Ikikrikščioniškasis periodas Iberijoje

Iberija - tai teritorija į rytus nuo Kolchidos, kurios centru buvo Gori lyguma, Muchrani ir Aragvi slėniai. Jos istorijoje yra daug baltų dėmių. Jeigu Užkaukazė buvo tuometinio civilizuoto pasaulio pakraštys, tai Iberija buvo Užkaukazės ir kartvelų tautų pakraštys.
Yra nepilnai įrodyta teorija, kad Mažosios Azijos rytuose gyveno kartvelų gentis muškai. Jie susidūrė su hetitų kultūra ir kai ką iš jos perėmė. Vėliau jie migravo į rytus ir apsigyveno dabartinės Samcche-Džavacheti teritorijoje. Ten jie palaipsniui suformavo meschų arba meschetų tautą. Iš ten jie per Boržomi tarpeklį pasiekė Gori lygumą ir apsigyveno Mtkvari upės pakrantėse. Ten jie įkūrė gyvenvietes, kurios palaipsniui išsivystė į Mccheta, Uplisciche ir Urbnisi miestus.
Manoma, kad jų tikėjimas buvo artimas hetitų tikėjimui, pagrindiniu dievu buvo Armazi, kurio vardas manoma kilęs iš hetitų-luvitų žodžio "Arma" (Mėnulis).
Iberai turėjo nukentėti nuo skitų įsiveržimo VII amžiaus prieš mūsų erą viduryje, bet to pėdasakų nerasta. Valdant Persiją Achemenidams Iberija buvo imperijos įtakoje ar jos provincija.

Gruzija

329-326 metais vyko Aleksandro Makedoniečio karo žygiai. Yra legenda apie Aleksandro Makedoniečio žygį į Iberijoje, bet ja netiki net Gruzijoje. Achemenidų imperija subyrėjo, baigėsi persų viešpatavimas, ir, gali būti, tai pastūmėjo Iberijos tautas įkurti savo valstybes.
Pagal legendas, apie 300 metus prieš mūsų erą Iberiją valdė Azo, Irano ar Ponto statytinis. Prieš jį sukilo vietinis klanas ir po gana žiauraus karo sostą užėmė Farnaz. Tai įvyko 299 metais prieš mūsų erą. Farnazas tapo pirmuoju, nors ir pusiau legendiniu, Gruzijos karaliumi ir Farnavazidų dinastijos pradininku. Laikoma, kad jis nuo pat pradžių ėmėsi energingos veiklos - šalį suskirstė į administracinius rajonus, sukūrė valstybės valdymo sistemą, prijungdamas Argveti ir Kolchidos dalis, išplėtė valstybės teritoriją, taip pat sukūrė raštą.
Farnazas, greičiausiai, šias naujoves perėmė iš Persijos. Bet dėl rašto yra daug neaiškumų. Iberijoje galėjo naudoti aramėjų kalbą ir rašmenis. Yra versija, kad Farnazas truputį pritaikė aramėjų rašmenis prie gruzinų kalbos. Pagal kitą versiją, tai sakralinis raštas kulto reikmėms. Kol kas šios versijos jokių įrodymų neturi.
Farnazui priskiriama ir Armazi miesto ir tvirtovės pastatymas. Tai aprašyta vėlesnese kronikose.
Apie 100 metų Iberija egzistavo gana ramiai, palikė gerus santykius su Selevkidų imperija. Farnavazas numirė 234 arba 237 metais prieš mūsų erą, sostą paveldėjo jo sūnus Saurmag I, kuris karaliavo maždaug 234-159 metais prieš mūsų erą. Tuo laiku įvyko kai kurie geopolitiniai poslinkiai. 190 metais romėnai sutriuškino Selekvidus. Tuo laiku nuo Persijos atskilo Armėnija ir pradėjo veržliai ir greitai plėstis. Prasidėjo auksinis laikotarpis Armėnijai. Armėnija užkariavo didžiules teritorijas nuo Sirijos iki pietinių Gruzijos pakarščių. Teritorijos į pietus nuo Trialeti kalnagūbrio tapo Armėnijos provincija Gugrak. Apie 100 metus prieš mūsų erą Ponto karalius Mitridatas užkariavo Kolchidą.
Tuo laikotarpiu Iberiją valdė karaliai Mirijan ir Farnadžom, o apie 90 metus prieš mūsų erą Iberijos karaliumi tapo armėnas Aršak. Taip Iberija laikinai pateko Artašesidų dinastijos valdžion. Tai buvo Armėnijos karaliaus Tigrano Didžiojo laikotarpis, kuris užkariavo vos ne visus Artimuosius Rytus.
Valdant Artagui, Araško sūnui, Iberija įsivėlė į trečiajį Mitridato karą karaliaus Mitridato pusėje. Kai romėnų kariuomenė sumušė armėnų ir Mitridato armijas, karvedys Pompėjus 65 metais prieš mūsų įvykdė pirmą romėnų žygį į Gruziją. Romėnai užėmė Armazi miestą ir per Mtkvari upę pastatė akmeninį tiltą, kuris ir dabar vadinamas Pompėjaus tiltu, nors vargiai ten kas nors ten išliko iš orginalo. Nugalėjęs Artago kariuomenę, Pompėjus sudarė su juo sutartį ir patraukė į Kolchidą. Iberija nominaliai tapo Romos imperijos dalimi. 36 metais romėnų karvedys Krasas įvykdė dar vieną žygį prieš Iberiją ir vėl pasirašė sutartį.

Trečioji Farnavazidų dinastija

Romos imperijoje pradėjo plisti krikščionybė, o Iberijoje prasidėjo trečiosios Farnavazidų dinastijos laikotarpis, nors kartais ji yra laikoma Araškidų. Karalius Farnasmanas I valdė 1-58 metais. Žinoma, kad jis dalyvavo romėnų karo žygyje prieš Armėniją, ir kartu su jais sugriovė Artaksato miestą. Manoma, kad jo žmona buvo iš Artašesidų, jie turėjo tris sūnus: Mitridat, Rodamistus ir Amazasp. Gali būti, kad valdant karaliui Farnasmanui Mchetoje atsirado pirmoji krikščionių bendruomenė ir ten buvo atgabentas Kristaus apdangalas.
1940 metais Armazi buvo rasta stela su graikiškais ir aramėjiškais užrašais, dabar žinoma kaip "Armazi bilingva". Aramėjiški rašmenys ant šios stelos labai neįprasti ir kai kurie mokslininkai jį laiko atskirais Armazi rašmenimis. Steloje minimas Farasmanas, manoma, kad tai karalius Farasmanas I.
Po Farasmano Iberiją valdė jo sūnus Mitridatas, apytiksliai 58-106 metais. Jo nemini viduramžių gruzinų metraščiai, bet jo vardas yra ant dviejų akmens plokščių - vieną rado Mcchetoje, kitą - Romoje. Mitridatas, gali būti, buvo geruose santykiuose su imperatoriumi Vespasianu, kuris sutvirtino Armazi miestą. Mitridato brolis Amazaspas lydėjo imperatorių Trojaną jo karo žygyje prieš Partą ir numirė Nisibis mieste.
106 metais karaliumi tapo Mitridato sūnus Amazaspas I, kuris karaliavo tik 10 metų.
116 metais Iberijos karaliumi tapo Farasmanas II Šaunusis, Amazaspo sūnus. Žinoma, kad jis buvo geruose santykiuose su imperatoriumi Adrijanu, lankėsi Romoje. Jo žmona buvo Gadana, Armėnijos karaliaus Vologezo duktė. 132 Farasmaną II nunuodijo partiečiai ir tris metus karaliavo jo sūnus Gadamas, kurio vardais, kai kurių istorikų nuomone, yra Radamistus vardo trumpinys.
138 metais Gadamas mirė, ir karaliumi tapo, dar vaikas, jo sūnus farasmanas III. Kai kurių istorikų nuomone, kad Romoje lankėsi jis, o ne jo senelis.
186 Farasmanas III mirė, karaliumi tapo jo sūnus Amazaspas II, kuris atrėmė alanų įsiveržimą ir pats įsiveržė į jų teritorijas. 189 metais įvyko Iberijos kilmingųjų sukilimas, kurį palaikė armėnai ir alanai. Amazaspas II žuvo mūšyje ir trečioji Farnavazidų dinastija pasibaigė.
Karaliumi tapo Amazaspo motinos brolio sūnus Revas iš Aršakidų giminės, 216 metais karaliumi tapo Vače, 234 metais - Bakuras, 265 metais - Mirdat II. Po jo karaliavo Asparuchas I, 284 metais šalį užpuolė Iranas ir Asparuchas I pabėgo į Alaniją. Karaliumi tapo persų kilmės Mirian.

Gruzija
Karalius Mirijanas

III amžiaus Iberijos istorijoje daug neaiškumų ir baltų dėmių. Visi vardai ir datos gana sąlyginiai. Farnavazidų dinastijos pabaiga irgi sunkiai paaiškinama. Žinoma, kad Irano šachas Šapuras I kariavo su Romos imperija, ir keletą kartų romėnus nugalėjo, pavyzdžiui, prie Barbalisse 225 metais. 250 metais į Šapuro nelaisvę pateko net imperetorius Valerijanas. Nėra žinoma kaip šie karai palietė Iberiją. 273 šachas Šapuras mirė, valdyti, vienas po kito, pradėjo jo sūnūs ir anūkai. 276 metais buvo nužudytas manicheizmo pranašas Mani, kuris save vadino Kristaus, Zoroastro ir Budos įpėdiniu.
Tokiais neramiais laikais Iberijos karaliumi tapo Mirijanas, dažnai vadinamas Šapuro I sūnumi. Tai yra gana įtikinama, nes Šapuro sūnūs (nežinoma kiek jų buvo) tuo laiku tapo įvairių valstybių karaliais. Bet dėl neaiškumų metraščių chronologijoje to tiksliau nustatyti neišeina. Valdant karaliui Mirijanui įvyko Gruzijos krikštas.

© 2014 J.D.Endriukaitis