Sveticchoveli katedra

Sveticchoveli katedra (სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი) - pastatyta pirmoji ir pagrindinė Gruzijos cerkvė. Pavadinimas verčiamas kaip "gyvybės stulpas". Sveti - stulpas, Cchoveli - gyvas arba stebuklingas. Dabartinė cerkvė pastatyta 1010 metais, viena iš pirmųjų vietų kurią turistai aplanko po Tbilisio. Sveticchoveli katedra yra UNESCO Pasaulio paveldo sąraše.

Sveticchoveli katedra Sveticchoveli katedra Sveticchoveli katedra
Sveticchoveli katedra Sveticchoveli katedra Sveticchoveli katedra
Author:Sergey Brandys Author:Sergey Brandys Author:Sergey Brandys

Pagal legendą čia buvo užkastas Jėzaus Kristaus apsiaustas, vėliau toje vietoje išaugo kedras, kuris buvo vietinių gyventojų šventu medžiu. IV amžiuje šalia stovėjo Iberijos karalių rūmai, o kedras augo rūmų sode. Šv.Ninai atėjus į Gruziją, ji 9 mėnesius gyveno šio sodo sodininko namelyje. Ten ją aplankė regėjimas, kurį jai išaiškino taip: "Tavo regėjimas reiškia, kad šis sodas pavirstų per tave į Dievo išaukštinimo sodą".
Kai Iberijos karalius Mirijanas nusprendė krikštytis, reikėjo nuspręsti kur pastatyti pirmąją cerkvę. Pasitaręs su Šv.Nino, cerkvę nusprendė pastatyti sodo vietoje.

Kedrą nukirto, iš jo padarė stulpą, bet niekaip negalėjo stulpo pastatyti. Kiek vėliau stulpas stebuklingu būdu atsistojo pats. Šis siužetas plačiai paplitęs gruzinų ikonografijoje - gruzinų šventųjų ir stulpo centre atvaizdus galima pamatyti vos ne kiekvienoje cerkvėje.
Pirmojo Dvylikos Apaštalų cerkvė buvo, kaip tais laikais įprasta, nedidelė. V amžiuje karalius Vachtangas Gorgasali jos vietoje pastatė baziliką. Dabar iš bazilikos išliko akmeninės jaučių galvos.
Bazilika per amžius labai nukentėjo ir XI amžiaus pradžioje Gruzijos katalikosas Mechilsedekas nusprendė pastatyti naują didelę cerkvę, kažkodėl netgi važiavo į Konstantinopolį prašyti Bizantijos imperatoriaus leidimo. Gruzija jau keletą metų buvo suvienyta karaliaus Bagrat III, prasidėjo Gruzijos Aukso amžius. Sveticchoveli statė nuo 1010 iki 1029 metų, jos architektu buvo Arsukidze, apie tai yra užrašas cerkvės sienoje. Savo dydžiu Sveticchoveli kiek nusileidžia Bagrati katedrai ir Alaverdi soborui.
Sveticchoveli katedroje ilgą laiką laidojo Gruzijos karalius, čia vyko Gruzijos katalikosų įšventinimai į pareigas.

Sveticchoveli katedra Sveticchoveli katedra Sveticchoveli katedra
Sveticchoveli katedra Sveticchoveli katedra Sveticchoveli katedra
Author:Sergey Brandys Author:Sergey Brandys Author:Sergey Brandys

Cerkvės viduje, beveik per vidurį, kiek į kairę nuo centrinio nefo, yra Gyvybės Stulpas. Aplink stulpą pastatytas akmeninis namelis, kurio sienos ištapytos apytiksliai XV amžiaus freskomis, jose pavaizduota Jėzaus apsiausto ir stulpo legenda. Namelio šiaurinėje pusėje yra niša su durelėmis mirai surinkti. Pagal legendą mira nustojo tekėjusi po Irano šacho Abass I įsiveržimo.
Kitos cerkvės freskos irgi nutapytos apytiksliai XV amžiuje.
Cerkvės grindyse įmūrytos antkapinės plokštės, daugiausiai čia palaidoti kunigaiščiai Bagrationi-Muchrani. Taip pat čia palaidotas katalikosas Mechilsedekas (kapą rado archeologai), karalius Erekle II (juoda plokštė su kalviju ir skydu), karalius Vachtangas Gorgasali (į vakarus nuo Erekle II) ir karalius Giorgi XII (į šiaurę nuo Erekle II). Pagal metraščius, Sveticchoveli palaidota daug Gruzijos karalių, bet jų kapai neišliko.

Gruzija

XIII ar XIV amžiuje virš pietinio nefo pastatė varpinę.
Gerai įsižiūrėjus į cerkvės vidaus konstrukcijas, matosi kiek keistokas cerkvės išplanavimas - jis stačiakampis, o visos Gruzijos katedros yra kryžiaus plano. Tai galima paaiškinti tuo, kad nauja cerkvė buvo statoma ant V amžiaus bazilikos pamatų, ir tai rodo, kad bazilika buvo labai didelė. Kai kurie cerkvės atraminiai stulpai prie pamatų yra atkasti, ten matosi augalinis ornamentas, panašus į Bolnisi Sioni bazilikos, be to, dabartiniai stulpai yra praplatinti senosios bazilikos stulpai.
Iš senosios bazilikos išliko netgi keletas, labai perstatytų, padvigubinto pločio, arkų.

Sveticchoveli katedra Sveticchoveli katedra Sveticchoveli katedra
Sveticchoveli katedra Sveticchoveli katedra Sveticchoveli katedra
Author:Sergey Brandys Author:Sergey Brandys Author:Sergey Brandys

Sveticchoveli katedrą iš Tbilisio galima pasiekti "maršrutke" (1 GEL). Katedrą rasti labai lengva - ji matoma iš visur.
Prie katedros pagrindinių vartų yra Turizmo informacijos centras, aplink gyvai prekiaujama suvenyrais.

© 2016 J.D.Endriukaitis