Tbilisis, Avetaran soboras

Avetaran, Raudonosios Evamgelijos (Կարմիր Ավետարան) soboras - didžiausios armėnų cerkvės Tbilisyje griuvėsiai. Dar vadinamas šamkorų Šventos Dievo Motinos cerkve. Manoma, kad soborą pastatė armėnai iš Šamkor (dabar Azerbaidžane) miesto. Soboras sugriuvo 1989 metais, griuvėsiai - Vidiniame Avlabari.

Tbilisis. Avlabari. Avetaran soboras Tbilisis. Avlabari. Avetaran soboras Tbilisis. Avlabari. Avetaran soboras
Tbilisis. Avlabari. Avetaran soboras Tbilisis. Avlabari. Avetaran soboras Tbilisis. Avlabari. Avetaran soboras
Author:dimitry Author:OptimusView Author:Ilia Ivanovi

1722 metais Rusija pradėjo karą su Persija. Rusai pasiūlė prisijungti gruzinų karaliui Vachtangui prisijungti prie jų, žadėdami pagalbą prieš persus ir turkus. Vachtangas sutiko ir todėl atsisakė padėti persams ginti Isfachaną nuo afganų. Šachas paskelbė Vachtangą priešu. Rusų kariuomenė nuo Derbento patraukė atgal ir paliko Vactangą vieną prieš persus ir turkus. Osmanų imperija nusprendė tuo pasinaudoti ir 1723 metais jos kariuomenė įžengė į Gruziją. Turkai pasiekė Širvaną, tada jie iš ten, tame tarpe ir iš Šamkoro, į Tbilisį perkėlė keletą tūkstančių armėnų, kurie vėliau pastatė Avetaran soborą.

Kada tiksliai buvo pastatytas soboras - nežinoma. Yra nuomonės, kad 1725, 1785 ar 1809 metais. XIX amžiaus viduryje soborą perstatė ir jis tapo didžiausia Tbilisio cerkve. Priklausė Armėnų apaštališkajai cerkvei.
1937 metais soborą uždarė, nudengė stogą, pavertė duonos kepykla, vėliau sandėliu.
1989 metų balandžio 13 d., 4 dienos po žiauraus mitingo Rustaveli prospekte išvaikymo, soborą susprogdino. Dėl motyvų ginčijamasi iki šiol. Pagal oficialią versiją soborą susprogdino dėl to, kad jis galėjo sugriūti žemės drebėjimo metu. 1988 metais Armėnijoje buvo labai stiprus žemės drebėjimas palietęs ir Gruziją. Pagal kitą versiją - dėl tuometinės vyriausybės priešiškumo armėnams. Iš griuvėsių išgelbėjo kai kurias akmeninių bareljefų dalis, kurios dabar guli Surb Gevork Emčiadzin cerkvės kieme (anksčiau gulėjo Surb Gevork cerkvės senamiestyje kieme).
Atrodo, soboras buvo XVIII amžiaus architektūros stiliaus. Nežinoma kaip atrodė soboro vidus.
Soboro griuvėsiai yra Metechi gatvėje, 60 m nuo Avlabari aikštės. Griuvėsiai apaugę žole ir krūmais, dalinai aptverti, jie gerai matomi iš Narikala tvirtovės.

Tbilisis. Avlabari. Avetaran soboras Tbilisis. Avlabari. Avetaran soboras Tbilisis. Avlabari. Avetaran soboras
Tbilisis. Avlabari. Avetaran soboras Tbilisis. Avlabari. Avetaran soboras Tbilisis. Avlabari. Avetaran soboras
Author:kaxasar Author:Sandrik Bocharnikov Author:Sandrik Bocharnikov
© 2015 J.D.Endriukaitis