasiekti su taksi (galima susitarti už 10 larių ten ir atgal), ar "maršrutke" važiuojančia į Geguti kaimą. Galima ir pėsčiomis - apie pusantros valandos į vieną pusę. Reikia eiti (važiuoti) Tabidze gatve iki geležinkelio. Už jo, kairėje apleistas restoranas ir nedidelis kanalas. Už jo atsišakoja kelias į dešinę, netrukus nuo jo pasuka eglėmis apsodintas keliukas atvedantis prie rūmų.

Geguti rūmų griuvėsiai Geguti rūmų griuvėsiai Geguti rūmų griuvėsiai
Geguti rūmų griuvėsiai Geguti rūmų griuvėsiai Geguti rūmų griuvėsiai
Author:Svjatosha Author:Miro Mirecnet Author:Miro Mirecnet

Anksčiausiai rūmai minimi VIII amžiuje Džuanšero veikale "Vachtango Gorgasali gyvenimas". Pirmasis 1833 metais rūmus aprašė šveicarų mokslininkas Dubois de Monpere. 1937 metais, archeologinių kasinėjimų metu čia rasta 60 įvairių laikotarpių artefaktų, kurie saugomi Nacionaliniame muziejuje. 1954-1962 griuvėsiai konservuoti, jų teritorija išvalyta. Prieš keletą metų rūmų liekanos aptvertos tvora, teritorija sutvarkyta, atsirado apšvietimas, informacinis stendas ir sargas. Šiuo metu vykdomi archeologiniai kasinėjimai. Archeologas sakė, kad planuojama rūmus atstatyti.

Griuvėsiai užima daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų plotą. Anksčiausias statinys - vieno kambario, su dideliu židiniu, datuojamas VIII-IX amžiumi. Rūmai buvo išplėsti XI-XII amžiuje, Gruzijos Aukso amžiaus periode. Apie 1000-uosius metus Gruzijoje statė monumentalius statinius - Geguti rūmai vienas iš pavyzdžių. Karalienės Tamaros laikais rūmai jau buvo gyvenami. Kada Tamaros pirmasis vyras sukilo ir užėmė nemažą dalį Imeretijos, jo šalininkai galimai jį karūnavo šiuose rūmuose. Atrodo karalienė irgi Tamara kurį laiką gyveno šiuose rūmuose. Gali būti, kad ir Šota Rustaveli lankydavosi šiuose rūmuose.

Geguti rūmų griuvėsiai Geguti rūmų griuvėsiai Geguti rūmų griuvėsiai
Geguti rūmų griuvėsiai Geguti rūmų griuvėsiai Geguti rūmų griuvėsiai
Author:J.D.Endriukaitis Author:Miro Mirecnet Author:paata amonashvili

XIII-XIV amžiuose, prie rūmų vakarinės pusės buvo pristatyti kai kurie nauji pastatai ir cerkvė, iš kurios dabar liko tik sienos. Rūmai buvo labai apgriauti XVIII amžiuje valdant Imeretijos karaliui Solomonui. XIX amžiaus 30-aisiais rūmai tapo akmenų "kasyklomis" vietiniams gyventojams.

Gruzija

Rūmai apsupti siena ir dabartine tvora, kairėje namelis ir senovinis šulinys suręstas iš kalkakmenio žiedų. Patys rūmai beformiai. Jie buvo pastatyti iš plytų, žvirgždo ir kalkakmenio blokų. Kalkakmenis buvo naudojamas dalinai puošybai, dalinai įmūrytas tarp plytų. Nuo vartų pusės yra kažkas panašu į paradinį įėjimą. Į kairę nuo jo kyšo keraminio vamzdžio dalis, gal būt buvęs rūmų vandentiekis. Priešingoje pusėje akmeninių laiptų liekanos. Rūmų teritorijoje yra net buvusios vyno saugyklos liekanos su molinių kvevri likučiais, buvusios čia pirties pamatai. Pačiame rūmų centre - plytų-akmens skliauto liekanos. Rūmuose buvo net "centrinis" šildymas - viename kambaryje buvo kūrenamas židinys nuo kurio mūriniais latakais šilumas pasklisdavo po rūmus.

Geguti rūmų griuvėsiai Geguti rūmų griuvėsiai Geguti rūmų griuvėsiai
Geguti rūmų griuvėsiai Geguti rūmų griuvėsiai Geguti rūmų griuvėsiai
Author:Branislav Turčina Author:paata amonashvili Author:paata amonashvili
© 2015 J.D.Endriukaitis