Adžameti draustinis

Adžameti draustinio žemėlapis

Adžameti draustinis (აჯამეთის აღკვეთილი) yra Bagdadi municipalitete, Rioni upės slėnio lygumoje, 15 km nuo Kutaisio, 265 km nuo Tbilisio, 1,5 km nuo Varciche kaimo. Draustinio plotas - 4848 ha, iš jų 4738 ha miškai, jį sudaro trys dalys: Adžameti, Varciche ir Sviri.
Draustinio teritorija ištysusi apie 13 km iš rytų į vakarus, plačiausia jo vieta apie 5 km.
Adžameti Valstybinis rezervatas buvo įsteigtas 1946 metais apsaugoti retus reliktinius medžius - Imeretijos ąžuolus (Quercus imeretina) ir Zelkova medžius (Zelkova carpinifolia). Vėlaiu rezervatas pertvarkytas į draustinį.

Adžameti miškas - išlikęs nedidelis senovinių Kolchidos subtropinių mišrių miškų gabaliukas. Draustinio miškas garsus savo senais Imeretijos ąžuolais ir Zelkova medžiais, kai kurie medžiai yra 250 m amžiaus, šimtamečiai ąžuolai gana dažni. Ąžuolynai užima 4723 ha draustinio ploto, skroblynai (Carpinus) – 93 ha, Rytų skroblynai (Carpinus orientalis) – 23 ha. Draustinyje auga 60 augalų rūšių, tarp jų Rytų skroblai, ir klevai. Pomiškyje auga Ponto rododendrai, baltažiedės šliandros, šunrožės ir gudobelės.

Adžameti draustinis Adžameti draustinis Adžameti draustinis
Adžameti draustinis Adžameti draustinis Adžameti draustinis
Author:Zura Nemsitsveridze Author:Zura Nemsitsveridze Author:gagaula

Draustinyje auga į Gruzijos Raudonąją Knygą įtraukti augalai: Pastuchovo vijokliai (Hedera pastuchowii), meškariešutmedžiai (Corylus iberica), vyčguobės (Ulmus foliacea), guobos (Ulmus elliptica), Kaukazo sparnuotieji riešutmedžiai (Pterocarya pterocarpa), graikiški riešutmedžiai (Juglans), Imeretijos ąžuolai ir Zelkova medžiai.

Gruzija

Draustinyje galima pamatyti kiškius, lapes, šakalus, voveres, žebenkštis, barsukus ir miegapeles. Į Gruzijos Raudonąją Knygą įtraukti gyvūnai: Leislerio šikšnosparniai (Nyctalus leisleri), Kaukazo voverės (Sciurus anomalus), paprastosios miegapelės (Muscardinus avellanarius), miškinės miegapelės (Dryomys nitedula) ir Kaukazo ūdros.
Adžameti miškuose gyvena apie 60 paukščių rūšių, tik 21 paukščių rūšis suka čia lizdus, kitos - migruojantys ar žiemojantys paukščiai.
Draustinio lankymas nemokamas, jo administracija yra Varciche kaime. Varciche yra 15 km nuo Kutaisio, ją nesunkiai galima pasiekti maršrutiniu mikroautobusu ar taksi.
© 2015 J.D.Endriukaitis