Tianeti municipalitetas

Tianeti municipaliteto žemėlapis

Tianeti municipalitetas (თიანეთის მუნიციპალიტეტი) užmirštas ir apleistas yra Iori upės baseine, toli nuo pagrindinių kelių. Municipaliteto plotas - 906,3 km². 2006 metais rajone gyveno 13 400 žmonių, 98.1% gruzinų.
Municipalitetas tęsiasi iš šiaurės į pietus, jo viduryje yra Iori upės slėnis. Municipaliteto šiaurėje - Kartli kalnagūbris, jo pietiniuose šlaituose prasideda Iori upė. Kalnagūbris driekiasi iš rytų į vakarus, prie Čičo perėjos (2802 m) pasuka į pietus ir, dešiniaja Iori upės slėnio puse, palaipsniui žemėdamas, tęsiaisi iki pietinės rajono ribos. Aukščiausios viršūnės - Čičosmta (3084 m), Sasvavetavi (2780 m), Elias (2265 m), Čarklistavi (2767 m), Šašuri (2112 m), Cheoba (1492 m) ir kitos. Pagrindinė perėja jungianti Iori ir Aragvi upių slėnius - Putkaruli perėja (2300 m).
Kacheti kalnagūbris, palaipsniui žemėdamas, t3siaisi iš šiaurės į pietus, rytuose skiria Tianeti ir Achmeta municipalitetus. Aukščiausios viršūnės - Garedža (2496 m), Mukcati (2042 m), Lagismta (2595 m), Šachvetila (1325 m) ir kitos.

Municipaliteto žemesnėse vietos klimatas saikingai drėgnas su švelniomis žiemomis ir šiltomis vasaromis. 1000-1100 m virš jūros lygio - saikingai drėgnas klimatas su šaltomis žiemomis ir vėsiomis vasaromis. Vidutinė sausio mėnesio temperatūra nuo -4,1° C žemumose iki -4,7° C 1000-1100 m aukštyje, vasaros, atitinkamai - nuo 18,3° C iki 18,5° C. Vidutinis metinis kritulių kiekis nuo 790 mm iki 880 mm.
Municipalitetą sąlyginai galima padalinti į tris dalis. Tianeti miestas ir jo apylinkės - gana tankiai užstatytos, yra keliai. Pietinė rajono dalis - įdomus, iš visų pusių apsuptas kalnų, gražus Erco slėnis. Iš Erco, Iori upės slėniu, eina kelias į Kachetiją - pakeliui yra Bočorma tvirtovė ir cerkvė. Į šiaurę nuo Tianeti - miškingas ir kalnuotas Iori upės slėnis. Už 10-15 km nuo miesto prasideda istorinė Gruzijos sritis - Pšavi. Pakilus Iori slėniu iki upės ir jos intakų ištakų, per Kartli kalnagūbrio perėjas galima patekti į Pšavi Aragvi upės slėnį, pagrindinę Pšavi srities dalį.
Iš Tianeti miesto eina 4 pagrindiniai keliai: kelias į šiaurę, į Pšavi; kelias į vakarus, į Žinvali (kelio kokybė gana prasta); žvyrkelis į rytus, į Kachetiją (kelio apylinkės labai gražios); kelias į pietus, į Tbilisį, vietomis asfaltuotas. Kelias eina Erco slėniu, po to - serpantinu per kalnagūbrį, už jo nusileidžia į Tbilisį.
Istoriškai rajonas priklausė Kachetijos karalystei, netgi buvo jo centru - vakarinė Kachetijos siena ėjo Aragvi upe.

Achalsopeli tvirtovės griuvėsiai Arčili vienuolynas Arčili vienuolynas
Achalsopeli tvirtovės griuvėsiai Arčili vienuolynas Arčili vienuolynas
Author:jimshitashvili Author:Mtiuli777 Author:giorgi-simxeveli

Tianeti (თიანეთი) - miestas prie Iori upės, municipaliteto administracinis centras. Prie miesto, Bododži, iki XI amžiaus buvo Kachetijos karalių rezidencija. Plačiau Tianeti miestas
Achalsopeli (ახალსოფელი) - kaimas Sagami upės dešiniajame krante, 1160 m aukštyje, 4 km į šiaurės rytus nuo Tianeti. 2002 metais kaime gyveno 312 žmonių. Prie kaimo yra viduramžių tvirtovės griuvėsiai.
Arčili vienuolynas (არჩილის მონასტერი) - yra 2 km į pietvakarius nuo Nadokra kaimo, ant kalno vadinamo Sioni.
Nadokra (anksčiau Bikorta) - kaimas Erco slėnio vakaruose, 1070 m aukštyje, 16 km į pietvakarius nuo Tianeti. 2002 metais kaime gyveno 238 žmonės.
Archili vienuolyno kompleksą sudaro 5 aukštų bokštas, prie jo šliejasi dvi cerkvės, taip pat vyno rūsys, namai ir sienos likučiai. VIII amžiaus cerkvėje, manoma, yra Kartli kunigaikščio Arčilo Stefanozo sūnaus (719-745) kapas. Vėliau šalia buvo pristatyta kita cerkvė ir XVII-XVIII amžiuose - bokštas, vyno rūsys ir siena.

Gruzija

Artani (არტანი) - pirmieji pšavų kaimai Iori slėnyje nuo Tianeti miesto pusės. Toliau į šiaurę kaimai labai maži, arba jų išviso nėra.
Kvemo Artani (ქვემო არტანი) - kaimas dešiniajame Iori upės krante, 1170 m aukštyje, 12 km į šiaurę nuo Tineti. 2002 metais kaime gyveno 64 žmonės.
Zemo Artani (ზემო არტანი) - kaimas dešiniajame Iori upės krante, 1180 m aukštyje, 1 km į šiaurę nuo Kvemo Artani. 2002 metais kaime gyveno 49 žmonės.

Iori upė prie Artani Iori upės aukštupys Griuvėsiai ant kalno prie Dzebniaurebi
Iori upė prie Artani Iori upės aukštupys Griuvėsiai ant kalno prie Dzebniaurebi
Author:lesis_Tramp Author:shtscompany Author:shtscompany

Bočorma (ბოჭორმა) - atkampi rajono vieta, lengviau pasiekiama iš pietų, Udžarma pusės. Čia aukštai ant kalno stovi Bočorma tvirtovė. Čia anksčiau buvo miestas, jo teritorijoje stovi, nors ir apgriuvusi, bet labai įdomi Bočorma cekvė.
Duluzaurebi (დულუზაურები) - kaimas kairiajame Iori upės krante, 1180 m aukštyje, 6 km į šiaurę nuo Tianeti. 2002 metais kaime gyveno 101 žmogus.
Prie kaimo, ant uolėto kalno šlaito, stovi nedidelė (9,3x5,1 m), vienos navos viduramžių Kviria cerkvė pastatyta iš skirtingo dydžio ir formos pemzos akmenų. Apie 40 m į pietus nuo cerkvės stovi vėlyvųjų viduramžių stačiakampis bokštas (7,9x7,9 m) pastatytas iš akmenų ir tašytų akmenų. Bokštas apgriuvęs, išliko tik trys aukštai.
Netoli cerkvės yra cerkvės bokštų, pastatytų iš uolų gabalų griuvėsiai, išliko tik viena 8 m aukščio siena. Iš vingiuotos sienos, supusios apie 0,7-0,8 ha plotą, pastatytos iš tašytų akmenų, išliko tik fragmentai.
Kudro (ყუდრო) (anksčiau Mkervliani) - kaimas pietiniame municipaliteto pakraštyje, pietvakariniame Gombori kalnagūbrio šlaite, 980 m aukštyje, kairiajame Iori upės krante, prie kelio Sioni-Telavi, 22 km į pietus nuo Tianeti. 2002 metais kaime gyveno 119 žmonių. Keletas km nuo kaimo, pietvakariuose, ant kalno, yra bokštas.
Mamadaanebi (მამადაანები) - kaimas dešiniajame Iori upės krante, 1160 m aukštyje, 5 km į šiaurę nuo Tianeti. 2002 metais kaime gyveno 87 žmonės.
Kaime ir jo apylinkėse yra 5 viduramžiais (nuo XIII amžiaus) pastatytų cerkvių griuvėsiai.
Molamuri griuvėsiai (მოლამური) - VIII amžiaus kulto ir pasaulietinių pastatų griuvėsiai, miškingo kairiojo Iori intako slėnyje, 1 km į šiaurę nuo Kvernaula kaimo, 9 km į šiaurę nuo Tianeti.

Sioni vandens saugykla Sakdrioni cerkvė Sakdrioni cerkvė
Sioni vandens saugykla Sakdrioni cerkvė Sakdrioni cerkvė
Author:Archil Kikvadze Author:Lasha_Gabelia Author:david kvetenadze

Sioni (სიონი) - miestelis Iori upės slėnyje, ant Sioni vandens saugyklos kranto, 1000 m aukštyje, 14 km į pietus nuo Tianeti. 2002 metais miestelyje gyveno 400 gyventojų.
Prieš pastatant užtvanką ant Iori upės, prie miestelio stovėjo I tūkstantmečio antrosios pusės Sioni bazilika ir dar keletas viduramžių paminklų. Daugumą jų apsėmė Sioni vandens saugykla, Sioni katedra buvo išardyta ir perkelta į Tbilisio Etnografijos muziejų.
Sakdrioni (საყდრიონი) (anksčiau Merekani) - kaimas Erco slėnyje, 1060 m aukštyje, 15 km į pietus nuo Tianeti. 2002 metais kaime gyveno 563 žmonės.
Kaime yra neblogai išsilaikęs Gruzijos architektūros paminklas - viduramžių vienos navos cerkvė. Prie cerkvės vakarinės pusės vėliau pastatyta varpinė. Cerkvė pastatyta iš tašytų akmenų, smiltainio ir kalkakmenio blokelių.
Zaridzeebi (ზარიძეები) (anksčiau Čitaurtkari) - kaimas rytiniame Kartli kalnagūbrio šlaite, 1300 m aukštyje, prie Verchveli upės ir kelio Tianeti-Žinvali, 7 km į šiaurės vakarus nuo Tianeti. 2002 metais kaime gyveno 439 žmonės.
Kaime yra atstatyta, XVIII amžiaus, graži Šv.Giorgi cerkvė.
Žaleti (ჟალეთი) - ankstyvųjų viduramžių Gruzijos politinis, kultūrinis ir religinis centras yra prie Sioni miestelio, beveik visas apsemtas Sioni vandens saugyklos. Yra išlikusi IX-X amžiaus Žaleti cerkvė, 1961-1962 metais restauruota, taip pat bokštų, pastatų, tvoros griuvėsiai.
Žebota (ჟებოტა) (anksčiau Maturiantkari) - kaimas kairiajame Iori upės krante, 1160 m aukštyje, praktiškai Tianeti miesto dalis. 2002 metais kaime gyveno 711 žmonių.
Ant kalvos, kaimo į šiaurę nuo kaimo, buvusios senovinės Ikinči gyvenvietės vietoje yra apgriuvusi didelė viduramžių cerkvė. Joje yra išlikę freskų ir užrašų fragmentai. Netoli cerkvės yra dviejų aukštų varpinė.
Kaimo šiauriniame pakraštyje yra žemutinės Žebota cerkvės griuvėsiai.

Iori upė prie Sioni Zaridzeebi cerkvė Žebota aukštutinė cerkvė
Iori upė prie Sioni Zaridzeebi cerkvė Žebota aukštutinė cerkvė
Author:lukatar Author:Lasha_Gabelia Author:Lasha_Gabelia
© 2015 J.D.Endriukaitis