Chornabudži tvirtovė

Chornabudži tvirtovė žemėlapis

Chornabudži tvirtovė (ხორნაბუჯის ციხე) - senovinė tvirtovė neaukštame Gombori kalnagūbryje, prie Dedoplisckaro municipaliteto ribos, netoli Dedoplisckaro miesto. Labai įspūdinga tvirtovė stovi ant aukštos uolos virš Alazani slėnio, esant geram orui nuo jos atsiveria fantastiški Alazani slėnio ir kalnų tolumoje vaizdai. Tvirtovė yra sąlyginai netoli Signaghi, tad turint laiko į ją tikrai verta užlipti.
Tvirtovę galima pasiekti per Kornabudži kaimą (galima ir per Dedoplisckaro miestą). Nuo Signaghi iki Kornabudži kaimo geriausiai važiuoti keliu Signaghi-Cnori, toliau keliu Cnori-Sabatlo, kuris eina Alazani slėnio pietiniu pakraščiu, išilgai Gombori kalnagūbrio. Nuo Signaghi iki posūkio į Kornabudži kaimą 27 km. Nuo kaimo iki tvirtovės kyla sąlyginai neblogas gruntkelis. Kaimas yra 350 m aukštyje, tvirtovės papėdė - 750 m aukštyje. Nuo posūkio į kaimą iki tvirtovės papėdės - 3,7 km.
Tvirtovę nuo Dedoplisckaro miesto galime pasiekti - iš vienos iš pagrindinių Dedoplisckaro Balandžio 9-osios gatvės reikia pasukti į šiaurę, į Ckaro gatvę ir važiuoti ja iki šaltinio. Nuo čia į dešinę, į viršų kyla Rustaveli gatvė, kurioje, pravažiavus geležinkelį, kairėje bus gamyklos statiniai. Toliau reikia važiuoti tiesiai į šiaurę. Kelias, tarp aukštų krūmų, leidžiasi vis žemyn, kol pasiekia laukymę iš kurios Chornabudži jau matosi aukštai virš jūsų. Toliau kelias eina tvirtovės dešine puse, bet reikia pasukti į kairę. Ten uoloje yra urvas, neužilgo pamatysite taką, kylantį į viršų, prie tvirtovės vartų.
Čia prasideda chaotiškai išsimėčiusių laiptų laiptelių labirintas, vienoje vietoje net stovi neseniai pastatytos metalinės kopėčios. Pakilimas į viršų nėra labai sunkus, užima iki 20 minučių, tvirtovės apžiūrai ir atsigėrėti nuostabiais vaizdais tikrai reikės daugiau laiko.

Chornabudži, kaip miestas, pirmą kartą minimas V amžiuje kronikoje "Karaliaus Vachtango Gorgasali gyvenimas". Joje parašyta, kad karalius Vachtangas, neužilgo po Sveticcoveli soboro pastatymo, paskyrė keletą vyskupų į įvairius šalies miestus, tame tarpe ir į Chornabudži. Kronikoje rašoma, kad Čeremi ir Udžarma miestus pastatė karalius Vachtangas Gorgasali, apie Chornabudži tai nepaminėta - gali būti, kad miestas tuo metu jau buvo. Gali būti, kad Chornabudži vienas seniausių Kachetijos miestų, nuo V amžiaus - vyskupijos centras.
Toliau kronikoje rašoma, kad karalius Vachtangas šį miestą atidavė valdyti savo sūnui: "Turėjo Vachtangas nuo graikės žmonos tris sūnus ir dvi dukteris. O pirmagimiam sūnui nuo pirmosios žmonos Dači atidavė jis miestus Čeremi ir Nekresi, ir miestą Kambečovani, kuris yra Chornabudži". Ši frazė viską supainioja, todėl, kad Kambečovani daugumoje senovinių tekstų - rajonas, Kambečovani vadinama visa Kizika, tai yra rajoną prie Iori upės. Vienas istorikas parašė: "Aišku, kad Kambečovani "Kartlis Cchovreba" yra Kabisena sritis, minima Diono Kasijaus, Pomponijaus Melos ir Pilinijaus kaip esanti Albanijoje ir dabar lokalizuota prie Iori upės. Todėl sunku sugretinti Kambečovani vietovę, senovinį Chornabudži miestą ir dabar esantį Chornabudži kaimą".

Chornabudži tvirtovė Chornabudži tvirtovė Chornabudži tvirtovė
Chornabudži tvirtovė Chornabudži tvirtovė Chornabudži tvirtovė
Author:Mtiuli777 Author:korky Author:ChesterBe

484 metais miestą sugriovė įsiveržusi persų kariuomenė, bet miestas atsistatė. VI amžiaus pirmojoje pusėje Chornabudži valdė persai, VI amžiaus antrojoje pusėje miestą atkovojo gruzinai. Nuo to laiko jį valdė Kartli eristavų giminės jaunesnioji šaka. VIII amžiuje atsirado Hereti kunigaikštystė (Hereti karalystė), kurios vienas iš centrų buvo Chornabudži miestas. XI amžiaus 30-aisiais minimas Chornabudži eristavas Vače, XI amžiaus 60-aisiais - Chornabudži emyras. 1068 metais miestą atkovojo Kachetijos ir Hereti karalius Aghsaras I. Suvienytoje Gruzijoje (nuo XI amžiaus pabaigos) buvo šalies pakraščio kunigaikštystės centras, jame buvo kunigaikščių Machatlidzeta rezidencija. Apie 1264 metus į Kachetiją įsiveržė mongolų chano Berke kariuomenė, ji užėmė ir sugriovė Chornabudži miestą. Yra hipotezė, kad po to miestas nustojo būti prekybos centru, jo gyventojai persikėlė į saugesnę vietą, taip atsirado Signaghi miestas.

Gruzija

Kartais tvirtovės pastatymą priskiria karalienei Tamarai, bet į tai reikia žiūrėti kritiškai - Gruzijoje karalienei Tamarai priskiriama dauguma tvirtovių ir tiltų. Manoma, kad tvirtovė buvo pastatyta XII amžiaus pabaigoje netoli miesto.
XVII amžiaus pradžioje Persijos šachas Abbas I užėmė tvirtovę, joje rezidavo persų gubernatorius. 1625 metais tvirtovę išlaisvino kunigaikštis Giorgi Saakadze, vėliau ją užėmė karaliaus Teimurazo I oponentai kunigaikščiai Džavakašvili.
1970 metais tvirtovę ir vietovę tyrė archeologai. Į vakarus nuo tvirtovės jie rado senovinio miesto vietą.

Chornabudži tvirtovė Chornabudži tvirtovė Chornabudži tvirtovė
Chornabudži tvirtovė Chornabudži tvirtovė Chornabudži tvirtovė
Author:ChesterBe Author:ChesterBe Author:ChesterBe

Dabar Chornabudži vizualiai įspūdinga tvirtovė stovi negyvenamuose kalnuose. Ji yra aukštai ant uolos, ją patogu fotografuoti, net nesijaučia kad ji išsilaikiusi blogai. Tvirtovės papėdėje yra didelė laukymė, nuo jos į viršų kyla vingiuotas takas, prie kurio vietomis yra apgriuvę akmeniniai bokštai, sienos.
Pačioje tvirtovėje labai ilgai neužtruksite, bet atsižvelgiant į gana sudėtingą kelią, galima planuoti nakvynę čia, galima palaipioti po aplinkinius kalnus, netoliese apžiūrėti keletą (gali būti dirbtinių) olų kalkakmenyje.

Chornabudži tvirtovė Chornabudži tvirtovė Chornabudži tvirtovė
Chornabudži tvirtovė Chornabudži tvirtovė Chornabudži tvirtovė
Author:ChesterBe Author:ChesterBe Author:ChesterBe
© 2015 J.D.Endriukaitis