Vachani tvirtovė

Vachani tvirtovė (ვახანის ციხე) stovi ant Mescheti kalnagūbrio atšakos, aukštai virš Vachani kaimo. Tvirtovė buvo kunigaikščių Abašidze rezidencija. Dabar išliko tik vidurinis bokštas ir dalis sienų. Pagal legendą tvirtovę pastatė karalius Davidas Statytojas, iš tikro ji buvo pastatyta vėliau.
Manoma, kad tvirtovė pastatyta XVI-XVIII amžiuose. Vėlyvaisiais viduramžiais ji priklausė kunigaikščiams Abašidze, kurie valdė beveik visą dabartinį Charagauli rajoną. Tarpekliu prie Vachani ėjo pagrindinis kelias tarp Kartli ir Imeretijos karalysčių, pro tvirtovę taip pat ėjo sąlyginai nesunkus kelias per Mescheti kalnagūbrį iki Boržomio tarpeklio - tvirtovė stovėjo strategiškai labai svarbioje vietoje.

Tvirtovę daug kartų buvo apgulusios įvairiausios kariuomenės, paskutinį kartą ją apgulė avarai vadovaujami Omar-Chano. Tais metais chanui pavyko įsiveržti į Kartli-Kachetijos karalystę, išvengti gruzinų ir rusų kariuomenių, patekti į Imeretiją ir apsiausti Vachani tvirtovę. Iš karto tvirtovės užimti nepavyko, bet jie paėmė į nelaisvę kunigaikštį Abašidze. Jie jį kankino tvirtovės gynėjų akivaizdoje ir jie sutiko pasiduoti su tam tikromis sąlygomis. Avarai sulaužė savo pažadus, tvirtovės gynėjus išžudė, o tvirtovę sugriovė. Dabartiniai griuvėsiai - paminklas tiems tragiškiems įvykiams.

Vachani pilis Vachani pilis Vachani pilis
Vachani tvirtovė Vachani tvirtovė Vachani tvirtovė

1804.04.25 rusų generolas Pavel Cicianov ir Imeretijos karalius Solomonas II Vachani (Elaznauri) kaime pasirašė vadinamąją "Elaznauri konvenciją", kuri tapo pirmuoju žingsniu rusams aneksuojant Imeretiją.
Po 1785 metų tvirtovės sugriovimo, atrodo, pilies neatstatinėjo, bet išliko nemaža jos dalis. Tvirtovė galėtų būti populiarus turizmo objektas, jeigu ne jos atkampumas.
Išliko apie 20 metrų aukščio pagrindinis tvirtovės bokštas, jame išliko įėjimas, esantis apie 2,5 m virš žemės. Bokštas sumūrytas iš didelių akmens blokų. Perdangos bokšto viduje neišliko.

Gruzija

Rytinėje tvirtovės dalyje buvo cerkvė. Jos vietoje, prie akmeninės sienos, dabar prikabinta nedidelių ikonų, pristatyta žvakučių. Šalia guli didelis akmuo su jame išraižytu kryžiumi ir ornamentų pėdsakais - gali būti, kad tai buvusi vartų viršutinė dalis.
Tarp cerkvės griuvėsių ir bokšto stovi stalas - čia kartais renkasi vietiniai. Šalia matosi įkasto į žemę didelio ąsočio (kvevri) liekanos - tai buvusi vandens ar vyno saugykla.
Tvirtovės šiaurinė pusė apaugusi tankoku mišku, todėl jos nesimato iš Vachani kaimo, aplamai iš šiaurės, nors iš šiaurės rytų tvirtovė prasišviečia per mišką. Nežiūrint į mišką, nuo tvirtovės matosi gražūs šios šiaurinės Charaguli rajono dalies vaizdai.

Vachani pilis Vachani pilis Cerkvė prie Vachani kaimo
Vachani tvirtovė Vachani tvirtovė Cerkvė prie Vachani kaimo

Pasiekti pilį nėra labai lengva. Pirmiausia reikia pasiekti geležinkelio stotelę Vachanis-Ckali, kuri yra keletas kilometrų į rytus nuo didesnės geležinkelio stoties Marelisi. Čia galima atvažiuoti žvyrkeliu iš Chašuri (10 km) ar Charagauli (10 km).
Neturint automobilio patogiausia atvažiuoti traukiniu iš Kutaisio ar Chašuri. Stotelė iškabos neturi, ją nesunku pravažiuoti, tada galima išlipti Marelisi stotyje.
Prie Vachanis-Ckali stotelės prasideda kelias į pietus. Juo visą laiką reikia eiti tiesiai, kol kairėje pasimatys piramidės formos kalnas - jo papėdėje stovi Vachani tvirtovė. Keliu reikia nueiti apie 6 km.
Vachani kaime yra parduotuvė, kiek toliau kelias išsišakoja, čia yra rodyklė į kairę - Vachani moterų vienuolyną, reikia sukti dešiniuoju keliu. Kelias, vingiuodamas tarp kalnų, atves prie pilies, bet nuo vietos kur upelis teka per kelią galima pradėti kilti į tvirtovę. Šlaitas status, miškingas, iš šios pusės tvirtovės nesimato, ją pamatysite tik priėję. Būtų naudingas GPS navigatorius. (Tvirtovės koordinatės 41°56'46"N 43°20'4"E).
Eiti iki pakilimo pradžios reikia apie valandą, pakilimas užtruks dar gerą pusvalandį.

© 2015 J.D.Endriukaitis