Trialeti istorinė sritis

Trialeti (თრიალეთი) - istorinė Gruzijos sritis nesutampanti su dabartiniu administraciniu šalies padalinimu, didžiausia Trialeti dalis yra dabartinėje Kvemo Kartli srityje. Srities vardu pavadintas Trialeti kalnagūbris, yra miestelis ir keletas kaimų Trialeti, telekompanija Trialeti, daugybė restoranų, viešbučių ir kitų įstaigų vadinama šiuo vardu.

Yra keletas šio pavadinimo kilmės variantų. Kartais jį kildina iš žodžio "triali" - sukimasis, klaidžiojimas. Bet gramatiškai Trialeti pavadinimas arčiau žodžio "trila" - voverė. Taigi, Trialeti - vieta kur gyvena voverės.
Armėnai šią sritį vadino Trely.

Gruzija

Tikslias Trialeti srities ribas apibrėžti sunkoka. Šiaurinė riba - tikriausiai Trialeti kalnagūbris. Sričiai tikrai priklausė dabartinis Calka municipalitetas, Tetrickaro municipaliteto vakarinė pusė. Gali būti, Trialeti priklausė šiauriniai dabartinio Boržomi municipaliteto rajonai ir Dmanisi municipaliteto šiaurinė dalis.

Trialeti kultūros radiniai Trialeti kultūros radiniai Trialeti kultūros radiniai
Trialeti kultūros radiniai Trialeti kultūros radiniai Trialeti kultūros radiniai

Šiame rajone užgimė Užkaukazės kultūra. Trialeti - plokštikalnė apribota kalnagūbrių. Kadaise slėniai ir žemumos dėl tropinių miškų ir maliarinių pelkių buvo negyvenami, žmonės kūrėsi priekalnėse ir neaukštuose kalnuose. Čia, atrodo, radinių iš Kura-Arakso kultūros laikotarpio nerasta, užtat iš Trialeti kultūros epochos radinių labai daug.

Kada gyvavo Trialeti kultūra iki galo neaišku. Vieni mokslininkai datuoja ją 2000-1500 metais pr.m.e., kiti linkę laikyti ją senesne - 2500-1500 metais pr.m.e. Nėra aišku ar ji yra susijusi su svanų ir megrelų migracija į Užkaukazę.

Trialeti kultūrą XX amžiaus 30-aisiais metais atrado akademikas B. Kuftin. Archeologai Calka rajono pilkapiuose atkasė keramikos dirbinius, auksines taures, sidabrinius kibirėlius ir smeigtukus, bronzinius kirvius ir netgi karo vežimus, bet nerado nei vienos tų laikų gyvenvietės, netgi stovyklos. Visiškai neaišku kur šie žmonės gyveno, ar jų gyvenvietės dar neatrastos.
Pati seniausia pilkapių grupė yra netoli Tbilisio, prie Martkopi kaimo. Manoma, kad jie supilti apie 2300 metais pr.m.e. Didžiausias pilkapis Rakliant kalva, 12 m aukščio ir 100 m diametro. Archeologus nustebino labai mažas pilkapiuose rastų ginklų kiekis.

Trialeti kultūros radiniai Trialeti kultūros radiniai Trialeti kultūros radiniai
Trialeti kultūros radiniai Trialeti kultūros radiniai Trialeti kultūros radiniai

Tuo laikotarpiu Trialeti atsirado keliolika gynybinių įtvirtinimų. Daugiausiai į vakarus nutolusi megalito tvirtovė yra Saro kaime (Aspindza municipalitetas), į rytus nuo jos - Abuli ir Šaori tvirtovės, Avranlo sienos, Terdžisi ir statiniai netoli Manglisi. Penkios-šešios neblogai išlikusios tvirtovės, pastatytos iš akmens blokų ar akmenų be skiedinio. Titaniškas darbas. Bet prie jų nerandama kultūrinio sluoksnio, jokių žmonių gyvenimo pėdsakų. Be tvirtovių randama ir kitos, gal būt kulto, paskirties megalitinių statinių, taip pat menhyrų, dolmenų.
Taip pat kol kas nenustatytas ryšys tarp megalito statinių ir pilkapių.
Yra keletas hipotezių apie pilkapių ir megalito statinių kilmę. Pagal vieną iš jų, juos pastatė (supylė) indoeuropiečiai, migravę čia iš Šiaurės Kaukazo, po to jie patraukė į vakarus ir buvo vadinami chetais. Yra hipotezė, kad tai churitai. O.Džaparidze manė, kad jie buvo megrelai-čanai.
© 2015 J.D.Endriukaitis