Pirgebuli vienuolynas

Pirgebuli vienuolynas (პირღებულის მონასტერი) - sunkiai pasiekiamas XIII amžiaus vienuolyno kompleksas ant aukšto kalno Chrami upės kairiajame krante, 5 km į pietus nuo Tetrickaro.
Iš Tetrickaro miestelio centro eina kelias į pietus, į Samšvilde. Įdomu, kad seniau kelias buvo išgrįstas akmenimis, dabar užpiltais skalda. Nuo Tetrickaro iki Samšvilde kaimo centro apie 5 km, kelias visą laiką leidžiasi žemyn link Chrami upės kanjono. Pusiaukelėje kelią kerta geležinkelis. Kelio pabaigoje jau matosi Samšvilde kaimas. Kaime reikia eiti pagrindiniu keliu kol jis atsirems į parduotuvę, nuo jos pasukti į dešinę. Už 100 m bus sankryža, kurioje irgi reikia sukti dešinėn. Dar už 300 m pamatysite Čivčava upės kanjoną ir akmeninį tiltą per jį. Už jo kelias eina tiesiai į Samšvilde istorinį-architektūrinį kompleksą.

Už 0,5 km nuo tilto nuo pagrindinio kelio į dešinę atsišakoja keliukas, už 300 m pavirstantis vėžėmis. Šios vėžės už 3,5 km atveda prie Kor-Chrami (Chrami intako) tarpeklio krašto, toliau vėžės-takas serpantinu eina virš tarpeklio, pakyla į kalną ir už 1,4 km atveda prie vienuolyno.

Pirgebuli vienuolynas. Varpinė Pirgebuli vienuolynas. Mažoji cerkvė Pirgebuli vienuolynas
Pirgebuli vienuolynas. Varpinė Pirgebuli vienuolynas. Mažoji cerkvė Pirgebuli vienuolynas
Author:levan japoshvili Author:levan japoshvili Author:levan japoshvili

Vienuolynas pasiekiamas tik iš vienos pusės, visiškai nepasiekiamas nuo Chrami upės.
Pagrindinis vienuolyno pastatas - didelė, vienos navos Šv.Marijos cerkvė. Cerkvės vidus buvo ištapytas, išlikusi tapyba prie altoriaus, ir freskų fragmentai. Iš užrašo liekanų sužinome, kad cerkvė buvo pastatyta XIII amžiuje, valdant karalienei Rusudan (1222-1245). Kitas užrašas skelbia, kad vienuolyną XVII amžiuje atstatė vyskupas Elise Saginašvili. Vienuolynas neveikiantis, kažkiek restauruotas.

Gruzija

Šalia cerkvės yra 2 aukštų varpinė ir gyvenamasis pastatas. Vienuolyną juosia akmeninė tvora. Kalno skardyje, olose yra vienuolių kelės. Aukščiau pagrindinės cerkvės, kalno šlaite, yra nedidelė vienos navos cerkvė.
Vienuolyno apylinkėse auga miškai, iš vienuolyno atsiveria įspūdingi Chrami upės tarpeklio vaizdai.

Pirgebuli vienuolynas. Varpinė Pirgebuli vienuolynas. Chrami upė Pirgebuli vienuolynas. Chrami upė
Pirgebuli vienuolynas Pirgebuli vienuolynas. Chrami upė Pirgebuli vienuolynas. Chrami upė
Author:AKH Author:Sandrik Bocharnikov Author:AKH
© 2015 J.D.Endriukaitis