Josebo Stalino muziejus

Josebo Stalino muziejus (იოსებ სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი) yra pačiame Gori miesto centre. Muziejus, atrodo, yra vienas iš lankomiausių Gruzijoje, tai ir atsispindi didelėje (palyginus) jo bilietų kainoje (10 GEL). Tai ne vienintelis Stalino muziejus - Rusijoje yra dar penki.
1937 metais Maskvoje kilo idėja pastatyti muziejų Stalinui, tais pačiais metais atsirado muziejai Goryje ir Vologdoje. Pirmasis muziejus buvo kuklus namelis, kuriame vaikystėje gyveno Stalinas. Keistas sutapimas - muziejus įkurtas Stalino motinos (Jekaterinos Geladze) mirties metais. 1949 metais, Stalino 70 metų jubiliejaus proga, nuspręsta pastatyti naują muziejų. Jį projektuoti paskyrė pagrindinį "stalinistą" architektūroje - Arčil Kurdiani, kuris sukūrė stalininio ampyro kompleksą. Statybos prasidėjo 1949 metais, o baigėsi 1955 metais, jau po Stalino mirties. Kurdiani netgi išplėtė kompleksą - šalia pastatė to pačio stiliaus viešbutį "Inturist".

Pagrindiniame korpuse - didžiulės, sovietinio dizaino, salės, netankiai apstatytos eksponatais. Pirmiausiai pastebėsite monumentalias drobes kuriose pavaizduota Stalino jaunystė.
Kitos salės apkabinėtos "vado" fotografijomis ir printeriu rusų kalba atspausdintomis jo citatomis. Dar galima pamatyti kai kuriuos jo asmeninius daiktus ir dovanas jam įteiktas 1939 ir 1949 metais, jubiliejų proga. Ekspozicija baigiasi sale kurioje eksponuojama jo pomirtinė kaukė.
Muziejuje nieko įpatingo, bet kai kam įdomu pamatyti Stalino pypkę, ar knygą ant jo stalo.

Stalino muziejus Stalino muziejus Stalino muziejus
Stalino muziejus Stalino muziejus Stalino namas
Author:Piotr Prokopowicz Author:Vitalii Vosk Author:Piotr Prokopowicz

Muziejus susideda iš keleto dalių. Didžiausia iš jų - pagrindinis muziejaus korpusas dideliame pastate su bokšteliu. Viduje - pagrindinės muziejaus ekspozicijos. Netoliese - namelis, virš jo ir aplink saugantis jį pastatas. Namelį galima pažiūrėti, pačiupinėti, fotografuoti nemokamai, bet į vidų patekti galima tik su bilietais. Šalia stovi traukinio vagonas kuriuo Stalinas važiavo į Techeraną. Įėjimas į jį už papildomą mokestį.

Stalino muziejus Stalino muziejus Stalino muziejus
Stalino namas Stalino vagonas Stalino vagone
Author:Vitalii Vosk Author:Vitalii Vosk Author:David Holt

Stalino namelis. Jame "vadas" pragyveno tik 4 pačios vaikystės metus, ir vargiai tai prisiminė. Stalinas gimė 1878.12.18 (pagal jo versiją 1879 metais), gali būti šiame namelyje. 1883 metais tėvas metė šeimą ir išvažiavo į Tbilisį, atrodo tais pačiais metais jo motina pradėjo ieškoti naujo būsto. Jai padėjo Jakovas Egnatašvili, kurio rolė šioje istorijoje ne visai aiški, yra netgi versija, kad jis tikrasis Stalino tėvas.

Stalino muziejus Stalino muziejus Stalino muziejus
Stalino muziejuje Stalino muziejuje Stalino muziejuje
Author:David Holt Author:David Holt Author:David Holt

Stalino vagonas - tas pats šarvuotas traukinio vagonas įrengtas "vado" kelionei į Techerano konferenciją. Juo jis važiavo į Techerano ir Jaltos konferencijas, gali būti ir dar kai kur. Yra gandų, kad vagonas netikras, bet vėlesnių laikų padirbinys.
Žmonių nuomonė apie muziejų skiriasi - kai kurie turistai iš vakarų juo sužavėti, bet daugumos nuomone, kad nieko įpatingo, tuštoka.
Muziejus dirba kasdien, vasarą - 10:00-18:00, žiemą - 10:00-17:00.

© 2016 J.D.Endriukaitis