Lagodechi municipalitetas

Signaghi municipaliteto žemėlapis

Lagodechi municipalitetas (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი) rytuose ribojasi su Azerbaidžanu, vakaruose su Kvareli municipalitetu, šiaurėje su Rusijos Dagestano respublika, pietuose su Signaghi ir Gurdžaani municipalitetais. Municipaliteto plotas ​​890,2 km², jų tarpe 38 379 ha žemės ūkio naudmenos - 44% viso ploto ir 41 162 ha - miškai (46%).
Pietinė municipaliteto dalis apie 28 km pločio Alazani slėnio lyguma, esanti nuo 200 iki 450 m virš jūros lygio. Šiaurinė municipaliteto dalis - pietiniai Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio šlaitai, kalnagūbriu eina Gruzijos-Rusijos siena. Didelę dalį užima Lagodechi rezervatas ir draustinis. Aukščiausios viršūnės: Chočaldaghi (3484 m), Chimriki (3109 m), Nusulosa (2929 m) ir perėjos Mačchalrosa (3066 m) ir Mschalgora (2900 m).
Didžiausia municipaliteto upė - Alazani, ji skiria jį nuo Signadhi ir Gurdžaani municipalitetų, kitos didesnės upės - Kabali, Macimisckali, Lagodechisckali, Areši ir Apenischevi. Kalnagūbrio viršuje yra ledyniniai ežerai Bašchlekeli (2713 m aukštyje, didžiausias gylis - 12,8 m), Chalacheli ir kiti.
Alazani slėnio lygumoje - vidutiniškai drėgnas subtropinis klimatas, žiemos vidutiniškai šaltos, vasaros karštos. Vidutinė metinė temperatūra 13° C. Vidutinis metinis kritulių kiekis nuo 650 iki 1080 mm. Kalnuotoje dalyje klimatas nuosaikus, žiemos šaltos, vasaros vėsios, vidutinė metinė temperatūra 8° C, vidutinis metinis kritulių kiekis 1200-1800 mm.

Municipalitete gyvena 52 100 žmonių, jų tarpe - gruzinų 67,2%, azerų 25,6%, osetinų 4,9%, rusų 1,7% ir armėnų 0.3%. Daugelis gyventojų save vadina ne kachetiečiais, bet heretiečiais. Čia nuo 787-959 metais buvo Hereti karalystė su sostine Šeki.
Municipalitete yra 64 gyvenvietės - 1 miestas ir 63 kaimai, administracinis centras Lagodechi miestas.
Į Lagodechi municipalitetą įprastai patenkama dėl dviejų priežasčių: tranzitu iš Azerbaidžano ar aplankyti Lagodechi draustinį. Municipalitetas vienas iš atkampiausių Gruzijoje, primirštas, bet iš jo galima patekti į Azerbaidžaną - Belakany ir Zakataly rajonus.
Rajono įpatybė - etninis margumas. Čia gyvena ir imeretiečiai, ir azerai, rusai ir kitos tautos. Beveik kiekvienas kaimas turi savo etninį atspalvį, nors iš šalies tai nelabai pastebima.

Cerkvė prie Arešperani kaimo Leliani cerkvė Leliani cerkvė
Cerkvė prie Arešperani kaimo Leliani cerkvė Leliani cerkvė
Author:Archil Kikvadze

Lagodechi (ლაგოდეხი) - nedidelis miestas, municipaliteto administracinis centras. Nuo jo centro iki Gruzijos-Azerbaidžano sienos tik 4,5 km. Miesto šiauriniame pakraštyje yra Lagodechi draustinio administracija, daugiau nieko ypatingai įdomaus mieste nėra. Plačiau Lagodechi
Arešperani (არეშფერანი) - kaimas Alazani slėnyje, kairiajame Areši upės krante, 260 m aukštyje, 21 km į vakarus nuo Lagodechi. 2002 metais kaime gyveno 218 žmonių.
3,5 km nuo kaimo, kapinėse, yra nedidelė vienos navos cerkvė pastatyta XI-XIII amžiuje. Pagal vietines legendas joje palaidotas vietinis didvyris Chošati. Cerkvė pastatyta iš tašytų akmenų ir plytų, varpinė pristatyta vėlesniais laikais. Viduje išliko stipriai pažeistos senovinės freskos.

Gruzija

Kabali (კაბალი) - kaimas tarp Kabali ir Kabalitoti upių, 330 m aukštyje, 12 km į vakarus nuo Lagodechi. 2002 metais kaime gyveno 3645 žmonės.
Kaime yra tvirtovės (25x25 m), pastatytos XVIII amžiaus pradžioje, liekanos. Išliko tik pamatai ir nedideli sienų fragmentai.
Leliani (ლელიანი) - kaimas Alazani slėnyje, 260 m aukštyje, 24 km į vakarus nuo Lagodechi. 2002 metais kaime gyveno 815 žmonių.
Kaime, prie kapinių yra XI-XII amžiaus Šv.Teodore Tironi katedra. Originali cerkvė buvo iš tašytų akmenų trijų cerkvių bazilika. XVI amžiuje buvo perstatyta, XVII amžiaus viduryje buvo pristatyta varpinė. neseniai cerkvė restauruota.

Mači tvirtovės griuvėsiai Mači cerkvė Gruzijos-Azerbaidžano siena
Mači tvirtovės griuvėsiai Mači cerkvė Gruzijos-Azerbaidžano siena
Author:GeoLavro Author:GeoLavro Author:Sabit Tagiyev

Lagodechi saugomos teritorijos - valstybinis rezervatas ir draustinis. Administracija yra šiauriniame Lagodechi miesto pakraštyje. Darustinyje yra 5 maršrutai, labai gražus miškas, kalnai, kriokliai etc. Įprastai turistai į Lagodechi atvažiuoja tik dėl apsilankymo draustinyje. Plačiau Lagodechi draustinis
Macimi (მაწიმი) - kaimas Alazani slėnio pakraštyje, Matcimisckali upės dešiniajame krante, 380 m virš jūros lygio, 4 km į rytus nuo Lagodechi. 2002 metais kaime gyveno 819 žmonių. Kaimo pakraštyje yra Gruzijos-Azerbaidžano sienos perėjimo punktas.
5 km į šiaurės rytus, Lagodechi draustinio teritorijoje yra Mači tvirtovės, manoma pastatytos X-XI amžiuje, griuvėsiai ir Mači (Matcimi) cerkvė. Tvirtovė yra prie Matcimisckali ir Torga upių santakos.
Mači kaip vienas iš Hereti kunigaikštystės-karalystės centrų minima VIII amžiuje. Nuo XI amžiaus prapuola iš istorinių šaltinių.
Dabar išliko tik tvirtovės fragmentai, pagal juos matome, kad siena (230-240x100-130 m) supo apie 3 ha plotą.
Mači tvirtovės viduryje yra nedidelė, vienos navos Mači cerkvė pastatyta iš didelių akmenų. Pagal naujausius tyrimus manoma, kad cerkvė pastatyta IX amžiuje.
Onanauri (ონანაური) - kaimas Alazani slėnyje, 250 m aukštyje, 24 km į vakarus nuo Lagodechi. 2002 metais kaime gyveno 579 žmonės.
Kaime yra XI-XII amžiaus cerkvė, joje išliko senų freskų fragmentai ir bazilika.
Pona (ფონა) - kaimas Kabali upės dešiniajame krante, 360 m aukštyje, 15 km į vakarus nuo Lagodechi.
Kaime yra vidutinio dydžio vienos navos Šv.Trejybės cerkvė, manoma pastatyta XI amžiuje. Didelė 2 aukštų varpinė pristatyta vėlesniais laikais. Cerkvė pastatyta iš plytų, pemzos ir akmenų blokų. Cerkvė restauruota.

Onanauri bazilika Onanauri cerkvė Pona cerkvė
Onanauri bazilika Onanauri cerkvė Pona cerkvė
Author:Archil Kikvadze
© 2015 J.D.Endriukaitis