Pitareti vienuolynas

Pitareti vienuolynas (ფიტარეთის მონასტერი) - sunkokai pasiekiamas vienuolynas kalnuose, netoli Chrami upės, 14 km į pietvakarius nuo Tetrickaro, apie 100 km nuo Tbilisio.
Iš Tetrickaro reikia važiuoti į vakarus keliu į Calką. Už 9,4 km, pervažiavus tiltą per Aslanki už 0,1 km pasukti į kairę (į pietus) į kelią vedantį į Čivčavi kaimą. Pervažiavus kaimą gruntinis kelias eina upelio slėniu, po to pakyla į kalną ir nusileidžia prie netoli kelio stovinčios nedidelės apgriuvusios cerkvės. Iki jos nuo posūkio iš pagrindinio kelio 6,3 km. Nuo cerkvės kelias dar 7,3 km pastoviai kyla iki vienuolyno.

Už vienuolyno kelias leidžiasi į nedidelio Chrami intako tarpeklį, eina upelio slėniu kol atsiremia ant uolos virš Chrami upės stovinčią labai vaizdingą Chuluti pilį. Nuo vienuolyno iki pilies 3,7 km.

Pitareti vienuolynas Pitareti vienuolynas Pitareti vienuolynas
Pitareti vienuolynas Pitareti vienuolynas Pitareti vienuolynas
Author:VadimZD Author:VadimZD Author:Sandrik Bocharnikov

Pitareti vienuolynas, Gruzijos architektūros paminklas, pastatytas 1213-1222 metais valdant karaliui Giorgi Laša. Vienuolyno kompleksą sudaro Šv.Marijos cerkvė, koplyčia, akmeninė tvora, laidojimo kripta, ūkiniai pastatai ir kiti mažiau ar daugiau apgriuvę pastatai. Vienuolyną supa dvi sienos - sena ir naujesnė. Sena pastatyta XII-XIII amžiuje, naujesnė - XVII-XVIII amžiuje. Dėl kalnuoto landšafto vienuolyno pastatai išsidėstę skirtingame aukštyje.

Gruzija

Užrašas virš vartų skelbia, kad vienuolyną XVI amžiuje suremontavo kunigaikštis Amiredžebi Kadžipaidze, kunigaikščių Baratašvili protėvis. Vėliau vienuolynas priklausė kunigaikščiams Baratašvili, vienuolyno kriptoje palaidoti kai kurie šios giminės atstovai.

Pitareti vienuolynas Pitareti vienuolynas Pitareti vienuolynas
Pitareti vienuolynas Pitareti vienuolynas Pitareti vienuolynas
Author:Ivane Goliadze Author:Ivane Goliadze Author:di_onise

XVI amžiuje Pitareti priklausė kunigaikščiui Giorgi Baratašvili, nuo 1536 metų - kunigaikščiams Orbeli Baratašvili.
XVII-XVIII amžiuje vienuolynas buvo vienas iš Gruzijos kultūros centrų, 1696-1730 metais čia gyveno ir dirbo Jobas Pitareli, jo kūryba neišlikusi, taip pat Sulchan-Saba Orbeliani, Antonas I, Joanas Batonišvili. Vienuolyne XVII amžiuje buvo didelė biblioteka.
XVII-XVIII amžiuje Sabaratiano sritį dažnai puldinėjo priešai, vienuolynas atliko gynybines funkcijas. Tuo metu buvo pastatyta akmeninė siena ir pilis. Vachušti Bagrationi rašė, kad XVIII amžiaus viduryje vienuolynas dar veikė, vėliau po dažnų avarų įsiveržimų buvo visiškai apleistas.

Pitareti vienuolynas Pitareti vienuolynas Pitareti vienuolynas
Pitareti vienuolynas Pitareti vienuolynas Pitareti vienuolynas
Author:David Galegashvili Author:David Galegashvili Author:David Galegashvili

Vienuolyno cerkvė gausiai dekoruota nuostabiais raižiniais. Cerkvės kupole yra 12 langų, aplink juos ornamentiniai raižiniai. Langai cerkvės fasade yra 7 skirtingų formų taip pat papuošti raižiniais.
Bažnyčios raižiniai labai įspūdingi, juose stilizuoti gyvūnų motyvai, žmonių figūros, augaliniai ornamentai. Įspūdį padidina meistrų panaudoti skirtingos spalvos ir struktūros akmenys.
Per savo gyvavimo laikotarpį vienuolynas buvo ne kartą pažeistas. Vienuolynas restauruotas 1995-2007 metais panaudojant UNESCO skirtas lėšas. Vienuolynas veikiantis. Netoliese, Pitareti kaimelyje, gyvena vienuoliai. Jie turi fermą ir verčiasi žemės ūkiu.
© 2015 J.D.Endriukaitis