Samtavro vienuolynas

Samtavro vienuolynas (სამთავროს მონასტერი) - yra prie pagrindinės Mccheta gatvės, 0,5 km į šiaurę nuo Sveticchoveli katedros.
Pagal legendą čia, už miesto sienos, buvo šaltalankio krūmas, po kuriuo gyveno Šv.Nino.

Šaltalankio krūmo vietoje (Makvlovani) pradžioje buvo pastatyta Mažoji Cerkvė, vėliau, po Šv.Nino mirties, šalia pastatyta didelė cerkvė, joje palaidotas Iberijos karalius Miriamas ir jo žmona Nana. Dabar jų kapus galima pamatyti iš karto į kairę nuo cerkvės durų. Pagal legendą, viena iš šios cerkvės pastatymo priežasčių buvo ta, kad Miriamas nedrįso būti palaidotas tokioje šventoje vietoje kaip Sveticchoveli.

Samtavro vienuolynas Samtavro vienuolynas Samtavro vienuolynas
Samtavro vienuolynas Samtavro vienuolynas Samtavro vienuolynas
Author:TOKO Author:heidegreen Author:Sergey Brandys

Gruzijos metraščiai Samtavro mini kaip Aukštutinę cerkvę, priešpastatydami Sveticchoveli cerkvei, kuri vadinama Žemutine cerkve.
Pagal architektūrinę analizę, cerkvė, senesnės vietoje, pastatyta XI amžiaus 30-aisiais. 1283 metais, žemės drebėjimo metu, nugriuvo cerkvės kupolas, kuris atstatytas XIII-XIV amžiuje. XVII ir XIX amžiaus antrojoje pusėje cerkvė kapitaliai suremontuota, 1974 metais restauruota - sutvirtintos sienos, atnaujintas stogas.
Cerkvėje yra Šv.Abo Nekresi, Šv.Šio Mgvimevi palaikai ir akmuo nuo Šv.Nino kapo Bodbe vienuolyne.

Samtavro vienuolynas Samtavro vienuolynas Samtavro vienuolynas
Samtavro vienuolynas Samtavro vienuolynas Samtavro vienuolynas
Author:Sergey Brandys Author:Sergey Brandys Author:Вадим Туркин

Vienuolyno teritorijos rytuose stovi nedidelė cerkvė, pagal legendą, pastatyta šaltalankio krūmo, po kuriuo gyveno Šv.Nino, vietoje. Manoma, kad cerkvė pastatyta IV amžiuje, daugybę kartų remontuota. Užrašas prie durų skelbia, kad cerkvė suremontuota 1879 metais. 1981 metais restauruoti pažeisti cerkvės pamatai, sienos, kupolas, naujai perdengtas stogas.
Į šiaurės rytus nuo pagrindinės cerkvės stovi didelė, XV-XVI amžiuje pastatyta, trijų aukštų varpinė.

Gruzija

XVIII amžiuje pastatyta, vienuolyną supanti siena, originali išliko tik pietvakarių kampe, čia stovi cilindro formos bokštas. Taip pat išliko XIX amžiaus sienos liekanos. 1974-1975 metais siena restauruota.
Bokštas garsus tuo, kad jame gyveno gruzinų vienuolis Gabrielius. Jis mirė 1995 metais ir buvo čia palaidotas. Jo kapas iš karto tapo maldininkų lankoma vieta; 2014 metais nustatė, kad jo palaikai neyra, palaikus iškasė ir, dalyvaujant didžiulei miniai, perkėlė į Sveticchoveli.

Samtavro vienuolynas Samtavro vienuolynas Samtavro vienuolynas
Samtavro vienuolynas Samtavro vienuolynas Samtavro vienuolynas
Author:toreli Author:Sergey Brandys Author:Sergey Brandys
© 2016 J.D.Endriukaitis