Šaori tvirtovė. Ninocminda municipalitetas. Samcche-Džavacheti

Šaori žemėlapis

Šaori tvirtovė (შაორის ციხე) - megalito tvirtovė netoli Paravani ežero, ant Šaori (Chorogli. Kerogli. Čeroglu) kalno, 2700 m aukštyje. Įspūdingas Bronzos amžiaus statinys, beveik kopija netoliese esančios Abuli tvirtovės, nors kiek blogiau išlikusi. Šioje tvirtovėje įdomiausia - gerai išlikęs akmeninis kelias. Netoli pagrindinės tvirtovės, ant gretimos viršūnės, 400 m į rytus, yra dar viena, mažesnė, tvirtovė.
Tvirtovė yra taisyklingų formų užgesusio ugnikalnio viršūnėje. Kalnas, visas nusėtas beformiais luitais, turi 2 viršūnes ir balną tarp jų. Lavos pėdsakų nėra. Pagrindinė tvirtovė yra ant vakarinės kalno viršūnės. Anksčiau ten buvo uždaras sienų žiedas, dabar sienos išlikusios tik trijose vietose. Sienų aukštis 2-3 m, anksčiau jos buvo aukštesnės - gerai matosi nugriuvę sienų fragmentai. Rytuose yra vartai. Kitų vartų arba papildomų sienų žiedų, kaip Abuli, nėra. Nėra ir bokštų ir kontraforsų. Pagal tai galima spręsti. kad tvirtovė pastatyta anksčiau už Abuli tvirtovę - Ankstyvosios Bronzos laikotarpiu.

Sienų vidinėje ir išorinėje pusėje iš akmenų sudėti kambariai, jie išsilaikę geriau ir kiek didesni kaip Abuli tvirtovėje. Išorinėje sienos pusėje kambarių nedaug.
Nuo vartų žemyn, į balną, leidžaisi kelias. Abuli irgi yra kelias, bet jį sunku atskirti nuo išsibarčiusių akmenų. Čia kelias sudėtas iš lygių akmens plokščių, juo eiti lengva. Matosi netgi laiptų pakopos. Kelias leidžiasi žemyn, už kelių posūkių pradingsta.
Šaori tvirtovė žinoma mokslininkams ir pažymėta kai kuriuose žemėlapiuose, nors jos nėra daugumoje dabartinių turistinių žemėlapių.
Netoli pagrindinės tvirtovės, gretimoje viršūnėje yra mažesnė, keistoka tvirtovė. Abuli ir Šaori tvirtovėse yra aiškiai išreikštas sienų ratas, o ši tvirtovė atrodo kitaip - tai neryškus, skirtingo storio sienų, ratas, nuo kurio į šiaurę tęsiasi viena siena. Pastato logika neaiški. Ko nors panašaus į vartus nėra, kelio taip pat (ar neatrastas).

Šaori tvirtovė Šaori tvirtovė Šaori tvirtovė
Šaori tvirtovė Šaori tvirtovė Šaori tvirtovė
Author:Ribakism Author:Ribakism Author:Ribakism

Tvirtovės paskirtis

Yra iškeltos kelios šių tvirtovių (Abuli ir Šaori) paskirties hipotezės, nors jos nepaaiškina visko iki galo. Vis dėl to mums sunku suvokti Bronzos amžiaus žmonių mastymą:
Tai gynybinės paskirties statinys. Pagrindžia sienų egzistavimą, bet nepaaiškina kambarių ir grįsto kelio.

Gruzija

Tai buvo laidojimo vieta. Stipriausia hipotezė, nors nelabai įtikinamai aiškina sienų egzistavimą. Be to neaišku kur dingo kaulai - gal kūnus degino, ar juos sulesė paukščiai. Iš to seka, kad buvo elitinės laidojimo vietos - tvirtovės viduje, ir eilinės - už sienų. Yra panašios analogijos su skitų pilkapiniais kapinynais Sibire.
Religinio kulto centras. Kažkas panašaus į vienuolyną, kur aukšto rango žyniai gyveno už sienų, o žemesnio - išorėje. Arba tai kambariai skirtingų rangų dvasioms.

Šaori tvirtovė Šaori tvirtovė Šaori tvirtovė
Šaori tvirtovė Šaori tvirtovė Šaori tvirtovė
Author:Ribakism Author:J. Bdoyan Author:Makena

Patekimas

Kaip ir Abuli, Šaori tvirtovę nesunku pasiekti geru oru. Geriausiai į kalną lipti liepos ar rugpjūčio mėnesiais. Maršrutą patogiausia pradėti Tambovka kaime, esančiame šiaurinėje Paravani ežero pakrantėje, 5 km keliu nuo Ninocminda-Calka kelio. Chorogli kalnas gerai matosi nuo šio kelio - jo forma taisyklingiausia.
Nuo Tambovkos eina gruntinis keliukas iki piemenų namelių kalno papėdėje. Namelius galima pasiekti didesnio pravažiuojamumo transportu (apie 6 km). Nuo Tambokvka iki kalno viršūnės tiesiąja - apie 4,5 km, aukščių skirtumas - apie 750 m. Jeigu transporto nėra, nuo kaimo galima eiti laukais tiesiai link kalno - reljefas lygus ir sausa. Kuriuo kalno šlaitu kopti geriau, turbūt nėra didelio skirtumo - nepraeinamų vietų nėra, visur stambių akmenų sankaupos. Vandens nėra.
Nuo kalno viršūnės matomi puikūs vaizdai: Paravani ežero, Gadaberi (3188 m) ir Keragli (2921 m).
Važiuojant džipu, per vieną dieną galima suspėti abi - Abuli ir Šaori tvirtoves.

© 2014 J.D.Endriukaitis