Pompėjaus tiltas

Pompėjaus tiltas (პომპეუსის ხიდი), dar vadinamas Mogvta tiltu, yra Mccheta miesto vakarinėje dalyje, apie 100 m pasroviui nuo dabartinio tilto per Mtkvari upę. Pagal legendą tiltą pastatė Romos karvedys Pompėjus 65 metais p.m.e. Tiltas buvo naudojamas net iki XX amžiaus, ir tik 1926 metais ant Mtkvari upės pastačius hidroelektrinę, pakilęs upės vandens lygis apsėmė tiltą, tiltas pradėjo griūti. Dabar jau sunku nustatyti kokia tilto dalis išliko nuo romėnų laikų, kokios dalys pastatytos vėliau.
Tiltas vadinamas Pompėjaus vardu, nors tais laikais tiltas jau buvo, stovėjo mažų mažiausiai nuo IV-III amžiaus p.m.e. Tiltas jungė svarbų prekybinį kelią iš Persijos su Transkaukazo keliu per Darjali tarpeklį ir keliu jungusiu Juodąją ir Kaspijos jūras.

Pompėjaus tiltas Pompėjaus tiltas Pompėjaus tiltas
Pompėjaus tiltas Pompėjaus tiltas Pompėjaus tiltas
Author:G.N. Author:G.N. Author:edfil26

Romėnų karvedys Pompėjus Iberijoje pasirodė 65 metais p.m.e. karo su Pomto karaliumi Mitridatu, kurį palaikė Iberija, metu.
Romos istorikas Cassius Dio rašė, kad romėnų karvedžiui Pompėjui gruzinų karalius Artago pasiuntiniai pasiūlė taiką ir draugystę. Pompėjus sutiko su galima taikos sutartimi, bet vėliau persigalvojo ir 65 metų p.m.e. pavasarį netikėtai atakavo Artago rezidenciją Armazi. Karalius Artagas be mūšio paliko Artazi, pasitraukė į Mcchetą ir sudegino tiltą. Romėnai atstatė tiltą ir nugalėjo gruzinus, Artagas buvo priverstas prašyti taikos romėnų sąlygomis.

Tiltas buvo naudojamas antikos laikais ir viduramžiais, netgi iki XX amžiaus. 1839-1841 metais rusų administracija nugriovė didesnę tilto dalį, jo vietoje pastatė naują aukštą akmeninį arkinį tiltą.

Pompėjaus tiltas Pompėjaus tiltas Apsemtas Pompėjaus tiltas
Pompėjaus tiltas Pompėjaus tiltas Apsemtas Pompėjaus tiltas
Author:besik nibladze Author:besik nibladze Author:PlamenB

Dabar tiltas matomas tik tada, kai nuleidžiamas patvankos vanduo. Tiltas griūna, jau nugriuvo dvi jo sekcijos pastatytos iš plytų.
Tiltas pastatytas gana įdomiai. Pagrindinė jo dalis jungia kairįjį Mtkvari krantą su sala. Nuo salos, stačiu kampu į pagrindinį, nutiesta kita jo dalis į dešinį krantą. Ši jo dalis daugiausiai sugriuvusi, užnešta dumblu ir žvyru.

© 2016 J.D.Endriukaitis