Kveši tvirtovė

Kveši (ქვეში) - kaimas kairiajame Mašavera (Chrami dešiniojo intako) upės kairiajame krante, 580 m aukštyje, prie kelio Marneuli-Bolnisi-Dmanisi, 8 km į vakarus nuo Bolnisi. Kaime prasideda kelias į Tandzia kaimą. 2002 metais kaime gyveno 440 žmonių.
Prie Kveši kaimo yra graži uolėta kalva, ant kurios stovi cerkvė ir neblogai išsilaikiusi tvirtovė.

Kveši tvirtovė Kveši tvirtovė Kveši tvirtovė
Kveši tvirtovė Kveši tvirtovė Kveši tvirtovė
Author:Ivane Goliadze Author:Roma Tskhelishvili Author:iraklykhor

Kveši tvirtovė (ქვეშის ციხე) stovi ant aukštos uolėtos kalvos pietvakarinėje kaimo dalyje, daugelyje tvirtovės pusių - aukšti uolėti skardžiai.
Manoma, kad tvirtovė pastatyta VII amžiuje. XI amžiuje ji minima "Armėnijos geografijoje". XII amžiuje tvirtovę buvo užėmęs prieš karalienę Tamarą sukilęs pirmasis jos vyras Georgijus.
Nuo XII amžiaus pabaigos tvirtovę valdė kunigaikščiai Torelta, XV amžiuje tvirtovė pradėjo netekti savo reikšmės, gal būt, kad prekybiniai keliai einantys pro ją sunyko, kaip ir muitinė prie jos. Valdant karaliui Konstantinui II, tvirtovė atiteko kunigaikščiams Baratašvili. 1486 metais chano Iagub įsiveržimo metu kunigaikščiai Baratašvili ir Kveši tvirtovė buvo atsakingi už Mašavera upės slėnio gynybą.

XVI amžiuje tvirtovė dar buvo svarbi, čia kurį laiką buvo Kartli karaliaus Simon I rezidencija. XVII amžiaus pradžioje tvirtovė tapo dar svarbesnė - persų šachui Abbas I (1587-1629) iš Žemutinės Kartli Debeda upės slėnio išvarius gruzinus ir ten atkėlus turkmėnų gentį Borčalo, Mašavera upės slėnyje XVI-XVIII amžiuose gyveno tik gruzinai. XVIII amžiaus 40-aisias metais tvirtovę pertvarkė kunigaikštis Kaichosro Orbeliani. XVIII amžiaus pabaigoje visa Žemutinė Kartli ir tvirtovės apylinkės ištuštėjo, tvirtovę apleido. XIX amžiaus pradžioje tvirtovę kontroliavo rusų kariuomenė, pavyzdžiui, 1812 metais čia stovėjo rusų Kaukazo kariuomenės įgula.

Kveši tvirtovė Kveši tvirtovė Kveši tvirtovė
Kveši tvirtovė Kveši tvirtovė Kveši tvirtovė
Author:armenianmaps Author:armenianmaps Author:augrabis

Gruzinų mokslininkas Muschelišvili, apsilankęs tvirtovėje, rašė: "Atrodo, kad pilis daug kartų remontuota ir perstatyta, ir nemanau, kad čia išliko kas nors iš gilios senovės, išskyrus 1,5 m pločio laiptus".

Gruzija

Tvirtovė pastatyta iš akmenų surištų skiediniu, ji turi tik vienus vartus, iškirstus uoloje. Virš vartų buvo užrašas gruzinų kalba, dabar nutrintas. Dauguma pilies sienų ir bokštų stovi ant stačių uolėtų skardžių. Pilies viduje yra nedidelės vandens saugyklos iškaltos uoloje, pastatų liekanos.
Pilies kieme yra VI-VII amžiuje pastatyta, daug kartų perstatyta, nedidelė, vienos navos cerkvė pastatyta iš akmenų surištų skiediniu.

Kveši tvirtovė Kveši tvirtovė Kveši. Šv.Nino cerkvė
Kveši tvirtovė Kveši tvirtovė Kveši. Šv.Nino cerkvė
Author:armenianmaps Author:augrabis Author:levan japoshvili
© 2015 J.D.Endriukaitis