Inguri baseino upės

Inguri upės baseinas

Inguri upės baseinas - rojus kalnų upių mėgėjams. Daug upių tik 1-2 valandų kelio nuo Mestija. Karštu oru kai kurios upės ištvinsta iki baisaus vandens kiekio, kitos, priešingai, patvinsta iki reikalingo plaukimui vandens kiekio. Todėl čia galima plaukioti nuo balandžio iki spalio mėnesio. Upių pasirinkimas didelis - nuo WW 2 iki WW 6. Daug dar nepraplauktų upių ar jų atkarpų.

Inguri, Enguri (ენგური) - upė Vakarų Gruzijoje. Upės ilgis 213 km, baseino plotas - 4060 km². Vidutinis debitas prie Chaiši - 109 m³/s, žiotyse 170 m³/s. Inguri prasideda iš ledynų pietiniuose Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio šlaituose, 2614 m aukštyje virš jūros lygio. Teka per Aukštutinę Svanetiją, už Inguri hidroelektrinės teka Kolchidos lyguma. Žemupyje Inguri upe eina siena tarp Abchazijos ir Samegrelo. Įteka į Juodąją jūrą prie Anaklia kurorto. Didžiausi intakai: Adišisckali, Chaldechala, Mulchra, Dolrčala, Nakra, Nenskra; Marcchena: Tcheiši, Chumpreri, Lasili, Magana, Džumi. Inguri upės maitinimas įvairus - daugiau kaip 66% metinio nuotėkio yra ledynų ir sniego tirpsmo vanduo, 22% - požeminiai vandenys ir 12% -lietaus. Aukščiausias vandens lygis upėje būna vasaros pradžioje.
1988 metais ant upės buvo pastatyta 240 m aukščio Inguri užtvanka. Užtvankos tvenkinyje 1,1 milijonas kubinių metrų vandens. 1300 megavatų hidroelektrinė per metus pagamina 4,5 milijonų kilovatų elektros energijos, apie 40% visos Gruzijoje pagaminamos elektros energijos.

Inguri upės aukštupys Inguri upė Inguri upė
Inguri upės aukštupys Inguri upė Inguri upė
Author:nadavigid Author:D.XADISHVILI Author:temur_dzidziguri

Inguri labai graži upė, daug atkarpų visiems skoniams, nuo WW 2 iki WW 6.
Atkarpa Ušguli-Davberi. Plaukimą galima pradėti nuo Ušguli kaimo, baigti prie Davberi kaimo, prieš trumpą kanjoną. Sudėtingumas gegužės viduryje - WW 4/5. Atkarpos ilgis - apie 8 km, debitas gegužės mėnesį apie 15 m³/s. Upė teka giliame kanjone, iš jo išlipti beveik neįmanoma. Upės nuolydis labai didelis. Didelę dalį upės galima išžvalgyti nuo kelio. Už Davberi kaimo prasideda neilgas kanjonas su labai dideliu nuolydžiu, jame vagą daugelyje vietų pertveria rąstai.

Gruzija

Atkarpa Iprari-Nakipari. Plaukimą galima pradėti prie Iprari kaimo, žemiau paminėto trumpo kanjono, plaukimą baigti Nakipari kaime. Atkarpos sudėtingumas gegužės mėnesį - WW 2/2+. Atkarpos ilgis - 15 km, debitas gegužės mėnesį apie 20 m³/s. Nesudėtinga atkarpa. Kliūtys - nesudėtingi prispaudimai, kartais bangos ir retos "bačkos". Vagoje gali pasitaikyti rąstų. Dešiniuoju upės krantu eina kelias.
Atkarpa Nakipari - santaka su Mulchura upe. Atkarpa dar nepraplaukta, kelio prie upės nėra. Atrodo, ši atkarpos sudėtingumas WW 2/2+, nors neaišku prie kokio vandens lygio. Į upę įteka keletas nemažų intakų, tad upės debitas turi būti didesnis, kaip atkarpoje prieš ją.

Inguri upė Inguri upė Inguri upė
Inguri upė Inguri upė Inguri upė
Author:J.D.Endriukaitis Author:J.D.Endriukaitis Author:J.D.Endriukaitis

Atkarpa Mulchura upės žiotys - Nakra upės žiotys. Plaukimą galima pradėti nuo medinio tilto žemiau Mulchura ir Inguri santakos, prie Latali kaimo, pabaigti prie santakos su Nakra. Gegužės viduryje upės sudėtingumas - WW 5/5+, debitas atkarpos pradžioje apie 60 m³/s, pabaigoje - apie 100 m³/s. Upės vidutinis nuolydis - 18 m/km. Upė teka giliame tarpeklyje, kai kur trumpais kanjonais. Slenksčiai lokaliniai, visų slenksčių žvalgyba galima. Kliūtys - didžiulės bangos, "bačkos" ir didžiuliai, pavojingi "katilai". Iš tarpeklio galima išlipti prie tiltų per upę, kurių yra nemažai. Kelias Zugdidi-Mestia eina 150-200 m virš upės.
Atkarpa Nakra žiotys - 2 km žemiau Nenskra žiočių. Atkarpoje yra trys supersudėtingi slenksčių kaskadai, upė teka giliame tarpeklyje, vietomis kanjone. Atkarpos sudėtingumas siekia WW 6. Atkarpą yra įveikusios kelios grupės katamaranais. Rekomenduojama plaukti esant pačiam žemiausiam vandens lygiui.

Dolra upės ištakos iš ledyno Dolračala upės aukštupys Dolra upės žemupys
Dolra upės ištakos iš ledyno Dolračala upės aukštupys Dolra upės žemupys
Author:Вадим Туркин Author:Антон Петров (Anton) Author:kvitso75

Dolračala, Dorla (დოლრაჭალა, დოლრა) - upė Aukštutinėje Svanetijoje, Inguri upės dešinysis intakas. Upės ilgis 24 km, baseino plotas - 191 km². Vidutinis debitas žiotyse 9,30 m³/s. Prasideda Dolra ledyne, Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio kalnyno pietiniuose šlaituose, įteka į Inguri prie Kartvani kaimo. Pagrindinis upės maitinimas - ledynų tirpsmo, aukščiausias vandens lygis upėje būna pavasario pabaigoje - vasaros pradžioje.
Ukrainiečiai su kajakais praplaukė 3 km šia upe. Liko dar neįveikti 12 km.

Darči (დარჩი) - upė Aukštutinėje Svanetijoje, Nenskra upės dešinysis intakas. Upės ilgis 30 km, baseino plotas - 148 km². Vidutinis debitas žiotyse 6,41 m³/s. Prasideda Kodori kalnagūbrio rytiniuose šlaituose, prie Chodžali kalno, 3000 m aukštyje. Maitinimas mišrus - ledynų ir sniego tirpsmo, lietaus ir požeminių vandenų.

Tcheiši (თხეიში) - upė Aukštutinėje Svanetijoje, Inguri upės kairysis intakas. Upės ilgis 18,6 km, baseino plotas - 222 km². Vidutinis debitas žiotyse 10,5 m³/s. Prasideda Tcheišišdudi ledynuose, Egrisi kalnagūbrio šiauriniuose šlaituose, 2646 m aukštyje, įteka į Inguri upę prie Kaiši kaimo.

Mestiačala upės aukštupys Mestiačala upė Mestiačala
Mestiačala upės aukštupys Mestiačala upė Mestiačala upė
Author:Meelis Vind Author:Alen Ištoković Author:Alen Ištoković

Mestiačala (მესტიაჭალა) - upė Aukštutinėje Svanetijoje, Mulchra upės dešinysis intakas. Upės ilgis 11 km, baseino plotas - 152 km². Vidutinis debitas žiotyse 7,29 m³/s. Prasideda pietiniuose Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio šlaituose, Čalaati ir Lechzirisa ledynuose, įteka į Mulchrą prie Mestijos. Upė maitinama ledynų, sniego tirpsmo, lietaus ir požeminių vandenų.
Nuo Mestija kelias kyla kairiuoju upės krantu. Plaukimą galima pradėti nuo dviejų upelių, sudarančių upę, santakos. Čia pravažiuojamas kelias baigiasi. Upės sudėtingumas, esant žemam vandens lygiui - WW 2+/3+, esant aukštam vandens lygiui - WW 4+/5. Atkarpos ilgis iki tilto Mestia - 8 km. Atkarpoje upė nukrenta apie 250 m, pirmuosius 2 km - apie 100 m. Vidutinis nuolydis apie 30 m/km. Upės debitas gegužę - 10-15 m³/s, rugpjūtį - 30-40 m³/s.
Rugpjūčio mėnesį - galinga ledyninė upė tekanti plačiame slėnyje. Upės nuolydis pasiskirstęs gana tolygiai. Srovės greitis labai didelis. "Bačkos", bangos, vagoje gali būti rąstų. Žvalgyti nuo kranto neverta - ryškiai išreikštų slenksčių nėra. Labai sunku sustoti prie kranto. Rugpjūčio mėnesį užtenka vandens plaukti katamaranais. Gegužės mėnesį - nelabai sudėtingas upelis labai šaltu vandeniu.

Mulchra upė Mulchra upė Mulchra upė prie Mestia
Mulchra upė Mulchra upė Mulchra upė prie Mestia
Author:Archil Kikvadze Author:Archil Kikvadze Author:kaxasar

Mulchra, Mulchura (მულხრა, მულხურა) - upė Aukštutinėje Svanetijoje, Inguri upės dešinysis intakas. Upės ilgis 27 km, baseino plotas - 435 km². Vidutinis debitas žiotyse 22,5 m³/s. Prasideda Tviberi ledyne, pietiniuose Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio šlaituose, įteka į Inguri prie Kavančiari kaimo. Upė maitinama ledynų, sniego tirpsmo, lietaus ir požeminių vandenų.
Atkarpa Žabeši - tiltas. Plaukimą galima pradėti nuo pėsčiųjų tiltuko Žabeši kaime, šalia dešinio intako, o baigti prie ketvirto kelio tilto nuo Mestia. Atkarpos ilgis - apie 3 km, vidutinis nuolydis - apie 35-40 m/km. Rugpjūčio mėnesį atkarpos sudėtingumas - WW 4+/5, debitas - 25-30 m³/s. Sudėtinga atkarpa, ryškiai išreikštų slenksčių nėra, labai sudėtingas sustojimas prie kranto, labai stipri srovė. Kliūtys - aukštos bangos, "bačkos". Esant žemam vandens lygiui upės sudėtingumas - WW 2+/3.
Nuo tilto prasideda sekanti, paprastesnė atkarpa, kuri baigiasi prie medinio pėsčiųjų tilto prieš kanjoną. Debitas rugpjūčio mėnesį apie 25-30 m³/s, sudėtingumas WW 3 (4). Atkarpos ilgis - 3,5 km, vidutinis nuolydis - apie 20 m/km. Upė teka plačiu slėniu, nuolydis pasiskirstęs gana tolygiai. Bangos, nedidelės "bačkos". Yra keletas sudėtingesnių vietų - 100 m žemiau dešinio intako su švariu vandeniu prasideda WW 4 slenkstis. Žvalgyba - dešiniuoju krantu. Antra sudėtingesnė vieta - tarp priešpaskutinio ir finišo tiltų. Žvalgyba nuo kelio kairiajame krante. Rugpjūčio mėnesį abejomis atkarpomis galima plaukti ir katamaranu, gegužę - ir kajakas sunkiai telpa.
Atkarpa kanjone. Plaukimą galima pradėti prie pirmo nuo Mestia tilto. Jeigu važiuoti iš miesto palei upę - pirmasis posūkis į šalutinį kelią. Plaukimą galima baigti Mestia, kairiajame upės krante, prie akmeninio namo su raudonu stogu. Nuo kelio posūkis link namo yra iškart už tilto per Mulchra. Debitas gegužės mėnesio viduryje - apie 10-15 m³/s, sudėtingumas - WW 3/3+. Atkarpos ilgis - 3 km, vidutinis nuolydis - 20 m/km. Upė teka gražiame, giliame kanjone. Dešinysis krantas - stati siena, kairysis - vietomis praeinamas. Kanjono pradžioje slenksčių nėra, tik vietomis, pora metrų aukštyje virš upės pasitaiko įstrigę rąstai (turėkite omenyje, jeigu plauksite vasarą). Antrojoje kanjono pusėje upės nuolydis padidėja, pasirodo ne per daug sudėtingi, bet įdomūs slenksčiai. Iki finišo "linksmos" rėvos. Atkarpa galima plaukti ir dviviečiais katamaranais.
Žemiau namo raudonu stogu prasideda Mestia kanjonas. Atkarpos ilgis - mažiau kaip 1 km, vidutinis nuolydis - 30 m/km. Debitas gegužės mėnesio viduryje - pradžioje apie 10-15 m³/s, įtekėjus Mestiačala upei - apie 20-25 m³/s, sudėtingumas - WW 3+/4-. Plaukimą galima baigti pasibaigus kanjonui, prie seno metalinio kelio tilto Mestia pakraštyje. Jeigu kanjonuose nuo tiltų matosi akmenys ir ramaus vandens atkarpos - tai vandens lygis optimalus. Jeigu ištisinis srautas, akmenų nesimato, reikėtų kanjonus išžvalgyti ir tik po to nuspręsti ar plaukti. Tiltų Mestijoje pakankamai - nuo jų galima išžvalgyti visą atkarpą. Giliame kanjone tekančios upės nuolydis nemažas. Vagoje pasitaiko šiukšlių. 50 m žemiau starto vietos - slenkstis "Šiukšlynas", susidaręs iš šiukšlių srauto nuo dešinio kranto. Žvalgyba dešiniu krantu. Žemiau, giliame kanjone, iš dešinės įteka Mestiačala upė, iškart už santakos - senas, sugriuvęs tiltas. Prie jo galima išlipti į kanjono viršų dešiniajame krante. Iš kart už tilto, apie 1 m aukščio nuopyla su "verdančiu katilu". Žemiau 3-4 įdomūs, bet ne per sudėtingi slenksčiai, kurių negalima išžvalgyti ar apsinešti. Prie seno kelio tilto kanjonas baigiasi, upės slėnis paplatėja, galima išlipti į dešinį krantą. Nežiūrint į šiukšles, kanjonas labai gražus.
Žemiau - dar vienas kanjonas. Atkarpos ilgis - 3 km, vidutinis nuolydis - 20 m/km. Debitas gegužės mėnesio viduryje - pradžioje apie 20-25 m³/s, sudėtingumas - WW 4-/4+. Plaukimą galima baigti pasibaigus kanjonui, prie medinio tilto netoli Lanžeri kaimo. Žemiau 500 m nuo tilto prasideda gilus, dalinai nežvalgomas kanjonas, išlipti iš kurio galima tik vienoje vietoje. Kanjono sienų aukštis apie 100 m. Kanjono pradžioje slenkstis. Žvalgyba ir sauga dešiniu krantu. Už 300 m greitsrovio su bangomis ir "bačkomis" prasideda antrasis slenkstis. Orientyras - matosi patvanka ir slenksčio nukritimas. Nedidelė sietuva švartavimuisi ir žvalgybai - prie dešinio kranto, prieš pat nuopylą. Apsinešti slenkstį ar pastatyti saugą krante neįmanoma. Vagoje guli uolos nuolauža, dalijanti srautą per pusę. Kairėje - 2 "katilai", dešinėje - aukšta nuopyla. Žemiau slenksčio 300 m greitsrovio, ir už kairiojo upės posūkio prasideda pats sudėtingiausias kanjono slenkstis. Švartuotis reikia į nedidelę sietuvą prie dešinio kranto prieš nuobyryną. Nuo šio nuobyryno iš kanjono galima išlipti stačiu žolėtu šlaitu, jeigu turite pakankamai virvių, karabinų ir kt. Slenkstis ilgas, jo apsinešti, ar pastatyti saugą krante, neįmanoma. Iš kart už jo - sekantis slenkstis, praplaukiamas prie pat dešinės kanjono sienos. Už 500-700 m nuo slenksčio kanjonas baigiasi, upės slėnis paplatėja. Iki tilto apie 500 m. Prieš pat tiltą dar vienas slenkstis, praplaukiamas be žvalgybos.
Žemiau - dar vienas kanjonas. Atkarpos ilgis - 6-7 km, vidutinis nuolydis - 15 m/km. Debitas gegužės mėnesio viduryje - pradžioje apie 25-30 m³/s, sudėtingumas - WW 3-/4-. Plaukimą galima baigti pasibaigus kanjonui, už santakos su Inguri, prie medinio tilto netoli Latali kaimo. Atkarpos pradžioje upė teka plačiame slėnyje, vagoje ištisinės, WW 3 sudėtingumo, rėvos. Žemiau jų prasideda gilus kanjonas. Kanjono orientyras - raudonas, smėlėtas dešinysis krantas. Kanjonas paprastesnis už prieš tai buvusį. Slenksčiai dalinai lokalūs, galima plaukti be žvalgybos. Kartais pasitaiko keleto metrų aukštyje virš upės įstrigę rąstai. Atkarpa galima plaukti ir katamaranais.

Nakra upės aukštupys Nakra upė Nakra upė
Nakra upės aukštupys Nakra upė Nakra upė
Author:intian Author:mamuka123 Author:Alen Ištoković

Nakra (ნაკრა) - upė Aukštutinėje Svanetijoje, Inguri upės dešinysis intakas. Upės ilgis 22 km, baseino plotas - 169 km². Vidutinis debitas žiotyse 18,8 m³/s. Prasideda pietiniuose Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio šlaituose, 2870 m aukštyje. Įteka į Inguri prie Šdichin kaimo. Upė maitinama ledynų, sniego tirpsmo, lietaus ir požeminių vandenų.
Prie aukšto vandens lygio panaši į "pragarą", bet esant žemam vandens lygiui, galimai, praplaukiama.

Nenskra upės aukštupys Nenskra upė Nenskra upės žemupys
Nenskra upės aukštupys Nenskra upė Nenskra upės žemupys
Author:Tobuldar Author:Roman Kozarenko Author:Archil Kikvadze

Nenskra (ნენსკრა) - upė Aukštutinėje Svanetijoje, Inguri upės dešinysis ir didžiausias intakas. Upės ilgis 42 km, baseino plotas - 623 km². Vidutinis debitas žiotyse 40,1 m³/s. Prasideda pietiniuose Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio šlaituose, 2915 m aukštyje. Įteka į Inguri prie Tobari kaimo. Upė maitinama ledynų, sniego tirpsmo, lietaus ir požeminių vandenų.
I-ma atkarpa. Plaukimą galima pradėti prie Čuberi kaimo, orientyras - betoninė tvora. Upė susirenka į vieną vagą. Plaukimą galima baigti prie pirmojo nuo Inguri upės medinio tilto. Debitas rugpjūčio mėnesį 25-30 m³/s, sudėtingumas WW 4. Atkarpos ilgis - 3 km, vidutinis nuolydis - 33 m/km. Upė teka protakomis, nuolydis didelis. Labai linksmas ir dinamiškas plaukimas. Reikia pasirinkti "teisingas" protakas, galimi vagoje užstrigę rąstai. Kelias eina dešiniuoju upės krantu. Žemiau upė teka viena vaga, tampa dar įdomesnė. Slenksčiai prasideda nuo vietos, kur kelias nutolsta nuo upės. Jų yra 3, vienas už kito. Žvalgyba arba apsinešimas dešiniu krantu. Slenksčiuose chaotiškai išsimėtę dideli akmenys ir "bačkos". Plaukimo pabaiga prie tilto. Sietuvos yra prie dešinio kranto prieš tiltą ir prie kairiojo kranto už tilto. Atkarpa tinkama plaukti ir katamaranais.
Žemiau prasideda sudėtingesnė upės atkarpa. Plaukimą ja reikia baigti prieš paskutinį slenkstį prieš upės žiotis. Sietuva prie kairiojo kranto. Išžvalgykite ir pažymėkite finišo vietą. Jeigu ją praplauksite, galite patekti į Inguri upę ir pradėti Chaiši kaskado (WW 6) įveikimą. Debitas rugpjūčio mėnesį 25-30 m³/s, sudėtingumas WW 5. Atkarpos ilgis - 1,5 km, vidutinis nuolydis - apie 30 m/km. Upė teka siauru kanjonu. Kelias eina kairiuoju upės krantu (nuo jo matosi visi slenksčiai), bet kairysis krantas, dažniausiai, apie 10 m aukščio vertikali siena. Sąlyginai praeinamas ir tinkamas žvalgybai ar apsinešimams dešinysis krantas. Slenksčiai sudaryti iš įkritusių į upę riedulių, tarp slenksčių trumpos greitsrovio atkarpos. Slenksčiai trumpi, galingi. "Katilai" per visą upę, nuopylos iki 2 m aukščio, gali būti sifonų ir įkritusių rąstų. Katamaranams šioje atkarpoje yra daug per siaurų vietų.

Džumi upė Džumi upė Džumi upė
Džumi upė Džumi upė Džumi upė
Author:tengiz shanava Author:Eldar Izoria Author:tengiz shanava

Džumi (ნენსკრა) - upė Zugdidi municipalitete, Inguri upės kairysis intakas. Upės ilgis 61 km, baseino plotas - 379 km². Vidutinis debitas žiotyse 11,6 m³/s. Džumi prasideda Egrisi kalnagūbrio petinėse priekalnėse, 310 m aukštyje, teka Kolchidos lyguma, įteka į Inguri netoli jos žiočių, prie Kirovi kaimo. Upė maitinama sniego tirpsmo, lietaus ir požeminių vandenų.

© 2014 J.D.Endriukaitis