Boržomi municipalitetas. Samcche-Džavacheti

Boržomi municipaliteto žemėlapis

Boržomi municipalitetas (ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ) - yra Tori istorinėje srityje, tarp Meshti kalnagūbrio vakaruose ir Trialeti kalnagūbrio rytuose, jį kerta Mtkvari upės Boržomi tarpeklis. Municipaliteto plotas - 1189 km². Pagrindinės municipaliteto upės: Mtkvari (Kura), Bordžomula, Gudžaretisckali; ežerai: Tabackuri, Kachisi, Cero.
Gyventojų skaičius -32643 (2006), iš jų: gruzinų 82,3%, armėnų 12,1%, graikų 3,6%, osetinų 1%, rusų 0,8%. Municipalitete yra 43 gyvenvietės: 1 miestas ir 38 kaimai. Yra nemažai apleistų, negyvenamų kaimų. Administracinis centras - Boržomi miestas.
Municipalitetas garsus "Boržomi" ir "Likani" mineraliniais vandenimis, kurortais Boržomi ir Bakuriani, Boržomi Nacionaliniu parku. Municipalitetą kerta siauras Mtkvari upės tarpeklis, kelias tarp Vidinės ir Aukštutinės Kartli.
Istoriškai regionas buvo vadinamas Tori, iš čia kilę kunigaikščiai Toreli, Gruzijos Aukso amžiaus laikotarpiu valdę Achalkalaki ir Achalciche, karalių dvare užėmę aukščiausius postus. Yra versija, kad Šota Rustaveli yra iš šios giminės. Toreli giminė nukentėjo nuo chorezmiečių įsiveržimo 1225 metais ir palaipsniui išnyko mongolų valdymo laikotarpiu. Iš šios giminės kilo kunigaikščiai Džavachišvili. Vėliau Tori sritis atiteko kunigaikščiams Avalašviki. Jų rezidencija buvo Sadgeri kaime.

Municipalitete yra 2 svarbesni keliai: geras, asfaltuotas Chašuri-Achalciche kelias, ir kelias Boržomi-Bakuriani-Achalkalaki. Iki Bakuriani kelias asfaltuotas, nuo jo - gruntinis, einantis pro Tabackuri ežerą, gana sunkią Cchrackaro perėją. Per šia perėją eina ir Baku-Džeichan naftotiekis, perėjoje yra policijos postas, kuriame gana kruopščiai tikrina pravažiuojančių dokumentus. Municipalitete yra ir daugiau, įvairaus pravažiuojamumo, gruntinių kelių. Pavyzdžiui, yra įdomus kelias dviratininkams per Trialeti kalnagūbrį.
Boržomi tarpeklyje yra nemažai restoranų. Čia gražu, gana vėsu, beveik pusiaukelė važiuojant į Vardziją. Nuo Achaldaba iki Boržomi prie kelio nemažai restoranų ar užkandinių, vienas geresnių yra "Niavi" - staliukai prie upelio maloniame pavėsyje. Už Boržomi restoranų mažiau. Netoli posūkio į Žaliajį vienuolyną yra simpatiškas restoranas "Faraon", su terasa virš Mtkvari upės ir gyvais upėtakiais baseine. Upėtakiai (kalmachi) čia "firminis" patiekalas, nors ir nepigus - 7-10 GEL už žuvį.
Mineralinio vandens šaltinių municipalitete gausu, jų galima rasti beveik visur, nebūtina lankytis Boržomi mieste. Įprastai, į vakarienės kaime "komplektą" įeina keletas ąsočių vyno ir kanistras mineralinio vandens.
Mineralinis vanduo yra vulkaninės kilmės, ir į paviršių pakyla iš apie 10 km gylio, dalinai atvėsta iki maždaug 40° C. Kaip ji atsiranda žemės gilumose nežinoma, gal būt kondensuojantis vulkaniniams garams.
Į pietus nuo Boržomio yra Likani kurortas. Jame mineralinio vandens "Likani" šaltiniai. Atrodo, netoli Boržomi, bet vandens skonis skirtingas.

Lankytinos vietos

Gynybinis bokštas prie Achaldaba miestelio Gynybinis bokštas prie Achaldaba miestelio Gynybinis bokštas prie Achaldaba miestelio
Gynybinis bokštas prie Achaldaba miestelio Cerkvė Daba kaime Cerkvės griuvėsiai prie Dviri kaimo
Author:Mtiuli777 Author:niniko tsereteli Author:ბოხაშვილი გელა

Boržomi (ბორჯომი) - municipaliteto administracinis centras, gražus kurortinis miestas, su sąlyginai nebloga turizmo infrastruktūra. Miestas garsus miesto parku su mineralinio vandens šaltiniais. Čia galima nemokamai kiek nori gerti "Boržomi". Plačiau Boržomi miestas
Achaldaba (ახალდაბა) - miestelis abiejuose Mtkvari upės krantuose, prie jos intako Nedzvisckali, Boržomio tarpeklio pabaigoje, 760 m aukštyje, 18 km į šiaurės rytus nuo Boržomi. Balneologinis-klimatinis kurortas. 2400 gyventojų (2002).
Miestelis minimas nuo XII amžiaus. Tuo metu jis buvo prekybinis miestelis. 1260 metais į šiaurę nuo miestelio įvyko didelis gruzinų ir mongolų kariuomenių mūšis. Vėliau miestelis truputį sunyko, bet vėlyvojo feodalizmo laikais dar buvo nedideliu miesteliu. Prie miestelio yra X amžiaus tiltas ir gynybinis bokštas.

Gruzija

Bakuriani (ბორჯომი) - garsus kalnų slidinėjimo kurosrtas. Miestelis yra apie 1600 m aukštyje, iš Boržomi į jį eina kelias ir siaurasis geležinkelis. Plačiau Bakuriani
Cagveri (წაღვერი) - miestelis prie kelio Boržomi-Bakuriani, 14 km į pietryčius nuo Boržomi. Miestelis yra Trialeti kalnagūbrio šiauriniame šlaite, 1020-1130 m aukštyje. 1100 gyventojų (2002). Prie miestelio atsišakoja kelias į Gudžareti tarpeklį, juo 4 km iki Timotesubani vienuolyno. Kaime yra siaurojo geležinkelio stotis, parduotuvės, viešbutis su kavine. Taip pat iš Cagveri yra kitas, "aukštutinis" (per Tba ir Sadgeri) kelias į Boržomi.
Cichisdžvari (ციხისჯვარი) - kaimas, vietinės reikšmės spa kurortas, prie Šavickali (Boržomula intako) upės, 1640 m aukštyje, 41 km į pietus nuo Boržomi. 644 gyventojai (2002).
Prie kaimo yra Cichisdžvari pilies griuvėsiai.
Daba (დაბა) - kaimas Gudžaretisckali upės dešiniajame krante, Gvirgvini kalnagūbrio pietvakariniuose šlaituose, 1025 m aukštyje, 11 km į pietus nuo Boržomi. 238 gyventojai. Per kaimą eina Boržomi-Bakuriani kelias ir geležinkelis, yra geležinkelio stotis.
Kaime yra XIV amžiaus antrosios pusės, vienos navos cerkvė, pagrindinę jos erdvę dalina 2 arkos. Užrašas skelbia, kad cerkvę pastatė karalius Giorgi V.
Dviri (დვირი) - kaimas Boržomi tarpeklyje, prie Mtkvari ir Dviruli upių santakos, 920 m aukštyje, 18 km į pietvakarius nuo Boržomi. 937 gyventojų (2002).
Prie kaimo yra XIII-XIV amžiaus tvirtovės ir Sakviriki cerkvės griuvėsiai.

Gynybinis bokštas prie Achaldaba miestelio Gynybinis bokštas prie Achaldaba miestelio Gynybinis bokštas prie Achaldaba miestelio
Cerkvė prie Kvabischevi kaimo Likani. Romanovų rūmai Mcvane (Žaliasis) vienuolynas
Author:Irakli Maisuradze Author:Irakli Maisuradze Author:Manuchar GHavtadze

Kvabischevi (ქვაბისხევი) - kaimas prie Kvabischevi upės, 980 m aukštyje, 21 km į pietvakarius nuo Boržomi. 480 gyventojų.
Prie kaimo yra VIII-IX amžiaus Šv.Marijos Ėmimo į Dangų bazilika. Jos freskose atvaizduoti turtingai apsirengę vyras ir moteris ir didžiosiomis raidėmis parašyta "Šota ir Iai". Pagal legendą - vyras tai poetas Šota Rustaveli, o moteris - jo motina. Pagal legendą poeto tetą buvo vedęs Kuabischevi ir Šota čia mokęsis.
Kiek aukčiau, upės slėnyje, yra Demoti pilies griuvėsiai.
Likani (ლიკანი) - Boržomi miesto priemiestis, prie kelio Chašuri-Achalciche, kurortu buvo dar caro laikais. Iš tų laikų čia išliko carų Romanovų rūmai, kairiajame Mtkvari upės krante, pastatyti 1892-95 metais, suprojektuoti Leon Benois ir dekoruoti pagal Leopold Bilfeldt projektą. Dabar rūmai - Gruzijos prezidento vasaros rezidencija, planuojama juos paversti viešbučiu.
Likani garsus "Likani" mineraliniu vandeniu, čia yra jo pilstymo gamykla.
7 km nuo Likani, Achoebisckali upės slėnyje buvo viduramžių Likani vienuolynas. Išliko Šv.Marijos cerkvės griuvėsiai.
Mcvane (Žaliasis) vienuolynas (მწვანე მონასტერი) - nedidelis Šv.Giorgi vienuolynas yra tik apie 1 km nuo Chašuri-Achalciche kelio, prie jo veda neblogas gruntinis kelias. Vienuolynas pastatytas IX amžiuje, kas jaučiasi iš nesudėtingos jo archiektūros. Jį pastatė Šv.Grigol Chandzteli mokoniai, buvo sugriautas, vėliau atstatytas kunigaikščių Avalašvili. XVI amžiuje persai užėmė vienuolyną, vienuolius kankino ir nužudė. Tame pačiame vienuolynas pateko turkų valdžion ir buvo apleistas. 80-aisiais XX amžiaus metais buvo restauruota cerkvė, 2002 metais - vienuolynas. Dabar veikiantis.
Prie pagrindinės cerkvė iš pietų pusės yra prieangis. Jame freskos restauruotos, galima pamatyti medinius krėslus-stasidijas, būdingas kai kuriems Gruzijos vienuolynams.
Nedzvi (ნეძვი) tarpeklis - gana atkampi municipaliteto vieta. Nedzvi upės (dešiniojo Mtkvari intako) tarpeklis prasideda prie Achaldaba kaimo. Tarpeklis yra trikampio formos, kalnų keteros jį skiria nuo Boržomi ir Dzami tarpeklių ir Gudžaretisckali upės slėnio. 10 km tarpekliu nuo Achaldaba kaimo yra Kvemo Nedzvi kaimas, tarpekliu aukštyn - Zemo Nedzvi kaimas, už jo yra IX amžiaus stipriai apgriuvusi Nedzvi bazilika. 1948 ir 1962 metais ją išvalius nuo krūmų ir ištyrinėjus pasirodė, kad ji didžiulė, ir patenka į didžiausių Gruzijos bazilikų trejetuką.

Gynybinis bokštas prie Achaldaba miestelio Gynybinis bokštas prie Achaldaba miestelio Gynybinis bokštas prie Achaldaba miestelio
Tabackuri ežeras ir kaimas Timotesubani vienuolynas Timotesubani vienuolynas
Author:pierre122 Author:Manuchar GHavtadze Author:Manuchar GHavtadze

Petre tvirtovė (პეტრეს ციხე) - didelės tvirtovės griuvėsiai netoli Likani, kitoje Mtkvari upės pusėje. Plačiau Petre tvirtovė
Sadgeri (სადგერი) - dešiniajame Boržomula upės krante, aukštai virš upės, 1020 m aukštyje, 6 km į pietus nuo Boržomi. 324 gyventojai (2002).
Iš kaimo yra keliai į Boržomi ir Cagveri. Kaimas nėra išraiškingas, bet kalnai aplinkui gana gražūs. Prie kaimo yra XV amžiaus Šv.Giorgi cerkvė, atstatyta XIX amžiuje. Kažkada joje buvo saugomas "Sadgeri aukso kryžius", dabar yra Tbilisio Aukso fonde.
Tabackuri (ტაბაწყური) - simpatiškas, netipiškas Gruzijos kaimas Džavacheti plokštikalnėje, Tabackuri ežero pusiasalyje, 2000 m aukštyje, 60 km į pietryčius nuo Boržomi.
Iš kaimo gerai matosi užgesęs ugnikalnis Takvetila (2582 m). Kaime yra viduramžiais pastatyta cerkvė - "Tabackuri raudonasis sostas" (ტაბაწყურის წითელი საყდარი). Keletas kilometrų į šiaurę nuo kaimo yra Citeli Sadkari cerkvė ir megalito statinių likučiai.
Timotesubani vienuolynas (ტიმოთესუბნის მონასტერი). XII-XIII amžiaus Timotestubani Šv.Mergelės Marijos vienuolynas yra Timotesubani kaime.
Timotesubani (ტიმოთესუბანი) kaimas yra Gudžaretisckali upės slėnyje, istorinės Tori srities centras, Gvirgvini kalnagūbrio pietiniuose šlaituose, 1100 m aukštyje, 17 km į pietryčius nuo Boržomi, 2 km nuo Cagveri kurorto. 254 gyventojai.
Turtingos istorijos vienuolynas, dabar nėra labai išraiškingas. Manoma, kad jame palaidotas Šavla Achalcicheli (karalienės Tamaros karo vadas). Tarp vienuolyno mūrinės cerkvės freskų , tapytų tarp 1205-1215 metų, yra karalienės Tamaros atvaizdas, bet freskos išliko labai neryškios. Vienuolyne yra ūkiniai pastatai, sena, iš akmens pastatyta, vienos navos, Šv.Barboros bazilika aukštutinėje terasoje, vienuolyno pastatų griuvėsiai, gana vėlyvos statybos vartai.

© 2014 J.D.Endriukaitis