Kaspi miestas

Kaspi žemėlapis

Kaspi (კასპი) - miestas prie Lechura upės ir Mtkavri upės kairiajame krante, prie jų santakos, 560 m aukštyje, municipaliteto administracinis centras. Mieste gyvena apie 20 tūkstančių žmonių. Miestas yra vienas iš seniausių Gruzijoje, iki VIII amžiaus buvo viena didesnių Gruzijos gyvenviečių, dabar - pramoninis miestas su sovietinės architektūros pastatais, bet mieste išliko ir nedidelis senamiestis.
Asfaltuoti keliai Kaspi jungia su Gori (37 km) ir Mccheta (per Kavtischevi - 36 km, keliu S1 - 42 km), pro miestą eina Tbilisi-Poti geležinkelis, yra stotis.

Kaspi miestas Kaspi miestas Kaspi miestas
Kaspi miesto panorama Kaspi miesto centras Kaspi. G.Saakadze paminklas
Author:Voodoo_child Author:joxar Author:joxar

Kaspi miesto teritorijoje žmonės nepertraukiamai gyveno jau nuo Akmens amžiaus iki dabartinių laikų. Bronzos amžiuje čia jau buvo didesnė gyvenvietė. Metraštininkas Leonti Mroveli XI amžiuje rašė, kad II amžiuje p.m.e. mietstą valdė karalius Arsukma.
Istorikas A.Apakidze rašė, kad Chovle, Kaspi ir Mcheta miestai buvo Iberijos teritorijoje, Mtkvari upės slėnyje, ant svarbaus prekybinio kelio, santykinai netoli vienas kito. Jie atsirado beveik tuo pačiu laiku. Archeologai nustatė, kad šiose vietose gyvenvietės egzistavo jau nuo eneolito epochos. Nuo Ankstyvosios Bronos amžiaus gyvenvietės vystėsi gana planingai. Nuo pirmųjų amžių prieš mūsų erą Chovle, Kaspi ir Mcheta jau stambios ir išsivysčiusios gyvenvietės, su matomais miestų bruožais. Toliau šios gyvenvietės vystėsi skirtingai. Mccheta tapo miestu, Ksani - miesteliu.

Pagal legendą, 327 metais Iberijos karalius išvyko medžioti į Muchrani miškus, užlipo į Tchoti kalną pasižiūrėti į Kaspi miestą. Nuo to laiko prasidėjo Gruzijos krikšto istorija. Neužilgo Kaspi atsirado pirmosios cerkvės.
Kaspi ypatingai išaugo V amžiuje, valdant karaliui Vachtangui Gorgasali. 730 metais Kaspi sugriovė arabai, vadovaujami Mervano Kurčiojo, po to miestas sunyko.
Nuo XV amžiaus Kaspi priklausė kunigaikščiams Amilachvari. XIX amžiaus pradžioje Kaspi buvo kaimo tipo gyvenvietė. Pastačius geležinkelį Tbilisi-Poti Kaspi pradėjo augti.
Miestas labai išaugo 1931 metais jame pastačius didžiausią Užkaukazėje cemento gamyklą.

Kaspi miestas Kaspi miestas Kaspi miestas
Kaspi. G.Saakadze paminklas Kaspi miesto centras Kaspi miesto centras
Author:drago333 Author:Mikfox Author:Suliko Budagashvili

Kaspi sąlyginai galima padalinti į senamiestį, centrą, kaimo tipo miesto rytinę dalį ir pramoninius pietinius rajonus. Nuo autostrados Tbilisi-Kutaisi į miestą įvažiuojama Agmašenebeli gatve (8 km), iš vakarų - G.Saakadze (buvusia Stalino) gatve, iš rytų - Čavčavadze gatve. Agmašenebeli ir G.Saakadze gatvių susikirtime yra Turgaus aikštė, 230 m į vakarus nuo jos yra Giorgi Saakadze aikštė, joje stovi 1971 metais jam pastatytas paminklas. Ši aikštė ir yra miesto centras. Aikštės šiaurės vakarų pusėje - nedidelis parkas, už jo merijos pastatas, šiaurės rytų pusėje - jauki Literatūrinė kavinė su fontanu kieme. Aikštės rajone yra visos turistui reikalingos įstaigos: bankų filialai, parduotuvės, maitinimo įstaigos. Netoli aikštės netoliese, G.Saakadze gatvėje, yra geležinkelio stotis (apie 100 m į vakarus) ir muziejus (apie 150 m į rytus). Pietinėje turgaus aikštės pusėje yra miesto turgus, 175 m į šiaurę nuo jos, Agmašenebeli gatvės vakarinėje pusėje - autobusų stotis, už jos dabartinės statybos Vachtango Gorgasali katedra.

Gruzija

Gana įdomus Kaspi muziejus yra G.Saakadze gatvėje Nr.88. Muziejus dirba kasdien, išskyrus sekmadienius ir pirmadienius, 10:00-17:00. Įėjimas nemokamas.
Muziejuje yra 19 082 eksponatai, tarp jų archeologų Bronzos amžiaus, antikos laikų radiniai Kaspi municipalitete: Trialeti kultūros keramika, Vėlyvosios Bronzos amžiaus keramika, XIV-XII amžių p.m.e. drabužių detalės, arklių pakinktai, padargai ir ginklai, Sasireti kaime rastas III amžiaus p.m.e. paauksuotas sidabrinis diskas, helenistinė Dioniso skulptūra (III-II amžius p.m.e.), ankstyvųjų viduramžių keramika ir kt.

Kaspi miestas Kaspi miestas Kaspi miestas
Kaspi. Turgaus aikštė Kaspi geležinkelio stotis Kaspi cemento fabrikas
Author:shavloxa Author:Voodoo_child Author:Mikfox

Kaspi nesunku pasiekti "maršrutkėmis" iš Tbilisio Didube autobusų stoties ir iš Gori. Iš Kaspi autobusų stoties "maršrutkės" važiuoja beveik į visus didesniuosius municipaliteto kaimus.
Mieste, santykinai lankosi nedaug turistų, viešbučių ar svečių namų jame arba nėra, arba jie beveik nesireklamuoja.
Miesto senamiestį patogiausia pasiekti Kostava gatve, einančia į šiaurę nuo Giorgi Saakadze aikštės. Plačiau Kaspi istoriniai paminklai.
Kaspi miesto apylinkėse yra antikos laikų kapinynas, Tetrachevi vienuolynas, Tchoti kalnas, Arsena tvirtovė, archeologų atkastos senovinės gyvenvietės. Plačiau Kaspi miesto apylinkės.

© 2016 J.D.Endriukaitis