Dušeti municipalitetas

Dušeti municipaliteto žemėlapis

Dušeti municipalitetas (დუშეთის მუნიციპალიტეტი) - vienas iš didžiausio ploto Gruzijos municipalitetų. Municipalitetas sąlyginai dalinamas į istorines-geografines sritis: pietinė dalis (Dušeti, Žinvali ir jų apylinkės, dalis Aragvi upės slėnio), Mtiuleti ir Gudamakari, Chevsureti, Pšavi. Municipaliteto plotas - 2981,5 km², administracinis centras - Dušeti miestas.
2006 metais municipalitete gyveno 33 400 žmonių, 94,6% gruzinų; jame yra 283 gyvenvietės, tame tarpe 1 miestas, 2 miesteliai ir 280 kaimų, dauguma iš kurių yra nedideli.
Municipalitetą galima suskirstyti į tris klimato zonas:
Upių slėniuose, žemesnėse vietose - vidutiniškai drėgnas klimatas su vidutiniškai šaltomis žiemomis ir šiltomis vasaromis. 900 m virš jūros lygio vidutinės metinė temperatūra 9,7° C, sausio -1,4° C, liepos +20,4° C, vidutinis metinis kritulių kiekis 740 mm.
Vidutinio aukščio kalnuose - šaltos žiemos ir trumpos vėsios vasaros.

Aukštikalnėse kritulių iškrenta daugiau - 1200-1600 mm per metus, žiemos atšiaurios, vasaros šaltos. Amžino sniego riba ir ledynai prasideda 3300-3400 m virš jūros lygio.
Pagrindinis municipaliteto kelias - Gruzinų Karo kelias kerta rajoną iš pietų į šiaurę, toliau eina per Džvari (Kryžiaus) perėją, Kazbegi municipalitetą ir Rusiją. Municipaliteto šiaurėje kelių nedaug, be minėto, yra dar vienas svarbus kelias nuo Žinvali einantis per Pšaviją ir Chevsuretiją iki Šatili, toliau į Rusiją, bet sienos perėjimo punkto nėra. Nuo minėtų kelių atsišakoja daugiausiai trumpi keliai į šoninius Aragvi intakų slėnius.

Ananuri. Kvirike vienuolynas Ananuri. Kvirike vienuolynas Ananuri. Kvirike vienuolynas
Ananuri. Kvirike vienuolynas Ananuri. Kvirike vienuolynas Ananuri. Kvirike vienuolynas
Author:[gaga] Author:[gaga] Author:[gaga]

Pietinėje municipaliteto dalyje kelių daugiau, be Gruzinų Karo kelio čia yra Muchrani-Odzisi kelias, nuo jo atšaka į Dušeti; atšaka nuo Gruzinų Karo kelio į Dušeti; kelias Žinvali-Tianeti ir gana tankus rajoninės reikšmės kelių tinklas.
Municipalitete didelių cerkvių ir tvirtovių nedaug, bet nemažai nedidelių cerkvių ir gausybė gynybinių bokštų. Žymiausia - Lomisi Šv.Giorgi cerkvė, dar įdomios Bodorma, Odzisi ir Pudznari cerkvės. Žymesnės tvirtovės - gausiai turistų lankomos Ananuri ir Šatili tvirtovės, ne tokios garsios - Mčadidžvari, Muco ir Cichisdziri tvirtovės. Rajone yra keletas vienuolynų, daugiausiai buvusių, apgriuvusių. Be istorinių paminklų municipalitetas žymus kalnais, gražiais miškingais tarpekliais ir dideliu Žinvali tvenkiniu.

Gruzija

Municipaliteto "firminis" valgis - chinkali, laikoma, kad čia jie "tikriausi", skaniausi. Dar vienas dažnai pasitaikantis valgis - kalmachi (upėtakis). Aplink Pasanauri jį gamina beveik visur.
Gruzijos istorijoje ši teritorija kaip ir buvo nuošalyje nuo pagrindinių įvykių, tik laikas nuo laiko per ją gruzinų kariuomenė žygiuodavo į Šiaurės Kaukazą. Tik 1394 metais čia įsiveržė Tamerlano (Timūro) kariuomenė nubausti kalniečių, manoma - pšavų ir chevsurų. 1813 metais čia pakariavo rusų armija, 1924 metais bolševikų armija čia numalšino kalniečių sukilimą.
Municipalitetas ribojasi su Achalagori municipalitetu dabar priklausančiu Pietų Osetijai, bet kokių nors apribojimų lankytis pasienyje nėra. Lomisi cerkvė stovi ant pačios sienos, Lomisoba šventės metu čia susirenka tūkstančiai žmonių, bet gruzinų policija netrukdo; rusų kareiviai taip pat, nors ir "ganosi" netoliese.

Avenisi cerkvė Cerkvė Avenisi kaime Avenisi bokštas
Avenisi cerkvė Cerkvė Avenisi kaime Avenisi bokštas
Author:Anzor Mtchedlishvili Author:Giorgi.Shavliashvili Author:Ivane Goliadze

Dušeti (დუშეთი) - anksčiau per miestą ėjo pagrindinis kelias į šiaurę, dabar miestas yra apie 5 km į vakarus nuo Gruzinų Karo kelio. Mieste ko nors labai įdomaus nėra, gal tik Čološvili pilis ir Bazaleti ežeras netoliese. Plačiau Dušeti miestas.
Chevsureti, Chevsuretija (ხევსურეთი) - garsi etnografija ir architektūra Gruzijos istorinė-geografinė kalnų sritis. Joje daug chevsurų bokštų, garsus Šatili ir mažiau garsus Muco kaimas. Plačiau Chevsureti.
Pšavi, Pšavija (ფშავი) - garsi, lengviau, negu Chevsureti, pasiekiama Gruzijos istorinė-geografinė kalnų sritis. Bokštų čia išliko nedaug. Graži gamta, miškingi tarpekliai, galimi įdomūs trekingo maršrutai. Pšavi yra pakeliui į Šatili. Plačiau Pšavi.
Mtiuleti, Mtiuletija (მთიულეთი) - Gruzijos istorinė-geografinė kalnų sritis prie Gruzinų Karo kelio. Gal ir nepelnytai negausiai lankoma turistų, pro ją tik pravažiuojama, nors šoninių tarpeklių gamta labai graži, yra nemažai bokštų. Plačiau Mtiuleti.
Chada tarpeklis (ხადა) - neilgas šoninis tarpeklis Mtiuleti šiaurėje, netoli Gudauri slidinėjimo kurorto. Pasižymi nuostabia gamta ir didele gynybinių bokštų koncentracija. Plačiau Chada tarpeklis.
Gudamakari (გუდამაყრის) - Gruzijos istorinė-geografinė kalnų sritis į rytus nuo Mtiuleti, Šavi Aragvi ir jos intakų tarpekliuose, kartais laikoma Mtiuleti dalimi. Nuostabūs miškingi tarpekliai, keletas nedidelių senovinių cerkvių ir bokštų. Čia labai įdomu keliauti pėsčiomis. Plačiau Gudamakari.

Avenisi bokštas Avenisi bokštas Cerkvė prie Achatani kaimo
Avenisi bokštas Avenisi bokštas Cerkvė prie Achatani kaimo
Author:L.Tchrelashvili Author:Giorgi.Shavliashvili Author:Misha Aslamazashvili

Abanoschevi (აბანოსხევი) - kaimas kairiajame Aragvi upės krante ir prie jos intako Abanoschevi, 580 m aukštyje, 10 km į pietryčius nuo Dušeti. 2002 metais kaime gyveno 471 žmogus.
Kaime yra viduramžių vienos navos cerkvės griuvėsiai. Į šiaurės vakarus nuo kaimo, Aragvi upės kairiajame krante yra XVII-XVIII amžių tvirtovės griuvėsiai. Išliko tik du 2 aukštų bokštai pietvakariuose ir šiaurės vakaruose ir vakarinės sienos fragmentai.
2 km į šiaurės vakarus nuo kaimo, kairiajame Aragvi upės krante, yra nedidelės (8x5 m) VIII-IX amžių, vienos navos Džvarpatiosni cerkvės griuvėsiai. Cerkvėje ir aplink ją yra nemažai XI-XIII amžių antkapių.
Ananuri (ანანური) - kaimas ant Žinvali vandens saugyklos dešiniojo kranto, 900 m aukštyje, prie Gruzinų Karo kelio, 9 km į šiaurę nuo Dušeti, apie 70 km nuo Tbilisio. 2002 metais kaime gyveno 508 žmonės.
Pagrindinė kaimo įžymybė - gausiai turistų lankoma, gerai išsilaikiusi Ananuri tvirtovė, stovinti į pietus nuo kaimo, prie Gruzinų Karo kelio. Plačiau Ananuri tvirtovė.
2 km į vakarus nuo tvirtovės, ant kalno, miške yra apleistas Kvirike vienuolynas. Jame yra trys susijungiančios cerkvės, prie jų pristatytas 2 aukštų pastatas, nedidelė koplyčia, sienų ir kelių pastatų griuvėsiai.
Pagrindinis vienuolyno pastatas IX-X amžių iš trijų cerkvių sudaryta bazilika. Tina Virsaladze XX amžiaus 50-aisiais aprašė XIV amžiaus bazilikos freskas. Išlikę freskų fragmentai, nors ir labai pažeisti, yra įstabaus "paleologinio" stiliaus.
Dviejų aukštų pastatas (3,8x3,2 m) pristatytas prie bazilikos vėlyvaisiais viduramžiais. Stipriai apgriuvusi koplyčia (4x4 m) yra vienuolyno pietryčiuose. Iš vienuolyno akmeninės tvoros išliko tik fragmentai (didžiausias 5-6 m aukščio, 1,2 m storio). Teritorijoje dar yra gyvenamųjų ir ūkinių pastatų griuvėsiai.
Avenisi (ანანური) - kaimas ant Žinvali vandens saugyklos kairiojo kranto, priešais Ananuri, 840 m aukštyje, 10 km į šiaurę nuo Dušeti. 2002 metais kaime gyveno 2 žmonės.
Kaime yra mažytė XVII amžiaus cerkvė, 200 m į šiaurę nuo kaimo, dešiniajame Avenisischevi upės krante yra viduramžiais pastatyti Šv.Giorgi cerkvė, trys gyvenamieji pastatai, skliautinis vyno rūsys ir kapinių tvora, kieme 27 kvevri (ąsočiai vynui). Seniausia yra nedidelė (7,65x5,6 m) Šv.Giorgi cerkvė pastatyta IX-X amžiuje. Cerkvė suremontuota, bet neveikianti.
Kaimo pietuose, ant Žinvali tvenkinio kranto yra išlikusi viduramžių bokšto apatinė dalis. Esant aukštam vandens lygiui tvenkinyje bokštą apsemia.

Prie Bazaleti ežero Bodorna cerkvė Bodorna cerkvė
Prie Bazaleti ežero Bodorna cerkvė Bodorna cerkvė
Author:besik nibladze Author:Sandrik Bocharnikov Author:Lasha_Gabelia

Aragvispiri (არაგვისპირი) - kaimas dešiniajame Aragvi upės krante, 700 m aukštyje, prie Gruzinų Karo kelio, 5 km į rytus nuo Dušeti. 2002 metais kaime gyveno 1088 žmonės.
Kaimo vakaruose, kapinėse yra nedidelė (9,3x4,3 m) XVIII-XIX amžiaus cerkvė pastatyta iš smiltainio, tašytų akmenų ir plytų. 1982-1983 metais cerkvė suremontuota.
Malūnas, vienintelė išlikusi viduramžių Chatčidze pilies dalis, pastatytas iš tašytų akmenų. Jį sudaro didelė salė (10x5,5 m) ir apvalus bokštas (4,2 m diametro). Salėje yra girnos.
Achatani (ახატანი) - kaimas pačiuose municipaliteto pietuose, prie Achatanisckali upės, 820 m aukštyje, 18 km į pietryčius nuo Dušeti.
2,5 km į šiaurę nuo kaimo, miške, yra dvi, viena šalia kitos, apgriuvusios nedidelės cerkvės. Jono Krikštytojo cerkvė (10,7x6 m) pastatyta XII amžiuje, jos vidus ištapytas; kita (8x5,9 m) - vėlyvaisiais viduramžiais.
Bazaleti (ბაზალეთი) - kaimas Bazaleti plokštikalnėje, dešiniajame Tinischevi upės krante, 870 m aukštyje, 4 km į pietvakarius nuo Dušeti. 2002 metais kaime gyveno 1002 žmonės.
Kaimo šiaurės rytų pakraštyje yra nedidelė (8,5x6,7 m) viduramžių cerkvė.
Bazaleti ežeras (ბაზალეთი) yra 879 m aukštyje, 5 km į pietus nuo Dušeti. Ežero plotas 1,22 km³, didžiausias gylis - 7 m.
Ežero rytiniame krante, 27 ha plote, yra viešbučių, kotedžų ir poilsio kompleksas.

Bokštas prie Buchaani kaimo Cichisdziri. Šv.Barbare cerkvė Cichisdziri tvirtovė
Bokštas prie Buchaani kaimo Cichisdziri. Šv.Barbare cerkvė Čilašvili pilis
Author:Pavlo Dyban Author:[gaga] Author:[gaga]

Bodorna (ბოდორნა) - kaimas prie Dušetischevi ir Aragvi upių santakos, 800 m aukštyje, prie Gruzinų Karo kelio, 5 km į pietryčius nuo Dušeti. Prie kaimo nuo Gruzinų Karo kelio atsišakoja kelias į Dušeti.
Į pietus nuo kaimo, ant aukšto Aragvi dešiniojo upės kranto, šlaito viduryje esačioje nedidelėje terasoje, apsupta medžių ir krūmų, stovi iš tašytų akmenų ir plytų pastatyta cerkvė su kupolu, gerai matoma nuo kelio. Pagal užrašą ant cerkvės ji pastatyta 1417 metais, perstatyta XVII amžiuje, 1912 metais suremontuota.
300 m nuo kaimo, kairiajame Dušetischevi upės krante yra viduramžių bokštas. Išliko tik pirmas aukštas. Kaimo apylinkėse, kalno šlaituose yra nemažai olų.
Buchaani (ბუჩაანი) - kaimas dešiniajame ir kairiajame Aragvi upės krantuose, 960 m aukštyje, prie Gruzinų Karo kelio, 22 km į šiaurę nuo Dušeti.
Kaimo apylinkėse, kairiajame Aragvi krante yra 5 viduramžių cerkvės, bokštas. Įdomiausia - į pietus nuo kaimo stovinti IX-X amžiaus Šv.Giorgi cerkvė, joje išliko XII-XIII amžiaus freskos. Netoli bažnyčios yra uoloje iškirstas tunelis, aplinkui daug senovinių pastatų griuvėsių. Kita nedidelė cerkvė (8,4x6 m) pastatyta X amžiuje yra į šiaurę nuo kaimo. Dar viena, vėlyvųjų viduramžių, nedidelė cerkvė yra į rytus nuo kaimo.

Griglaantkari cerkvė Odzisi cerkvė Odzisi cerkvė
Griglaantkari cerkvė Odzisi cerkvė Odzisi cerkvė
Author:Lasha_Gabelia Author:Badri Khelashvili Author:Badri Khelashvili

Cichisdziri (ციხისძირი) - kaimas ant Žinvali vandens saugyklos dešiniojo kranto, 900 m aukštyje, prie Gruzinų Karo kelio, 12 km į šiaurę nuo Dušeti, apie 75 km nuo Tbilisio. 2002 metais kaime gyveno 277 žmonės.
Į pietus nuo kaimo, ant aukšto kairiojo Didi Džachi upės kranto stovi stipriai apgriuvusi Cichisdziri tvirtovė. Tvirtovė pastatyta apie XII amžių. Pastatyta iš akmenų ir uolų gabalų.
Prie kaimo yra nedidelė viduramžiais pastatyta Šv.Barboros cerkvė.
Grigolaantkari (გრიგოლაანთკარი) - kaimas pietvakarinėje Bazaleti plokštikalnės dalyje, 920 m aukštyje, 5 km į pietvakarius nuo Dušeti.
Kaimo pietiniame pakraštyje, 300 m nuo kapinių, yra XVII amžiaus Kviracchoveli cerkvė. XVIII amžiuje cerkvė suremontuota.
Odzisi (ოძისი) - kaimas Pietų Osetijos pasienyje, Ksani upės dešiniajame krante, 17 km į vakarus nuo Dušeti. Kaime yra Lomisi, Šv.Marijos, Šv.Marine cerkvės.
Žinvali (ჟინვალი) - miestelis ir apylinkė municipaliteto pietuose. Įdomesni objektai: Žinvali užtvanka ir tvenkinys, bokštai Činti kaime, apgriuvę - Pudznari cerkvė ir Tvalivi vienuolynas. Plačiau Žinvali.

© 2015 J.D.Endriukaitis