Amilachvari tvirtovė

Amilachvari tvirtovė-rūmai (ამილახვართა ციხე–დარბაზები) yra Kvemo Čala kaimo pietinėje dalyje, nesunkiai pasiekiama nuo autostrados Tbilisi-Kutaisi. Netoliese yra Pietų Osetija, todėl policija gali paklausti apie jūsų kelionės tikslą, bet įprastai apžiūrėti tvirtovę netrukdo. Turistai tvirtovėje lankosi retai.
Tvirtovė pastatyta XVII amžiaus pabaigoje, į ją kunigaikščiai Amilachvari perkėlė savo rezidenciją iš Schvilo tvirtovės. XVIII amžiuje tvirtovė buvo naudojama gintis nuo Dagestano kalniečių ir persų antpuolių.

Amilachvari tvirtovė Amilachvari tvirtovė Amilachvari tvirtovė
Amilachvari tvirtovė Amilachvari tvirtovė Amilachvari tvirtovė
Author:Lasha_Gabelia Author:iraklykhor Author:iraklykhor

Amilachvari komplekso pastatai daugiausia pastatyti iš akmens blokų, vietomis, ypač pastatų interjeruose, panaudotos plytos arba tašyti akmenys (cerkvė, varpinė ir kt.).
Tvirtovė keletą kartų perstatyta pagal skirtingus poreikius. Dabar tvirtovės teritorijoje yra kampiniai cilindro formos bokštai, cerkvė ir didelis kvadratinis bokštas keistai pristatytas prie cerkvės. Teritorijoje yra ūkinių pastatų griuvėsiai. Aplink tvirtovę vėlesniais laikais pristatyta nemažai pašiūrių ir ambarų. Gruzijoje tik nedaugelyje vietų kuriose išliko seni ūkiniai pastatai. Nors viskas čia apleista.

Tvirtovės kiemą supa aukšta siena (33,2x73,6 m). Siena dalina kiemą į dvi nelygias dalis. Rytinė yra didesnė, čia priešų antpuolių metu slėpdavosi apylinkių gyventojai. Vakarinėje dalyje yra rūmų griuvėsiai. Kompleksas buvo statomas trims etapais: pirma, XVII amžiaus 70-80 metais, pastatyta cerkvė, vėliau vakarinėje jos pusėje pristatytas kvadratinis bokštas, dar vėliau buvo pastatytos tvirtovės sienos ir bokštai.

Amilachvari tvirtovė Amilachvari tvirtovė Amilachvari tvirtovė
Amilachvari tvirtovė Amilachvari tvirtovė Džvarpatiosani cerkvė
Author:Suliko Budagashvili Author:Suliko Budagashvili Author:Suliko Budagashvili

Džvarpatiosani cerkvė (13,6x7,5 m) pastatyta 1670-80 metais Papua Karumidze, apie tai byloja užrašas ant rytinės cerkvės sienos. Cerkvės viduje išliko XVII amžiaus freskos, ant sienų išliko puošybos fragmentai.
Kvadratinis bokštas (6,1x7,8 m) pastatytas iš akmenų. Pradžioje (XVII amžiuje) buvo trijų aukštų varpinė. Pirmame aukšte - trys pusės atviros, ketvirtojoje pusėje - durys į cerkvę. Antrasis aukštas - sargybinių būstinė, trečiajame - kabėjo varpai.

Gruzija

XVIII amžiuje varpinė perstatyta į gynybinį bokštą. Trečias aukštas tapo gyvenamuoju-gynybiniu, ketvirtasis - gynybiniu; bokšto sienose buvo šaudymo angos. Laiptais galima pakilti iki trečiojo aukšto kuriame yra balkonas.
Kiti du tvirtovės bokštai yra apvalūs, trijų aukštų. Tvirtovės vakarinėje dalyje yra buvusių pilies-rūmų griuvėsiai.

Amilachvari tvirtovė Amilachvari tvirtovė Amilachvari tvirtovė
Kvemo Čala Amirindo Amilachvari pilies bokštas Amirindo Amilachvari pilies bokštas
Author:Suliko Budagashvili Author:Suliko Budagashvili Author:Suliko Budagashvili

Į pietryčius nuo tvirtovės stovėjo Amirindo Amilachvari pilis pastatyta XVIII amžiaus viduryje. Iš jos išliko tik griuvėsiai ir neblogai išsilaikęs penkių aukštų apvalus bokštas.
Į šiaurės vakarus nuo tvirtovės stovėjo dar viena pilis. Iš jos išliko tik apvalus keturių aukštų bokštas dabar prijungtas prie ligoninės pastato.
XVII amžiaus persiško stiliaus Andukafari Amilachvari pirtis yra 100 m į šiaurės rytus nuo tvirtovės, prie Rustaveli gatvės. Pirtis dabar yra pusiau po žeme.

© 2016 J.D.Endriukaitis