Calendžicha soboras. Samegrelo

Calendžicha soboras (წალენჯიხის ტაძარი) - X amžiaus katedra ant kalvos Calendžicha miesto pakraštyje.
Soboras pastatytas X amžiuje. Kunigaikščių Dadiani dinastija (1180-1691) šalia pasistatė rūmus, sobore laidojo gimines.
Soboras buvo įprasto tiems laikams kryžiaus-kupolo tipo, jį pastatė ant aukštos kalvos, aptvėrė siena, šalai pastatė rūmus. Samegrelo valdovas kunigaikštis Vamek Dadiani (1384-1396) iš Konstatinopolio pakvietė dailininką Manuel Eugenicos kuris nutapė paleologinio stiliaus freskas. Šios freskos yra vienintelis atvejis, kada galima tiksliai nustatyti jų nutapymo datą ir autorių. Tuo metu dalis supančios soborą galerijos perstatyta į laidojimo kriptą.

XVIII amžiuje ir vėliau dar buvo nutapyta kažkiek freskų, tarp jų Levan II (1591—1611) portretas ant pietinės sienos.
Sobore palaidoti Samegrelo valdovas Levan II Dadiani ir jo žmona Nestan Darejani. Sovietų valdymo laikotarpiu soboras buvo uždarytas, 1988 metas pašventintas vėl.

Calendžicha soboras Calendžicha soboras Calendžicha soboras
Calendžicha soboras Calendžicha soboras Calendžicha soboras
Author:levan japoshvili Author:levan japoshvili Author:levan japoshvili

Iki šių laikų išliko soboras, varpinė, akmeninė tvora ir rūmų griuvėsiai. Soboras įprastinės kryžiaus-kupolo architektūros, jį iš trijų pusių (išskyrus rytinę) juosia galerija. Išpuošimų beveik nėra, viskas gana kuklu. Viduje - žymiosios freskos. Ant dviejų atraminių soboro kolonų yra dideli užrašai graikų ir gruzinų (asomtavruli raidynu) kalbomis.
Varpinė gana paprastos konstrukcijos, jokių architektūros imantrybių nėra.

Gruzija

Iš rūmų beliko tik pirmojo jų aukšto, pastatyto iš akmenų, likučiai. Ant sienų tinko beveik neišliko, architektūriniai sprendimai neįžvelgiami. Šiuose rūmuose kunigaikščiai Dadiani gyveno XII-XVII amžiuose.
Nuo soboro kalvos geru oru atsiveria gražūs vaizdai į kalnus.

Calendžicha soboras Calendžicha soboras Calendžicha soboras
Calendžicha soboras Calendžicha soboras Calendžicha soboras
Author:Levan_Lukava Author:levan japoshvili Author:levan japoshvili

Iš Calendžicha miesto soboro beveik nesimato, tai truputį apsunkina jo suradimą. Jei važiuosite nuo Zugdidi pusės į miestą pateksite iš vakarų pusės. Kelias eina per miestą, kerta upę ir atsiremia į futbolo aikštę. Čia reikia pasukti dešinėn. Už maždaug 1 km kelias išsišakoja - geriausiai važiuoti kairiuoju ir sankryžoje pasukti į dešinę - iki soboro kalvos apie 100 m.

© 2014 J.D.Endriukaitis