Cageri municipalitetas. Lečchumi

Cageri municipaliteto žemėlapis

Cageri municipalitetas (ცაგერის მუნიციპალიტეტი) beveik sutampa su istorinės Gruzijos srities Lečchumi ribomis. Municipaliteto plotas 756 km², gyventojų skaičius - 16 515, iš jų gruzinų 99,5%, rusų 0,2%, azerų 0,1%, abchazų 0,1%. Administracinis centras - Cageri miestelis.
Lečchumi - gražus kalnuotas rajonas, per jį teka didelės Rioni ir Cchenisckali upės, jame kiek vėsiau kaip Imeretijoje ir kiek šilčiau kaip Svanetijoje. Rajonas artimas Gruzijos, kaip kalnų, vyno ir pilių šalies, įvaizdžiui - čia tai yra. Čia niekada nebuvo pramonės įmonių ir gamtos nespėjo sugadinti.
Municipalitete yra keliolika cerkvių ir pilių. Lečchumi tvirtovės nėra didelės, ir įprastai, išsilaikiusios blogai. Lečchumi cerkvių architektūra skiriasi nuo Gruzijos cerkvių, net nuo kaimyninių svanų ir račų. Lečchumiečiai net išvaizda skiriasi nuo savo kaimynų.
Rajone gamina geras, retas ir įdomias vyno rūšis.

Senovėje šios žemės vadinosi Takveri. XV amžiuje Takveri buvo Imereti karalystės dalis, vėliau kunigaikščiai Čikovani sukūrė dalinai nepriklausomą Lečchumi kunigaikštystę. Cageri mieste buvo vyskupijos centras, kuriai priklausė ir visa Svanetija.
Kelių municipalitete nėra labai daug. Jų kokybė gana skirtinga. Šviežiai asfaltuotas, sutvarkytas kelias Ckaltubo-Cageri-Lentechi. Kelias į Amblorauri per Orbeli perėją labai gražus, asfaltuotas, bet jo kokybė nėra geriausia. Kelias iš Alpana į Kutaisį - labai duobėtas, buvęs asfaltuotas kelias. Kiti keliai - įvairaus pravažiuojamumo, vietinės reikšmės gruntiniai keliai.
Lečchumi garsus trijomis vyno rūšimis: elitiniu Usachelouri ir pusiau saldžiais Odžaleši ir Tviši vynais. Parduotuvėse jų nėra, ir tik kaimuose, ilgokai paieškojus, ir jeigu pasiseks, jų galima įsigyti. Usachelouri litras kainuoja nuo 25 GEL (Tbilisyje 100-150 GEL), juo čia nelabai vaišina. Pats masiškiausias Lečchumi vynas - Colikauri.

Lankytinos vietos

Chamli kalnas iš Rioni slėnio Vaizdas nuo Chamli kalno Vaizdas nuo Chamli kalno
Chamli kalnas iš Rioni slėnio Vaizdas nuo Chamli kalno Vaizdas nuo Chamli kalno
Author:GABUNIA GRIGOL Author:nikusha Author:nikaloz nemsitsveridze

Cageri (ცაგერი) miestelis, Cchenisckali upės dešiniajame krante - municipaliteto ir vyskupijos administracinis centras. Netoli Cageri yra Muri tvirtovė ir Geso vienuolynas. Plačiau Cageri
Alpana (ალპანა) - nedidelis kaimas dešiniajame Rioni upės krante, 560 m aukštyje, 23 km į pietryčius nuo Cageri. 249 gyventojai. Pro kaimą eina senasis, duobėtas kelias į Kutaisį.

Gruzija

Aschi plokštikalnė - Iš Machura, Isunderi ir Okureši kaimų vakaruose matoma stati kalnų siena. Virš jos - negyvenama Aschi plokštikalnė, įdomi savo kanjonais. Į plato pakilti galima iš Martvili municipaliteto pusės, arba iš Lečchumi kaimo Machura. Vietiniai pataria pasinaudoti šiuo variantu.
Gveso vienuolynas kartais vadinamas Gveso pilimi (Gvesos-ciche) arba Gveso kompleksu. Neveikiantis, ąžuolais apaugęs vienuolynas yra ant kalno virš Cageri miesto. Šalia jo yra radiobokštas.
Iš vienuolyno išliko išorinė siena, vienas, pusiau sugriuvęs bokštas ir stipriai apgriuvusi cerkvė. Cerkvė kaip ir veikianti, prie jos suręstas namelis, kuriame laikomos ikonos ir kiti daiktai. Vietiniai gyventojai čia rengia piknikus. Nuo vienuolyno matosi visas Cageri, Cchenisckali upės slėnis ir Aschi plokštikalnės pakraštys, ledynai kalnuose. Vaizdai puikūs.Chvamli, Chomli (ხვამლი, ხომლი) - kalkakmenio kalnas tarp Cchenisckali ir Rioni upių slėnių, 2002 m virš jūros lygio, 18 km į pietus nuo Cageri. Kalnas kyla 300 m iš šiaurės į pietus, gerai matomas iš abiejų upių slėnių. Vakarinis, pietinis ir rytinis kalno šlaitai yra statūs, šiaurinis - nuožulnus. Kalno šlaituose yra keliolika karstinių olų -įdomiausios Tekenteri ir Boga. Kalno šlaitai apaugę mišriu mišku, prie viršūnės - alpinės pievos. Nuo kalno viršūnės atsiveria nuostabūs vaizdai į Rioni, Cchenisckali ir Ladžanuri upės slėniai. Ant kalno buvo XII amžiaus koplyčia, yra viduramžių pilaitės griuvėsiai. Į kalną galima pakilti jo šiauriniu šlaitu, patogiausia iš Okureši kaimo (apie 7 km iki viršūnės).
Pagal graikų legendas ant kalno šlaito Dzeusas prikalė Prometėją, kur jį išlaisvino Heraklis.
Isunderi (ისუნდერი) - kaimas Cchenisckali upės slėnio dešiniajame šlaite, 690 m aukštyje, 20 km į pietvakarius nuo Cageri. 189 gyventojai. Nuo kelio jo nesimato, reikia pakilti keletą kilometrų gruntiniu keliu šlaitu į viršų. Kaime yra lečchumi stiliaus cerkvė. Žemiau kaimo, beveik prie pagrindinio kelio yra Isunderi tvirtovė. Išliko tik vienas bokštas, viskas labai apaugę krūmais, prieiti prie bokšto sunkoka. Maždaug už 1 km į šiaurę yra nedidelė pilaitė, neblogai matoma nuo pagrindinio kelio.
Isunderi gamina Usachelouri vyną, bet rasti parduodamo labai sunku.

Isunderi tvirtovė Isunderi tvirtovė Muri tvirtovė
Isunderi tvirtovė Isunderi tvirtovė Muri tvirtovė
Author:G.N. Author:G.N. Author:G.N.

Machura (მახურა) - kaimas Cchenisckali upės slėnio dešiniajame šlaite (Aschi masyvo pietrytiniame šlaite), 700 m aukštyje, 21 km į pietvakarius nuo Cageri. 109 gyventojai. Nuo kelio jo nesimato, reikia pakilti keletą kilometrų gruntiniu keliu šlaitu į viršų. Kaime, ant senos cerkvės pamatų, pastatyta nauja cerkvė. Iš kaimo kyla trumpiausias ir patogiausias takas į Ašchi plokštikalnę.
Muri tvirtovė - praktiškai tai ne tvirtovė, o trys atskirai stovintys bokštai, kiekvienas turintis savo pavadinimą. Nuo kelio Cageri-Ambrolauri serpantino yra takas į rytinį bokštą, tarp krūmų yra takai į centrinį ir vakarinį bokštus. Juos rasti sunkoka, geriau pasiklausti vietinių.
Muri tvirtovė dengė įėjimą į tarpeklį, vedantį į Žemutinę Svanetiją. Pasakojama, kad turkai atėjo iki Cageri, bet Muri tvirtovės užimti nesugebėjo, ir pakilti toliau, į viršų Cchenisckali upe negalėjo. Turkai nusprendė apgulti tvirtovę, ir kai joje maisto beveik nebeliko, viena senolė pasiūlė gudrų priešo suklaidinimo būdą. Tvirtovės gynėjai iš viršaus primėtė akmenų į Cchenisckali upę, ir upė pasroviui nuseko. Pati senolė nusileido nuo tvirtovės, ir kai turkai ją sugavo ir paklausė kodėl upė nuseko, ji atsakė - miltai surūgo, išmetinėjam. Turkai patikėjo, kad tvirtovėje maisto pakankamai, ir pasitraukė.
Okureši (ოყურეში) - kaimas Cchenisckali upės slėnio dešiniajame šlaite (Chvamli masyvo šiaurės vakariniame šlaite), 500 m aukštyje, 18 km į pietvakarius nuo Cageri. 633 gyventojai. Nuo kelio jo nesimato, reikia pakilti keletą kilometrų gruntiniu keliu šlaitu į viršų. Kaime augina retas Usachopeli rūšies vynuoges iš kurių gamina Usachopeli vyną. Vynuogynai nedideli, iš jų vynuogių surenkama tik apie 3 tonas; jų užtenka pagaminti apie 1000 butelių vyno. Todėl šis vynas brangus ir Gruzijoje jo rasti sunku. Jeigu atsidursite Okureši, jeigu labai pasiseks, turite nedidelę galimybę jo paragauti
Orbeli (ორბელი) - kaimas Ladžanuri upės slėnyje, į šiaurę nuo Ladžanuri tvenkinio, 600 m aukštyje, 14 km į rytus nuo Cageri, prie kelio Cageri-Ambrolauri. 1044 gyventojai.
Prie kaimo kelias serpantinais kyla į Orbeli perėją, nuo kurios taip pat serpantinais leidžiasi į Cageri. Kelias labai vaizdingas, bet nėra pačios geriausios kokybės. Prie perėjos yra dvi tvirtovės. Praktiškai išliko tik labai apgriuvę bokštai.
Prie kaimo yra Odžaleši rūšies vynuogynai, didžiausi Rača-Lečchumi. Iš šių vynuogių gamina Odžaleši vyną. Iš kaimo pėsčiomis, kylant, iš pradžių gruntiniu keliu, toliau takais, palei Ladžanauri upę, per keletą perėjų, galima nueiti į Žemutinę Svanetiją. Tai gražus, įdomus, "laukinis" trekingo maršrutas.
Ročcho krioklys - aukštas ir vaizdingas krioklys ant Ročcho upės, prie kelio į Isunderi. Krioklys pasiekiamas keliu Cageri-Ckaltubo, 0,5 km žemiau Okureši tilto per Cchenisckali upę yra posūkis į Isunderi. Yra rodyklė "Ročcho krioklys 800 m". Kelias į Isunderi gana prastos kokybės, krioklį galima pasiekti pėsčiomis arba padidinto pravažiuojamumo transportu.

Tvirtovė prie Orbeli perėjos Tvirtovė prie Orbeli perėjos Ročcho krioklys
Tvirtovė prie Orbeli perėjos Tvirtovė prie Orbeli perėjos Ročcho krioklys
Author:nikaloz nemsitsveridze Author:nikaloz nemsitsveridze Author:J.D.Endriukaitis

Tviši (ტვიში) - kaimas dešiniajame Rioni upės krante, aukštai virš upės, 400 m aukštyje, prie kelio į Kutaisį, 33 km į pietus nuo Cageri. 342 gyventojai.
Iš kaime auginamų Colikauri rūšies vynuogių gaminamas garsus pusiau saldus Tviši vynas.

© 2014-18 J.D.Endriukaitis