Zedazeni vienuolynas

Zedazeni vienuolynas (ზედაზნის მონასტერი) - stovi ant aukšto kalno (apie 1160 m) Saguramo kalnagūbryje, virš Aragvi upės kairiojo kranto.
Vienuolyną galima pasiekti vidutinės kokybės gruntiniu keliu. Važiuojant per Saguramo kaimą pagrindiniu keliu į Cchvaričamia, kaimo viduryje, priešais Bank of Georgia filialą, yra posūkis į dešinę. Tai kelio į Zedazeni vienuolyno pradžia. Išvažiavus iš kaimo, prasideda Tbilisio Nacionalinis parkas. Nuo posūkio iki vienuolyno 6 km, maždaug viduryje prie kelio yra šaltinis.
Zedazeni kalnas, ant kurio stovi vienuolynas, savo vardą gavo nuo ant kalno stovėjusios pagoniškos dievybės Zaden stabo.
Pagal istorinius šaltinius žinoma, kad dar II amžiuje (109 metais) čia stovėjo pilis.

Zedazeni vienuolynas Zedazeni vienuolynas Zedazeni vienuolynas
Zedazeni vienuolynas Zedazeni vienuolynas Zedazeni vienuolynas
Author:Maisuradze Author:hpc Author:Manuchar GHavtadze

VI amžiaus viduryje iš Antiochijos į Gruziją atvyko vienuolių grupė, vadinama asirų tėvais, vadovaujama Ioane Zedazneli. Jie apsigyveno oloje ant Zedazeni kalno ir įkūrė ten vienuolyną. Ioane pasiuntė savo mokinius į Kartli ir Kacheti, o pats su vienu mokiniu liko ant Zedazeni kalno. 573 metais Ioane mirė ir buvo palaidotas Tata vienuolyne, bet vėliau, pagal paskutinę jo valią, buvo perlaidotas specialiai tam pastatytoje šalia Jono Krikštytojo cerkvės koplyčioje. VIII amžiaus trečiame ketvirtyje cerkvė perstatyta į baziliką. XI amžiuje bazilika aptverta siena, pastatyti vartai.

X-XI amžiuje Zedazeni tvirtovė gynė Kachetijos karalystę nuo turkų-seldžiukų. 1101 Zedazeni užėmė karalius Davidas Statytojas.
Nuo 1479 metų vienuolyne buvo kunigaikščių Zedgenidze-Guramišvili šeimos laidojimo kripta. 1705 metais vienuolynas jau buvo negyvenamas. XVIII amžiuje viduryje vienuolynas vėl pradėjo veikti, jame pastatyta koplyčia ir vienuolių celės. 1889 metais cerkvė buvo suremontuota. 1915-1922 metais vienuolynas sugriuvo, 1938 ir 1970-71 metais vienuolynas suremontuotas, atlikti valymo darbai.

Zedazeni vienuolynas Zedazeni vienuolynas Zedazeni vienuolynas
Zedazeni vienuolynas Nuo Zedazeni vienuolyno Kryžius ant Zedazeni kalno
Author:Manuchar GHavtadze Author:Manuchar GHavtadze Author:George Berianidze

Dabar vienuolyne išliko Jono Krikštytojo bazilika, vartų bokštas, koplyčia (kiek perstatyta XVII amžiuje) rytinėje cerkvės pusėje, joje yra Ioane Zedazneli akmeninis sarkofagas (pagamintas XVII amžiuje).
Cerkvėje yra išlikę labai pažeisti freskų fragmentai. Ryškių spalvų (raudonos plytų spalvos ir auksinė ochra) altoriaus tapyba datuojama XI-XIII amžiumi. Kiti fragmentai yra XVII amžiaus.

Gruzija

Dabar stipriai apgriuvusi Zedazeni tvirtovė (28x134,5 m) supa vienuolyną iš trijų pusių (pietuose - neprieinamas skardis). Didžioji dabartinės tvirtovės dalis pastatyta XVII amžiuje, nors kai kurios jos dalys pastatytos anksčiau. Tvirtovė pastatyta iš nedidelių akmenų, nors vietomis panaudotos plytos ir tašytų akmenų blokai.

Zedazeni vienuolynas Zedazeni vienuolynas Zedazeni vienuolynas
Zedazeni tvirtovė Zedazeni tvirtovė Zedazeni tvirtovė
Author:Manuchar GHavtadze Author:Manuchar GHavtadze Author:Manuchar GHavtadze

Vienuolynas matomas iš Mcchetos ir Muchrani slėnio. Šalia vienuolyno, kalno viršūnėje, dabar yra radiostotis (atrodo) su didžiuliu, kryžiaus formos, bokštu.
Vienuolyne yra nebloga apžvalgos aikštelė. Iš jos matosi Tbilisis, Džvari ir Mccheta. Muchrani slėnį užstoja medžiai. Vienuolynas jaukus, tylus, lankytojų ne per daugiausia.

© 2016 J.D.Endriukaitis