Modinache tvirtovė

Modinache tvirtovė (მოდიმნახეს ციხე) - viena iš nedaugelio Sačchere municipaliteto įžymybių. Stipriai apgriuvusi tvirtovė stovi ant aukšto kalno keletas kilometrų nuo Sačchere centro. Tvirtovę galima pasiekti plačiu, serpantinu vingiuojančiu gruntiniu keliu prasidedančiu šiauriniame Sačchere pakraštyje. Pakilimas ilgokas ir gana varginantis.

Kada pastatyta tvirtovė nėra tiksliai žinoma. Tvirtovė priklausė kunigaikščiams Cereteli. 1735 metais tvirtovėje slėpėsi kunigaikštis Mirza Cereteli, sukilęs prieš karalių. Imeretijos karalius Aleksandras V keletą kartų nesėkmingai bandė užimti tvirtovę. 1766 metais į Imeretiją įsiveržus turkams tvirtovė atiteko Imeretijos karaliui Solomonui I. 1767 metais karalius tvirtovę perleido kunigaikščiams Cereteli.

Modinache tvirtovė Modinache tvirtovė Modinache tvirtovė
Modinache tvirtovė Modinache tvirtovė Modinache tvirtovė
Author:Levani Lekvinadze Author:Andro Dekanoidze Author:G.N.

1810 metų sukilimo prieš rusus metu, kunigaikštienė Jekaterina Cereteli tvirtovėje bandė organizuoti pasipriešinimą rusų kariuomenei. Kai jos vyras Kaichorso Cereteli, karaliaus Solomono II draugas ir padėjėjas, kartu su juo pabėgo į Achalciche, kunigaikštienė Jekaterina, kilusi iš senos kunigaikščių Abašidze giminės, apsiėmė ginti tvirtovę. Ji įkvėpė nedidelę tvirtovės įgulą, paruošė patrankas, ir kai pasirodė rusų kariuomenė pasiųsta užimti Modinache, įsakė atidengti ugnį ir netgi pati šaudė iš patrankos. Rusų kariuomenė apsupo pilį.

Gruzija

Atėjus lemiamo šturmo metui, kad nežūtų daugybė žmonių, šventikai kreipėsi su prašymu į kunigaikštienę. Kunigaikštienė sutiko ir tvirtovė be mūšio atvėrė vartus. Vėliau tvirtovė neteko savo strateginės reikšmės.
Tvirtovė stovi ant kalno su stačiais uolėtais šlaitais, ji niekada nebuvo užimta priešų, tik vieną kartą pasidavė rusams.

Modinache tvirtovė Modinache tvirtovė Modinache tvirtovė
Modinache tvirtovė Modinache tvirtovė Modinache tvirtovė
Author:guro13 Author:Lasha_Gabelia Author:Lasha_Gabelia

Prieš trejetą dešimtmečių Modinache tvirtovė dar buvo gerai išsilaikiusi - ant kalno stovėjo nedaug apgriuvusios sienos ir septyni jos bokštai. Tvirtovė sugriuvo 1991 metų žemės drebėjimo metu, didelius jos sienų gabalus galima pamatyti kalno papėdėje.
Dabar tvirtovės teritorijoje teliko apgriuvę jos sienų fragmentai, pamatai. Čia yra keletas į žemę įkastų didelių kvevri (ąsočių), naudotų vandeniui saugoti. Nuo tvirtovės matosi puikūs Sačchere, Kvirila upės slėnio vaizdai, taip pat Imereti ir Rača kalnai tolumoje.

© 2015 J.D.Endriukaitis