Lichauri cerkvė ir tvirtovė

Lichauri (ლიხაური) - kaimas Ačisckali upės slėnyje, į šiaurę nuo Nabada kalno, 120 m aukštyje, 5 km į pietus nuo Ozurgeti. 700 gyventojų (2010).
Likhauri žmonės gyveno jau akmens amžiuje, gyvenvietė senovėje vadinosi Rechueli, vėliau Lechourad, viduramžiais buvo vienas iš svarbių Gurijos kunigaikštystės centrų. Čia buvo kunigaikščių vasaros rezidencija, netoli cerkvės, taip pat Lichauri tvirtovėje. Tvirtovė kontroliavo Žemutinę Guriją. XVIII amžiuje Lichauri buvo 140 šeimų ūkiai.

Kaime yra paminklas (architektas R.Gogolišvili) gruzinų istorikui ir archeologui E.Takaišvili. 2010 metais kaime atidarytas E.Takaišvili namas-muziejus.

Lichauri cerkvė Lichauri cerkvė Lichauri cerkvė
Lichauri cerkvė Lichauri cerkvė Lichauri cerkvė
Author:Ivane Goliadze Author:Ivane Goliadze Author:Ivane Goliadze

Lichauri cerkvė (ლიხაურის ეკლესია) yra ant kalvos kaimo centre, iš vienos pusės ją juosia akmeninė siena. Vienos navos, be kupolo, cerkvė pastatyta 1352 metais, XV amžiuje kunigaikštis Giorgi Gurieli ir jo žmona Elene pastatė varpinę.
Cerkvė pastatyta iš akmeninių blokų, jos pietinė siena atstatyta iš akmenų ir plytų vėliau, cerkvės langai išpuošti raižiniais.
1924 metais bolševikai apiplėšė cerkvę, pagrobė XI amžiaus Lichauri Evangeliją ir kitas vertybes. 2010 metais, siekiant ją apsaugoti nuo nuošliaužų, prie cerkvės pastatyta betoninė siena.

Gruzija

Visas cerkvės vidus buvo ištapytas XV ir XVI amžiuose. Cerkvės vidus 2000-aisiais buvo ištapytas iš naujo, stipriai pažeistų freskų likučiai saugomi Meno Akademijoje. Dabar cerkvės viduje išliko tik dvi senovinės freskos.
Lichauri cerkvėje saugomi du senoviniai Gruzijos rankraščiai: XI amžiaus "Evangelija" ir "Laikai". "Evangelija" stipriai apgadinta, trūksta puslapių. Čia taip pat saugomos aštuonios labai vertingos XI-XIII amžių ikonos.

Lichauri cerkvė Lichauri cerkvė Lichauri. E. Takaišvili muziejus
Lichauri cerkvė Lichauri cerkvė Lichauri. E. Takaišvili muziejus
Author:Ivane Goliadze Author:lixauri1995 Author:Archil Kikvadze

Lichauri tvirtovė (ლიხაურის ციხე) (Tamaros pilis, Čanieti tvirtovė) yra ant kalno, 1,2 km į vakarus nuo Lichauri cerkvės, tarp Lichauri ir Čanieti kaimų. Iki tvirtovės papėdės iš Lichauri veda gruntinis kelias (prasideda apie 100 m į šiaurę nuo cerkvės), nuo jo iki tvirtovės keletas šimtų metrų taku per mišką.
Tvirtovė pastatyta vėlyvaisiais viduramžiais. 1774 metais ją užėmė turkai, tais pačiais metais Gurijos kunigaikštis Mamia IV Gurieli ir Imeretijos karalius Solomon I ją atsiėmė. XIX amžiuje tvirtovėje kurį laiką stovėjo rusų įgula. Tvirtovę aprašė Dubois de Monperem (1833), Dimitri Bakradze (1873) ir Sachokia Tedo (1896).
Apgriuvusi tvirtovė yra apvalaus plano, jos pietuose ir vakaruose stovi kvadratiniai bokštai, šiaurėje ir rytuose - apvalūs. Bokštuose yra šaudymo angos, tvirtovės vidinėje teritorijoje yra vandens saugojimo rezervuarų ir šulinių likučiai. Santykinai neblogai išsilaikiusi tvirtovė stipriai apaugusi, jos sienų ir bokštų viršus kiek apgriuvę.

© 2016 J.D.Endriukaitis