Mccheta - Mtianeti

Mccheta-Mtianeti sritis Mccheta-Mtianeti municipalitetai

Mccheta-Mtianeti (მცხეთა-მთიანეთი). Srities plotas - 6 785 km², gyventojų skaičius 125 000 (2002), administracinis centras - Mccheta miestas. Dabartinės srities teritorija apima istorinius Gruzijos regionus: Erco Tianeti, Pšavi, Chevsureti, Mtiuleti, Gudamakari, Ksnischevi. Srityje yra 9 miestai ir miesteliai: Mccheta, Dušeti, Zachesi, Achalgori, Žinvali, Pasanauri, Tianeti, Sioni, Stepancminda ir 276 kaimai. Srities landšaftai įvairūs - lygumos, priekalnės ir aukšti kalnai. Gyventojai - gruzinai ir gruzinai-kalniečiai. Srities rajonai išsivystę labai netolygiai - nuo greitai besivystančios Mcheta iki apleisto Tianeti.
Alchagori municipalitetas nuo 2008 metų okupuotas rusų kariuomenės ir aiškių sienų neturi.
Srities pietuose yra nemaža Trialeti kalnagūbrio dalis. Į šiaurę nuo Mccheta - didelis Muchrani slėnis, kuriame yra dvi tvirtovės, keletas cerkvių.

Gruzija

Pats įdomiausias srities municipalitetas - Mccheta, jame daugiausia lankytinų vietų. Jis ir lengviausiai pasiekiamas. Tianeti municipalitetas - daugiausiai apleistas ir užmirštas, čia nieko ypatingo, išskyrus kalnus, nėra. Kazbegi municipalitetas - yra aukštikalnėse, šaltokas ir mažai apgyvendintas, vertingas savo gamta. Dušeti municipalitetas - didžiausias ir etniškai įvairiausias - jame yra Pšavi ir Chevsureti istorinės sritys.
Srityje yra apie 34 didelės istorinės-architektūrinės vertės krikščioniškos šventyklos ir keliolika ne tokių svarbių. Žinomiausios - Šio-Mgvime vienuolynas, Sveticchoveli ir Džvari cerkvės, Gergeti cerkvė aukštai kalnuose, mažiau žinoma Lomisi cerkvė netoli Pasanauri miestelio, kur kasmet vyksta Lomisoba šventės.
Didžiausia srities gamtinė įžymybė - Kazbeko kalnas, kiekvieną vasarą pritraukiantis daugybę turistų. Netoliese yra populiariausias Gruzijos kalnų slidinėjimo kurortas Gudauri.
Iš fortifikacinių pastatų įdomiausi - Ananuri tvirtovė ir Chevsuretijos kaimai Šatili ir Muco. Dar yra Sno ir Arši tvirtovės netoli Stepancminda ir Bočorma tvirtovė prie Iori upės, sunkokai pasiekiame srities pakraštyje.

Patys vertingiausi archeologiniai objektai - Armazciche, Mccheta ir Dzalisi.
Muziejai: Mccheta valstybinis archeologijos muziejus, Stepancminda istorijos muziejus, Dušeti muziejus, Tianeti muziejus, Korša etnografinis muziejus, rašytojo Važa Pšaveli muziejus Čargali kaime ir dar keletas žymių žmonių namų-muziejų.
Vyno gamyklos. Pramoninė vyndarystė srityje tik pradėjo vystytis. Yra labai gerą vyną gaminanti Šato-Muchrani gamykla ir viena ar dvi tik pradėjusios veiklą. Kartli tipo vynai dar neužkariavo Gruzijos, visa jų šlovė dar ateityje.
Nacionaliniai parkai. Srities šiaurėje, Kazbegi municipalitete yra Kazbegi Nacionalinis parkas.

Istorija

Mccheta-Mtianeti ne istorinis, o administracinis pavadinimas, tad bendros srities istorijos kaip ir nėra. Skirtingu laiku, srities dalyse egzistavo skirtingos feodalinės valstybės. Pavyzdžiui, XI amžiuje Aragvi upe ėjo siena tarp Karli ir Kacheti karalysčių, o Kachetijos sostinė buvo Tianeti. Maždaug XIV amžiuje osetinų klanas Sidamoni įsitvirtino Ksani upės slėnyje ir ten atsirado Ksani eristavija. 1380 metais kronikose paminėtas pirmasis Aragvi tarpeklio eristavas - Michai Šaburidze. Šaburidze klanas šį tarpeklį valdė apie 200 metų, kol jį XVI amžiaus pabaigoje užgrobė Sidamoni klano atstovas, kartais vadinamas Sidamonidze ar Sidomonišvili.
Pagrindine Aragvi eristavų rezidencija buvo Ananuri pilis. Įprastai jie valdė mtiulus, gyvenusius į šiaurę nuo Ananuri, o kartais ir mochevus. Jų vasalai buvo kunigaikščių klanai Gudušauri, Zandukeli, Kobilašvili, Korganašvili, Kumsiašvili, Nadibaidze, Terišvili, Čilašvili, Čchaureli, Čopikašvili, Črdileli, Šaburišvili.
1743 metais karalius Iraklii II likvidavo Aragvi eristaviją, kunigaikščiai pabėgo į Kachetiją, kur gavo gabalėlį žemės ir dar ilgai egzistavo kaip kunigaikščiai Sidamonišvili.

Keliai

Sritį kerta autostrada Tbilisi-Gori. Prie Mcchetos prasideda ir iki Rusijos sienos eina 160 km ilgio Gruzinų Karo kelias. Neblogas asfaltas yra iki Gudauri, toliau vietomis žvyrkelis. Kelias vingiuoja lyguma iki Pasanauri, už Kvešeti staigiai kyla į viršų, Gudauri - jau aukštai kalnuose. Toliau kelias eina per Džvari (Kryžiaus) perėja ir nusileidžia į Tergi (Tereko) tarpeklį ir kerta Gruzijos - Rusijos sieną. Yra keliai Tbilisi-Tianeti ir Tianeti-Žinvali, abu vidutinės kokybės. Nuo Žinvali prasideda kelias į Šatili. Maždaug 100 km ilgio kelias kerta Pšavi ir Chevsureti, per Datvis Džvari (Meškos Kryžiaus) perėją kerta Didįjį Kaukazo kalnagūbrį ir nusileidžia į Arguni upės tarpeklį, kuriame yra Šatili. Kelias nėra labai geras, važiuoti nuo Žinvali iki Šatili reikia ne mažiau kaip 4 valandas.

© 2014 J.D.Endriukaitis