Kaspi municipalitetas

Kaspi žemėlapis

Kaspi municipalitetas (კასპის მუნიციპალიტეტიი) yra Centrinėje Gruzijos dalyje, šiaurėje ribojasi su Pietų Osetija, rytuose su Dušeti ir Mccheta, pietuose su Tetrickaro ir Calka, vakaruose su Gori municipalitetais. Municipaliteto plotas - 803,2 km², iš jų žemės ūkio naudmenys užima 360 km². Municipaliteto pietinė dalis - miškingi, mažai gyvenami Trialeti kalnagūbrio ir jo atšakų šlaitai, centrinė dalis - platus Mtkvari upės slėnis, upės kairiuoju krantu tęsiasi neaukštas (aukščiausia vieta - 1112 m) Clevi kalnagūbris, šiaurinės dalies vakaruose - lygumos, rytuose - neaukšti (apie 1000 m aukščio) kalnai. Didžiausios municipaliteto upės: Mtkvari, Ksani, Lechura, Kavtura ir Tedzami.
Mtkvari upės slėnio ir šiaurinių lygumų klimatas - drėgnas stepių su sausomis ir santykinai šaltomis žiemomis ir karštomis vasaromis. Vidutinė metinė temperatūra 11,4° C, sausio 0,5° C, rugpjūčio 23° C. Absoliutus minimumas -27 ° C, absoliutus maksimumas 40° C. Vidutinis metinis kritulių kiekis 450 mm. Trialeti kalnagūbryje klimatas drėgnesnis ir kiek vėsesnis.
Pro municipalitetą eina geležinkelis Tbilisi-Poti; pagrindiniai municipaliteto keliai: autostrada S1 Tbilisi-Kutaisi ir kelias S29 Mccheta-Kavtischevi-Gori. Kiti svarbūs keliai: S61 Kavtischevi-Kaspi, S63 Achalkalaki-Metechi-Kaspi ir S63 Kaspi-Kvemo Čala.
Municipalitete 2006 metais gyveno 52 100 žmonių, iš jų 83,3% gruzinai, 8,4% azebaidžaniečiai, 7,5% osetinai. Municipaliteto administracinis centras - Kaspi miestas. Municipalitete yra 72 gyvenvietės - 1 miestas ir 71 kaimas.

Municipaliteto pavadinimas asocijuojasi su Kaspijos jūra, yra hipotezė, kad abu pavadinimai kilo nuo kaspijų genties. Herodoto laikais kaspijai gyveno kiek į pietus nuo Baku, bet dalis genties galėjo migruoti ir įsikurti dabartinio municipaliteto teritorijoje.
Viduramžiais pietinę dabartinio municipaliteto dalį valdė kunigaikščiai Tarchan-Mouravi (Saakadze), šiaurinę - kunigaikščiai Zevdgenidze-Amilachvari.
Municipalitete yra apie 50 viduramžiais pastatytų, įvairaus išlikimo stovio, cerkvių ar vienuolynų. Įdomiausi iš jų: Kvatachevi, Rkoni, Ikvi ir Magalaant vienuolynai; Samtavisi, Ertacminda ir Metechi katedros; cerkvės Idleti, Lavrischevi, Čačubeti ir Niabi kaimuose, taip pat Kaspi mieste ir jo apylinkėse.
Municipalitete yra virš dešimties viduramžių tvirtovių. Įdomiausios iš jų: Shcvilo, Amilachvari, Drisi, Noste ir Cchireti tvirtovės, Džambakur-Orbeliani rūmai-tvirtovė.
Archeologai municipalitete atkasė keletą dešimčių senovinių miestų ar gyvenviečių. Garsiausios iš jų: Chovlegora ir Cichiagora.
Trekingo mėgėjus turėtų sudominti pietinė rajono dalis - Trialeti kalnagūbris ir jo tarpekliai. Takais, per perėjas galima pasiekti Tetrickaro, Mcheta, Gori municipalitetus.

Kaspi municipalitetas Kaspi municipalitetas Kaspi municipalitetas
Achalciche Achalkalaki kaimo centras Agaiani. Tchoti kalnas
Author:ვიტალი სოფოევი Author:levani gogoladze Author:Archil Kikvadze

Kaspi (კასპი) - miestas Mtkvari upės kairiajame krante, municipaliteto administracinis centras. Viename seniausių Gruzijos miestų dabar gyvena 20 tūkstančių žmonių, mieste ir prie jo yra nemažai istorijos ir architektūros paminklų: cerkvių, vienuolynų, senovinių gyvenviečių, tvirtovių. Plačiau Kaspi miestas.
Achalciche (ახალციხე) - kaimas Achalcischevi upės dešiniajame krante, 810 m aukštyje, 17 km į pietvakarius nuo Kaspi. 599 gyventojai (2002).
Kaime yra 1886 metais pastatyta cerkvė. Achalciche verčiasi kaip "Naujoji tvirtovė", ir iš tikro, kaimo vakarinėje dalyje, ant kalvos yra vėlyvaisiais viduramžiais pastatyta tvirtovė. Tvirtovė yra kvadratinio plano, bet išsilaikiusi blogai, dabar čia yra tik keletas apgriuvusių bokštų ir sienų fragmentai. Į tvirtovę galima užsukti važiuojant iš Achalkalaki į Noste.

Gruzija

Achalkalaki (ახალქალაქი) (iki 1946 metų - Citelkalaki) - kaimas Tedzami upės kairiajame krante, 620 m aukštyje, prie kelio Mccheta-Gori, 15 km į pietvakarius nuo Kaspi. 1233 gyventojai (2002).
Istoriniuose šaltiniuose kaimas minimas nuo 1609 metų. Achalkalaki (Naujasis miestas), kaip karališkąjį miestą, norėdamas atgaivinti Gruzijos ekonomiką įkūrė Kartli karalius Rostomas (1632-1658), apie tai byloja išlikę užrašai ant Dievo Motinos cerkvės. Vėliau Achalkalaki valdė kunigaikščiai Mouravi-Tarchnišvili, nuo XIX amžiaus Achalkalaki kaip miestas neminimas.
Kaime yra XIX amžiuje pastatyta Šv.Tevdore cerkvė, ir kiek įdomesnė, XVII amžiaus viduryje pastatyta Dievo Motinos cerkvė. XIX amžiuje prie jos pristatytas priestatas. Šalia cerkvės yra dviejų aukštų varpinė.
Į rytus nuo cerkvės yra vėlyvaisiais viduramžiais pastatyta, dabar apgriuvusi tvirtovė. Tvirtovės sienos juosia trapecijos formos vidinį kiemą, kampuose yra keturi bokštai. Geriausiai išliko keturių aukštų bokštas šiaurės rytuose.
Agaiani (აღაიანი) - kaimas Muchrani slėnyje, dešiniajame Ksani upės krante, 540 m aukštyje, pietinėje autostrados Tbilisi-Kutaisi pusėje, 23 km į rytus nuo Kaspi. 1716 gyventojų (2002).
Istoriniuose šaltiniuose kaimas minimas nuo 1459 metų. 1625 metais prie kaimo įvyko mūšis tarp gruzinų ir persų kariuomenių. Kaimo apylinkėse archeologai rado Bronzos amžiaus ir antikos laikų gyvenvietes.
Į vakarus nuo kaimo yra garsusis Tchoti kalnas, ant kurio, pagal legendą, karalius Miriamas sutiko tamsą ir nusprendė pasikrikštyti. Ant kalno buvo pastatytas pirmasis Gruzijoje kryžius. Į kalną veda takas, ant jo stovi Agaiani Ninocminda cerkvė (აღაიანის ნინოწმინდის ეკლესია), į ją nuo atostrados yra rodyklė.
Cerkvė pastatyta VII-VIII amžiuje, pradžioje buvo kryžiaus-kupolo tipo, IX-X amžiuje perstatyta. Prie altoriaus išliko senovinių užrašų fragmentai, prie cerkvės lango išliko X-XI amžiaus freskos. Nuo kalno atsiveria puikūs Mtkvari ir Ksani upių slėnių, Muchrani lygumos vaizdai.

Kaspi municipalitetas Kaspi municipalitetas Kaspi municipalitetas
Mtkvari upė prie Metechi Tedzami upė Nuo Ksilisi kalno
Author:shavloxa Author:Svjatosha Author:nikusha

Cchireti tvirtovė (ცხირეთის ციხე) stovi ant kalvos Trialeti kalnagūbrio šiauriniame šlaite, Karapi upės tarpeklio pradžioje, apie 3 km į pietus nuo Ertacminda kaimo.
Istoriniuose šaltiniuose minima nuo 1170 metų. XI-XII amžiuose priklausė Šiomgvime vienuolynui. 1454 metais karalius Giorgi VIII tvirtovę padovanojo kunigaikščiui Gamrekeli Džavachišvili. 1608 metais karalius Luarsab II tvirtovę perdavė kunigaikščiui Giorgi Saakadze, kuris padidino tvirtovę, pastatė naujas sienas. 1609 metais tvirtovę nesėkmingai bandė užimti turkai.
Dabar apgriuvusi tvirtovė užima nemažą plotą (54x26 m) kalvos viršūnėje, jos sienos buvo aukštos, rytinėje tvirtovės pusėje - neįveikiamas skardis. Tvirtovės vidiniame kieme išliko cerkvė, vandens saugykla ir gyvenamųjų pastatų pamatai. Į tvirtovę galima užlipti taku iš rytinės kalvos pusės.
Chovle (ხოვლე) - kaimas dešiniajame Chevchmela upės krante, 720 m aukštyje, 24 km į pietvakarius nuo Kaspi, 9 km į vakarus nuo Achalkalaki. 1979 gyventojai (2002).
Kaime yra gruzinų istoriko Ivane Džavachšvili namas-muziejus, prie kaimo yra VI-VII amžiaus Šv.Giorgi cerkvė, kaime ir prie jo yra vėlyvųjų viduramžių Šv.Giorgi, Isidoriant, Šv.Tevdore ir Citeli cerkvės, XVII-XVIII amžiaus akvedukas. Netoli kaimo yra archeologų atkasta senovinė Chovlegora gyvenvietė. Plačiau Chovle.
Cinarechi (წინარეხი) - kaimas Trialeti kalnagūbrio šiaurinėse priekalnėse, prie Kavtura upės, 720 m aukštyje, 17 km į pietryčius nuo Kaspi. 429 gyventojai (2002).
Kaime ir jo apylinkėse yra viduramžių Botti, Dzudzuchati, Šv.Elias, Sakurtchisi Išganytojo ir Šv.Giorgi, Čadristavi, Šv.Tevdore, Tckruti, Džvarpatiosni cerkvės, Maghalaant ir Dievo Motinos cerkvių kompleksai, Tavkavti tvirtovė ir Šv.Giorgi cerkvė, kunigaikščio Mardžanidze namas-rūmai. Plačiau Cinarechi.
6 km į pietus nuo kaimo, yra garsus XII amžiaus Kvatachevi vienuolynas. Plačiau Kvatachevi vienuolynas.
Čačubeti (ჩაჩუბეთი) - kaimas šiauriniame Trialeti kalnagūbrio šlaite, Tedzami upės dešiniajame krante, 850 m aukštyje, 24 km į pietvakarius nuo Kaspi. 26 gyventojai (2002).
Kaimo pakraštyje stovi Čačubeti Dievo Motinos cerkvė (ჩაჩუბეთის ღვთისმშობლის ეკლესია). Cerkvė (11x7 m) pastatyta VIII-IX amžiuje iš skaldytų ir tašytų akmenų, stogas padengtas čerpėmis. Cerkvės viduje išliko freskų fragmentai, seni užrašai. XVI-XVII amžiuje prie cerkvės šonų pastatyti trys priestatai.
9,5 km į pietus nuo kaimo, Šabckala upės (dešiniojo Tedzami imtako) tarpeklyje, prie negyvenamo Ikivi kaimo, yra Ikvi vienuolynas (იკვის მონასტერი). Vienuolyno kryžiaus-kupolo tipo Šv.Giorgi cerkvė pastatyta XI amžiuje. Cerkvės išorinės sienos dekoruotos raižiniais akmenyje, jos viduje išliko XI amžiaus freskos. Cerkvė neseniai suremontuota.
9 km į pietvakarius nuo kaimo yra įspūdingas viduramžių Rkoni vienuolynas, netoli jo senovinis tiltas. Plačiau Rkoni vienuolynas.

Kaspi municipalitetas Kaspi municipalitetas Kaspi municipalitetas
Čačubeti cerkvė Ikvi Šv.Giorgi vienuolynas Ikvi Šv.Giorgi vienuolynas
Author:niko torel javakhishvili Author:niko torel javakhishvili Author:Ivane Goliadze

Čkopiani (ჭყოპიანი) - kaimas Tedzami upės dešiniajame krante, 720 m aukštyje, 20 km į pietvakarius nuo Kaspi. 43 gyventojai (2002).
1 km į pietvakarius nuo kaimo yra Drisi tvirtovė. Plačiau Drisi tvirtovė.
Ertacminda (ერთაწმინდა) - kaimas šiaurinėse Trialeti kalnagūbrio prieškalnėse, 840 m aukštyje, prie kelio Kaspi-Rkoni, 17 km į pietvakarius nuo Kaspi. 314 gyventojų (2002). Kaime yra XIII amžiaus pradžios Ertacminda katedra, joje palaidota daug kunigaikščių Saakadze giminės narių. Plačiau Ertacminda katedra.
Idleti (იდლეთი) - kaimas Kavturi upės kairiajame krante, 680 m aukštyje, 12 km į pietryčius nuo Kaspi. 319 gyventojų (2002).
Kaime yra VI amžiaus Jono Krikštytojo, vėlyvųjų viduramžių Archangelų Mykolo ir Gabrieliaus ir Kviracchoveli cerkvės. Plačiau Idleti cerkvės.
Kavtischevi (კავთისხევი) - kaimas prie Kavturi upės, 720 m aukštyje, prie kelių Mccheta-Gori (pietinio) ir Kavtischevi-Kaspi sankryžos, 11 km į pietryčius nuo Kaspi. 1020 gyventojų (2002). Apie 3 km į rytus nuo kaimo, nuo kelio Mccheta-Gori atsišakoja kelias į Kvatachevi vienuolyną.
Kaimo centre yra nedidelė aikštė, prie jos keletas parduotuvių. Kaime ir prie jo yra Lomisi Šv.Giorgi, Kataula Šv.Giorgi, Dzlevi Šv.Giorgi, Kavtischevi Šv.Giorgi ir Šv.Nikolozi cerkvės. Į šiaurę nuo kaimo yra archeologų atkasta Cicheagora IV-III amžiaus p.m.e. šventykla, Bronzos amžiaus statinių liekanos. Plačiau Kavtischevi.
Kvemo Čala (ქვემო ჭალა) - kaimas prie Lechura upės, 680 m aukštyje, 13 km į šiaurę nuo Kaspi, 3 km nuo Pietų Osetijos. 1489 gyventojai (2002).
Kaime yra dviejų pilių liekanos - bokštai ir XVII amžiaus pabaigos Amilachvari tvirtovė, buvusi kunigaikščių Amilachvari rezidencija. Plačiau Amilachvari tvirtovė.
Lamiskana (ლამისყანა) - kaimas Ksani upės dešiniajame krante, 680 m aukštyje, 7 km į šiaurės rytus nuo autostrados Tbilisi-Kutaisi, 15 km nuo Kaspi. 1546 gyventojai (2002).
Kaime yra XVIII amžiaus kunigaikščių Džambakur-Orbeliani tvirtovė-rūmai, keletas vėlyvaisiais viduramžiais pastatytų cerkvių. Plačiau Lamiskana.

Kaspi municipalitetas Kaspi municipalitetas Kaspi municipalitetas
Lavrischevi cerkvė Niabi cerkvė Autostrada Tbilisi-Kutaisi
Author:Lasha_Gabelia Author:Lasha_Gabelia Author:Geo Max

Lavrischevi (ლავრისხევი) - kaimas šiauriniuose Trialeti kalnagūbrio šlaituose, Lavruli upės kairiajame krante, 960 m aukštyje, 3 km į pietus nuo kelio Mccheta-Gori, 17 km į pietryčius nuo Kaspi. 24 gyventojai (2002).
1,2 km į pietus nuo kaimo, Lavruli upės tarpeklio kairiajame šlaite yra Lavrischevi Lavra (ლავრისხევის ლავრა) - cerkvė pastatyta X amžiaus pirmojoje pusėje. Cerkvė (9,5x9 m) yra kryžiaus-kupolo tipo, pastatyta iš vidutinio dydžio gelsvai rudo smiltainio gabalų. XIX amžiuje cerkvė suremontuota, jos vidus ištapytas, freskos išliko iki šiol.
Metechi (მეტეხი) - kaimas dešiniajame Mtkvari upės krante, 560 m aukštyje, prie kelio Kaspi-Achalkalaki, 10 km į vakarus nuo Kaspi. 3089 gyventojai (2002).
Kaimo šiaurinėje dalyje yra XIII amžiuje pastatyta Dievo Motinos katedra. Plačiau Metechi katedra.
Niabi (ნიაბი) - kaimas prie nedidelio dešiniojo Mtkvari upės intako, 600 m aukštyje, 5,5 km į pietryčius nuo Kaspi. 323 gyventojai (2002).
Kaimo pietiniame pakraštyje yra X amžiuje iš kruopščiai apdirbtų tufo blokų pastatyta Niabi Šv.Giorgi cerkvė (ნიაბის წმინდა გიორგის ეკლესია). Cerkvės rytinė siena dekoruota raižiniais akmenyje, į kairę nuo šiaurinių durų, ant akmens iškalta medžioklės scena.
Noste (ნოსტე) - kaimas šiaurinėse Trialeti kalnagūbrio prieškalnėse, 920 m aukštyje, 21 km į pietus nuo Kaspi. 350 gyventojų (2002).
Prie kaimo buvo kunigaikščio Giorgi Saakadze rezidencija, dabar iš jos išliko pilies griuvėsiai ir XVII amžiaus bokštas. Plačiau Noste tvirtovė.
Pantiani (პანტიანი) - kaimas prie Tiriponi (kairiojo Lechura intako) upės, 800 m aukštyje, 2,5 km nuo Pietų Osetijos, 15 km į šiaurę nuo Kaspi. 104 gyventojai (2002). Dauguma kaimo gyventojų - osetinai.
Kaime yra Džvaripatiosni ir Šv.Giorgi cerkvės, 1,2 km į šiaurės rytus nuo kaimo, ant kalvos, stovi įspūdinga XIV amžiaus Schvilo tvirtovė. Plačiau Schvilo tvirtovė.
Samtavisi (სამთავისი) - kaimas dešiniajame Lechura upės krante, 680 m aukštyje, 11 km į šiaurę nuo Kaspi, 1,4 km į šiaurę nuo autostrados Tbilisi-Kutaisi. 677 gyventojai (2002).
XIV-XVII amžiuose Samtavisi buvo Saamilachvaro srities ir kunigaikščių Amilachvari valdų sostine. Kaimo viduryje yra didelė, XI amžiaus Samtavisi katedra - Gruzijos architektūros šedevras ir etalonas. Plačiau Samtavisi katedra.

© 2016 J.D.Endriukaitis