Džvari vienuolynas

Džvari vienuolynas(ჯვარი) - garsi Gruzijoje cerkvė ant aukštos kalvos kairiajame Mtkvari upės krante, priešais Mccheta miestą, netoli Tbilisio. Džvari - labai populiarus turizmo objektas, visų ekskursijų iš Tbilisio lankomiausia vieta, esantis UNESCO Pasaulinio paveldo sąraše. Cerkvė matoma iš visų Mccheta apylinkių, jos neįmanoma nepastebėti. Iki posūkio į vienuolyną nuo Tbilisio centro apie 20 km, nuo posūkio iki cerkvės dar 5 km vingiuotu, geru asfaltuotu keliu. Prie cerkvės daugybė prekiautojų suvenyrais, keletas furgonų iš kurių prekiaujama kava, gėrimais ir užkandžiais.

Džvari cerkvė Džvari cerkvė Džvari cerkvė
Džvari cerkvė Džvari cerkvė Džvari cerkvė
Author:Sergey Brandys Author:Giorgi 1971 Author:Giorgi 1971

Kalnas ant kurio stovi cerkvė, buvo šventas ir pagonybės laikais, manoma, kad čia stovėjo šventykla. Po Gruzijos krikšto, Šv.Nino ant kalno pastatė pirmąjį kryžių. Klanas tapo maldininkų gausiai lankoma vieta ir VI amžiaus antrojoje pusėje čia pastatė nedidelę cerkvę, kuri dabar labai apgriuvusi.

VI amžiuje Gruzijoje atsirado naujos architektūros, vadinamos tetrakoncho tipo cerkvės. Džvari yra viena iš pirmųjų šio tipo cerkvių, pradėta statyti apie 590 metus ir pabaigta 604 metais, jos viduje buvo medinis kryžius.
Po pusės amžiaus įsiveržė arabai, atsirado Tbilisio emiratas, nežinoma ar vienuolynas tuo metu veikė ar buvo apleistas. Žinoma, kad apie 960 metus turkai-seldžiukai sudegino cerkvę ir išsivežė medinį kryžių.

Džvari cerkvė Džvari cerkvė Džvari cerkvė
Džvari cerkvė Džvari cerkvė Džvari cerkvė
Author:Sergey Brandys Author:Sergey Brandys Author:Sergey Brandys

Iš vienuolyno dabar išliko pagrindinė cerkvė, labai apgriuvusi nedidelė cerkvė į šiaurę nuo jos ir apgriuvę bokštai. Vienuolynas veikiantis, jo pastatai yra 1,5 km į vakarus nuo cerkvės.
Cerkvės viduje, centre yra pakyla, ant jos stovi kryžius. Tikima, kad jo medinė dalis pačioje apačioje yra originali. Yra nuomonių, kad akmeninė pakyla čia išliko nuo Šv.Nino laikų.

Gruzija

Kryžių mini metraštininkas Leonti Mroveli: "Tuo metu įsiveržė saracėnai, vadinami Sadžais. Nusiaubė Kacheti, sudegino Džvari Mcchetoje ir pasitraukė; išėjo ir pasiėmė su savimi kryžių ir sugriovė jį. Bet apėmė juos pilvo liga ir nusprendė jie, kad nukentėjo nuo kryžiaus. Surinko jo dalis ir sugrąžino į Džvari, pastatė jį vietoje buvusioje, paguldydami jį į nuosavą lizdą".
Ant cerkvės išliko keturi jos statytojų užrašai.

Džvari cerkvė Džvari cerkvė Džvari cerkvė
Džvari cerkvė Džvari cerkvė Nuo Džvari cerkvės
Author:Sergey Brandys Author:Sergey Brandys Author:longdistancer

Nuo vienuolyno atsiveria puikūs vaizdai. Pats žinomiausias, kurio fotografijos labai paplitusios - Mccheta prie Aragvi ir Mtkvari upių santakos. Nuo vienuolyno gerai matosi Mtkvari ir Aragvi upių slėniai. Bagineti kalnas, Armazi senovinis miestas.

© 2016 J.D.Endriukaitis