Okropilauri tvirtovė

Okropilauri tvirtovė (ოქროპილაურის ციხე) - yra ant uolos Tbeti ir Čiruchisckali upių santakoje, 2 km į pietus nuo Šuachevi. Norint pasiekti tvirtovę, reikia vakarinėje Šuachevi miestelio dalyje, pasukti į pietus, į kelią vedantį Čiruchisckali upės tarpekliu į Šubani kaimą. Kaip ir beveik visur Adžarijoje, prie kelio yra rodyklė į tvirtovę. Neužilgo pervažiuosime tiltą per Ačarisckali upę, nuo jo iki tvirtovės 1,4 km. Tvirtovė gerai matosi nuo kelio, prieš ją reikia pasukti per tiltą į dešinę, ir atsidursime tvirtovės papėdėje.

Okropilauri tvirtovė Okropilauri tvirtovė Okropilauri tvirtovė
Okropilauri tvirtovė Okropilauri tvirtovė Okropilauri tvirtovė
Author:Merabi Merabi Author:Merabi Merabi Author:nodo-qarcivadze

XI-XII amžiuje pastatyta Okropilauri tvirtovė, dar vadinama, kaip ir daugelis Adžarijos tvirtovių, Tamaros pilimi arba Učamba tvirtove. Tvirtovė stovi ant uolos Tbeti ir Čiruchisckali upių santakoje, kairiajame Tbeti upės ir dešiniajame Čiruchisckali upės krante. Tvirtovės architektūra labai panaši į už 25 km stovinčios Darčizeebi tvirtovės, abi šios tvirtovės gynė Čiruchisckali upės tarpeklį. Tvirtovė turi vieną bokštą.

Dabar iš tvirtovės išliko apatinių sienų dalių fragmentai ir stipriai apgriuvęs bokštas.
Tvirtovė nesunkiai pasiekiama nuo Transadžarijos kelio, ir, turint noro galima ją aplankyti. Į tvirtovę lipti kažin ar verta - be griuvėsių nieko labai įdomaus joje nėra.

Okropilauri tvirtovė Okropilauri tvirtovė Okropilauri tvirtovė
Okropilauri tvirtovė Okropilauri tvirtovė Okropilauri tvirtovė
Author:zaza-jabnidze Author:zaza-jabnidze Author:zaza-jabnidze
© 2016 J.D.Endriukaitis