Nunisi katedra ir Vienuolių uola

Nunisi katedra (ნუნისის ღვთისმშობლის ტაძარი) yra Nunisi kaime. Cerkvė pastatyta IX-X amžiuje, keletą kartų sugriauta ir vėl atstatyta. XI-XIII amžiuose cerkvė kiek perstatyta. Paskutinį kartą Nunisi katedrą 1785 metų rudenį, užėmę Vachani tvirtovę, sugriovė ir sudegino avarai vadovaujami Omar-Chano. 60 metų cerkvė išstovėjo sugriuvusi. Paskutinį kartą katedra atstatyta 1895 metais.

Nunisi cerkvė Nunisi cerkvė Nunisi cerkvė
Nunisi cerkvė Nunisi cerkvė Nunisi cerkvė
Author:nukri 33 Author:Lasha_Gabelia Author:nukri 33

Yra legenda, kad cerkvę pastatė karalius Davidas Statytojas. Po mūšio jis su kariuomene žygiavo pro šią vietą. Kroviniai nutrynė asilams nugaras, bet kai jie tarpeklyje įbrido į vandenį, žaizdos užsitraukė. Tai karaliui padarė didelį įspūdį ir jis liepė čia pastatyti cerkvę.

Pagal kitą legendą, karalienė Tamara grįždama iš mūšio, šiose vietose sustojo poilsio. Jai taip patiko vaizdingos apylinkės, kad ji įsakė čia pastatyti cerkvę.
Vachušti Bagrationi XVIII amžiuje rašė, kad čia buvo vienuolynas ir archimandritas. Cerkvės pietvakarių kampe yra kapas, manoma, kad čia palaidotas kunigaikštis Abašidze.

Nunisi cerkvė Nunisi cerkvė Nunisi cerkvė
Nunisi cerkvė Nunisi cerkvė Nunisi cerkvė
Author:zuradumbadze Author:Giorgi_Meladze Author:Giorgi_Meladze

Berebis klde (Vienuolių uola) (ბერების კლდეს) - dirbtiniai urvai iškirsti didelėje uoloje keletas kilometrų nuo Nunisi, giliai miške. Kompleksą sudaro trys tarpusavyje susijungiančios olos.

Gruzija

Uola apipinta legendomis. Pagal vieną iš jų slaptas tunelis jungė Nunisi katedrą ir Vienuolių uolą. Pagal kitą - čia yra paslėpta dingusi evangelija pagal Lozorių. Trečioji legenda byloja, kad Nojaus arka buvo ne laivas, o bažnyčios kupolas. Kai vandens lygis pakilo, po kupolu, vietoje, kur dabar yra uola, liko oro ir žmonės išsigelbėjo.

Nunisi. Berebi uola Nunisi. Berebi uola Nunisi. Berebi uola
Nunisi. Berebi uola Nunisi. Berebi uola Nunisi. Berebi uola
Author:lgnozadze Author:nukri 33 Author:nukri 33
© 2015 J.D.Endriukaitis